« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

HARBİDEN

      Efendi BARUTCU

03 Kas

2022

KAYIP SULTAN MEZARLARINDAN VATANA* - 3

03 Kasım 2022

Bizim bu meseleye dahil olmamızın kısa hikayesi ise şöyledir: 2014 yılı Ağustos ayında Mersin eski Milletvekili Ali Güngör’ü rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü Ankara’daki hastaneye, bir arkadaşımızla beraber geçmiş olsun ziyaretine gitmiştik. Ali Bey hastane bahçesine indi ve bir süre sohbet ettik. Bize şöyle dedi: “Arkadaşlar inşallah ben bu hastalığı yeneceğim. İyileştikten sonra da Diyarbakır’a giderek Silvan’daki Selçuklu Sultanı I. Kılıçaslan’ın mezarını ziyaret edeceğim. Cenabı-ı Hak imkân ve ömür verirse, Hasan dağının eteklerinde de Türk-İslam Dünyasının abidelerinin yer alacağı “Türk Dünyası Açık Hava Müzesi” yapılmasına öncülük edeceğim. “

Ne yazık ki Ali Güngör’ü bu ziyaretimizden kısa bir süre sonra 16 Ekim 2014 tarihinde ahiret yurduna yolcu edip sonsuzluğa uğurladık.

Merhum Ali Güngör’ün bu sözlerini bir vasiyet sayarak Diyarbakır Silvan’a gelip Sultan I. Kılıçaslan’ın kabrini ziyaret etmeye ahd ettim. Zira bunların bilinmesi ve ziyaretleri ile hatıralarının şenlendirilip mefkûrelerinin geleceğe taşınması, milletimize düşman olan ve huzurumuza hançer çekerek bölgede hak iddia eden tüm sefillerin zehirli tesirlerinden vatanı koruyacaktır.

Diyarbakır’ın yetiştirdiği değerli vatan evlatlarından Recep ALYAMAÇ Bey ile sözleşerek 06 Ekim 2018 tarihinde Diyarbakır’a geldik.

Muradımız, kadim Türk-İslam şehri Diyarbakır’ın tarihi mekânlarını dolaşıp, sahabe kabirlerini, evliya türbelerini ziyaret edip, oradan Silvan’a geçip Silvan’da (Meyyâfârikîn) medfun olan Selçuklu Sultanı I. Kılıçarslan’ın kabrinde dua etmekti.

Diyarbakır da buluştuğumuz bir grup arkadaşımızla Silvan’a geçtik. Biz o ana kadar –külliye yıkılıp dağılsa da- Sultanın kabrinin halen ziyaret edilen tarihî bir mekân olarak ayakta kaldığını tahayyül ediyorduk. Ama heyhat(!) halka sorduğumuzda; hiç kimse bilmiyordu.

Ankara’da İçişleri Bakanlığı Özel Kalem’inde çalışan bir tanıdığımı telefonla arayarak Silvan Kaymakamı’ndan mezarın yerini öğrenmesini istedik. O tarihteki Silvan Kaymakam Bey de bilmiyormuş. Diyarbakır İl Kültür Müdürü’ne sordurduk. Oradan da mezarın yerinin bilinmediği cevabını aldık. Büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştık.

Ertesi gün Ankara’ya avdetimde ilk işim başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere muhtelif makamlara birer aşağıda bir nüshasını sizlerle paylaştığım mektup ile konuyu arz etmek ve Silvan’da Sultan I. Kılıçaslan’ın kayıp mezarının bulunup, Kubbetü’s-Sultan’ın yeniden inşa ve ihyasını talep etmek oldu.

Baştan Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere aşağıdaki listede belirtilen muhtelif makamlara aynı muhtevada birer mektup gönderdim.

Gönderilen Makam Gönderildiği Tarih Teslim Alınan Tarih Teslim Alan Görevli Teslim Eden

PTT Görevlisi
1 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına 15.10.2018
2 T.C Kültür ve Turizm Bakanlığına 16.10.2018 18.10.2018 Nesibe ÇOLAK Şenol SERTELLİ
3 T.C. Diyarbakır Valiliği
(Hasan Basri GÜZELOĞLU) 16.10.2018 18.10.2018 Fehmiye ÖZEK Metin AÇAR
4 T.C Türk Tarih Kurumu Başkanlığı 16.10.2018 22.10.18 Seda Demir ERDEM M. ÇOĞUN
5 T.C. Diyarbakır Belediye Başkanlığı
(Kayyım Belediye Başkanı Cumali ATİLA) 16.10.2018 18.10.2018 İsmail ÖZEV Gülhan ÇAKIRÜNAL

Daha sonra, 10 Ocak 2019 tarihinde T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk DURSUN Bey’i makamında ziyaret ederek aynı muhtevadaki dilekçeyi kendisine takdim edip konuya alâka göstermelerini rica ettim. Bakanlık danışmanı Prof. Dr. Fahri TEMİZYÜREK Bey’i makamına davet ederek; “Derhal bir kazı heyeti kuralım ve bu konuyu ivedilikle takip edelim” talimatı verdi. Sayın Bakan’ın özel kaleminden Haziran ayında tekrar görüşmek üzere bir gün ve saat verilmişti. Ancak görüşmenin hemen öncesinde Bakanlıktan arayarak Sayın Bakan’ın zarurî bir seyahatinin olduğunu ve bizi tekrar arayacaklarını belirttiler. Fakat 19 Ağustos 2019 tarihinde elim bir trafik kazasında Sayın Bakan’ın vefatı üzerine bu görüşmemiz gerçekleşemedi.

Yukarıda bilgilerini yazdığımız mektuplar/dilekçelerden T.C. Diyarbakır Belediye Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan tarafıma gönderilen Başkan adına Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ali Fuat EKER imzalı, 30.10.2018 tarihli ve 98346417-21.00-583-9177 sayılı cevap aşağıdaki gibidir (Yazının bir örneği ektedir):

“Anadolu Selçuklu Devleti 3. Hükümdarı Sultan I. Kılıçarslan’ın naaşının bulunduğu Kubbet-üs Sultan türbesinin günümüzdeki konumu bilinmemektedir. Bahsi geçen türbenin yerinin ve kalıntılarının bulunabilmesi için varsa elinizdeki bilgi ve belgelerin kurumumuzla paylaşılması hususunda gereğini arz/rica ederim.”

Bu yazıya cevaben Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına 21.01.2019 tarihinde bir yazıyla elimdeki bilgi ve belgelerin birer nüshasını gönderdim.
- Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde Prof. Dr. Işın DEMİRKENT Hanımefendi tarafından yazılan Sultan I. Kılıçarslan maddesinin bir örneğini
- Büyük Tarihçi Prof. Dr. Osman TURAN hocanın “Selçuklular Zamanında Türkiye” isimli eserinde Sultan I. Kılıçarslan’ın vefatı ve Meyyâfârikīn(Silvan)’e defnedilmesi ile ilgili kitabın konuyla ilgili bölümü
- Işın DEMİRKENT, “Kılıçarslan I” mad., DİA, İstanbul 2002 s. 398
- Ahmet SAVRAN, “Meyyafarikin” mad., DİA, C. 29, İstanbul 2004 s 512
- Işın DEMİRKENT, Türkiye Selçuklu Hükümdarı, Sultan I. Kılıç Arslan, Ankara 2014, s 62-64
- ABÜ’L-FARAC, Gregory Bar Hebracus, Abu’l Farac Tarihi, C. II, çev. Ömer Rıza DOĞRUL, 2 baskı, TTK yay, Ankara 1987
- ERSAN, Mehmet Mustafa Alican, Osmanlıdan Önce Onlar Vardı Türkiye Selçukluları, Timaş yay. , İstanbul 2013
- GÜNLER, Mevlüt, Türkiye Selçuklu Devleti’nde Saltanat Mücadeleleri ve Devlet ile Toplum Üzerindeki Etkileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2010
- ÖNKAL, Hakkı, Selçuklu – Osmanlı Sultanları ve Türbeleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü yay, Ankara 1999
- Savran AHMET, “Meyyâfârikīn” mad., DİA, C, 29, İstanbul 2004, s. 511-512
- Sevim, Ali – Erdoğan Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi Siyaset, Teşkilat ve Kültür, TTK yay., Ankara 1995
- Bu bölgeyi çalışan ve hala hayatta olan Muğla Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan ÇELİK Beyin isim ve telefon numarası
- Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Mustafa ALİCAN(Halen Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bölüm Başkanı Prof. Dr.)’ın isim ve telefon numaraları da eklenerek gerektiğinde bu kişilerden bilgi anılabileceğini ifade ettim.
Devam edecek…

Değerli okurlarım bu tebliğin son bölümlerini www.efendibarutcu.com adresinden okuyabilir, video’sunu ise https://www.youtube.com/watch?v=QWZaz5QEMgY adresinden izleyebilirsiniz.

Yazarın tüm yazılarını okumak için tıklayınız.

Ziyaret -> Toplam : 97,31 M - Bugn : 19958

ulkucudunya@ulkucudunya.com