« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

M. Metin KAPLAN

27 Oca

2018

“LİDER TEŞKİLÂT DOKTRİN” HİKÂYESİ

27 Ocak 2018

Bir Ülkücü Devlet BAHÇELİ’yi veya MHP’nin yaptıklarını yahut yapmadıklarını azıcık eleştirmeye görsün; “Ülkücüden geçinenler”, “Ülkücü geçinenler”, Bahçeli trolleri, akkurtlar ve aktroller ile akkoyunlar hemen koro hâlinde yaygarayı koparıyorlar; “Lider, Teşkilât, Doktrin eleştirilmez. Eleştirilemez!”

Doğru mu bu? “Lider, Teşkilât, Doktrin” gerçekten eleştirilmez. Eleştirilemez mi?

DOĞRU DEĞİL, ELEŞTİRİLEBİLİR! Çünkü ÜLKÜCÜLÜKTE/ÜLKÜCÜ DÜNYA GÖRÜŞÜ’NDE YOK BÖYLE BİR KAİDE, zaten olamazdı da…

Olsaydı, 12 Eylül Askerî Darbesi’nden hemen sonra açılan “MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası” esnasında, bütün mesaisini MHP’nin ve Ülkücü teşkilâtların faşist ve nazist bir yapılanma olduğunu ispatlamak için harcayan, Askerî SAVCI ALB. NURETTİN SOYER herhalde buna çok sevinirdi... Ama “LİDER TEŞKİLÂT, DOKTRİN ELEŞTİRİLMEZ. ELEŞTİRİLEMEZ” DİYE BİR “KAİDE” OLMADIĞI İÇİN İDDİANAMEYE BÖYLE BİR DELİL KOYAMADI… Ve Ülkücülüğün faşizm veya nazizm olduğunu ispatlayamadı.

Bizim Ülkücü neslimiz, Alparslan TÜRKEŞ’in CKMP’yi MHP’ye dönüştürdüğü 8-9 Şubat 1969 Adana Kongresi’nden beri Ülkücü Hareket’in her safhasında vardır… Böyle bir kaide olsaydı, herhalde bilhassa ve en evvel biz bilirdik, bunu... BİZİM ÜLKÜCÜ NESLİMİZDEN –“Ülkücüden geçinenler” ile “Ülkücü geçinenler” hâriç- KİME SORULURSA SORULSUN, ÜLKÜCÜLÜKTE BÖYLE BİR “KAİDE”NİN OLMADIĞINI SÖYLEYECEKTİR.

Ben böyle söyleyince “Ülkücüden geçinenler” ile “Ülkücü geçinenler” hemen ‘yalan, böyle bir kaide var… Lider, teşkilât, doktrin eleştirilmez... Eleştirilemez, diyeceklerdir… Ancak onlar Ülkücülükte/Ülkücü Dünya Görüşü’nde böyle bir “kaide”nin var olduğunu ispatlayamazlar. Lâkin BİZ, ÜLKÜCÜLÜKTE “LİDER, TEŞKİLÂT, DOKTRİN ELEŞTİRİLMEZ. ELEŞTİRİLEMEZ” DİYE BİR “KAİDE”NİN OLMADIĞINI İSPAT EDEBİLİRİZ.

Nasıl mı? Şöyle:

Ülkücülükte/Ülkücü Dünya Görüşü’nde “Lider, Teşkilât, Doktrin eleştirilmez. Eleştirilemez” diye bir kaide var olsaydı, böyle mühim bir kaide herhalde öylesine ve sıradan bir şeymiş gibi kendi hâline bırakılmaz. Bu “kaide”ye bütün Ülkücülerin eksiksiz olarak riayet etmesini temin etmek için, “kaide”, teşkilât içi eğitim çalışmalarıyla teşkilâtın bütün mensuplarına anlatılıp, iyice belletilirdi… Doğru mu? Doğru! MHP YAHUT HERHANGİ BİR ÜLKÜCÜ TEŞKİLÂTTA BÖYLE BİR EĞİTİM ÇALIŞMASI YAPILDI MI? YAPILMADI! TEŞKİLÂT İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARINDA VAR MIYDI, BÖYLE BİR KONU? YOKTU!

Teşkilât içi eğitim programlarında “Lider, Teşkilât, Doktrin eleştirilmez. Eleştirilemez” konusunun bulunmadığı nereden belli? Ya var idiyse? Yoktu! Olmadığının delili ve dahi ispatı var mı? Var! Nedir?

‘MHP ve Ülkücü Kuruluşlar İddianamesi’nin 166 ilâ 178 sahifeleri arasında, 12 Eylül 1980 Askerî Darbesi öncesinde, MHP ve Ülkücü Kuruluşlarda uygulanan teşkilât içi eğitim programının bir sureti var… Bu ‘program’da konferans veya seminer konuları tek tek sayılmış ve yazılmış… Ve fakat bu ‘PROGRAM’DA, “LİDER, TEŞKİLÂT, DOKTRİN ELEŞTİRİLMEZ. ELEŞTİRİLEMEZ” KONULU BİR KONFERANS VEYA SEMİNER KONUSU YOK… Olsaydı, Savcı Nurettin SOYER’in elinde ne müthiş bir delil olurdu, Ülkücülüğün/Ülkücü Dünya Görüşü’nün faşizm veya nazizm olduğunu ispat etmek için, ama olmadığı için bu ispatı yapamadı... (Söylediğime inanmayan varsa İddianame’nin söylediğim sayfalarına bakabilir… İddianame internette pdf olarak var: Google’a, “MHP ve Ülkücü Kuruluşlar İddianame pdf “yazılırsa, çıkıyor.)
Ve:
“LİDER, TEŞKİLÂT, DOKTRİN ELEŞTİRİLMEZ. ELEŞTİRİLEMEZ” DİYE BİR KAİDE VARSA, BANA SÖYLER MİSİNİZ, ÜLKÜCÜLÜĞÜ ANLATAN TEMEL KİTAPLARDA NİYE BUNDAN HİÇ BAHSEDİLMİYOR? YAHUT BUNA İMA OLARAK DAHİ NİYE HİÇ TEMAS EDİLMİYOR? BUNDAN, ÜLKÜCÜ HAREKET’İN KURUCU LİDERİ VE O’NUN İLK KADROSUNA MENSUP OLAN ÜLKÜCÜLER NEDEN VE NİÇİN HİÇ SÖZ ETMİYORLAR?

Meselâ…
BAŞBUĞ Alparslan TÜRKEŞ: TÜRKEŞ, Ülkücü Hareket’in Kurucu Lideridir, malûm… TÜRKEŞ’in yazdığı Ülkücü Hareket’in doktrini DOKUZ IŞIK’TA (9 IŞIK’ı 12 Eylülden sonra ilk kez biz yayınladık) “LİDER, TEŞKİLÂT, DOKTRİN ELEŞTİRİLMEZ. ELEŞTİRİLEMEZ” KONUSU NEDEN, NİÇİN YOK? Yahut Alparslan TÜRKEŞ’in diğer kitaplarında bundan ima olarak dahi niye hiç bahsedilmiyor? Bu kitaplarda “Lider, Teşkilât, Doktrin eleştirilmez. Eleştirilemez” konusuna hiç temas etmediği gibi, TÜRKEŞ, bir de GÖNÜL SEFERBERLİĞİ başlıklı kitap yazmış.

GÖNÜL SEFERBERLİĞİ’Nİ ÜLKÜCÜ HAREKET’İN METODU OLARAK KABUL VE İLÂN EDEN KURUCU LİDER VE ÜLKÜCÜ HAREKET NASIL OLUR DA “LİDER, TEŞKİLÂT, DOKTRİN ELEŞTİRİLMEZ. ELEŞTİRİLEMEZ” DER VE BUNU MÜHİM BİR KAİDE OLARAK VAZEDER? Bu, mümkün olabilir mi? Bu, mantık dışı değil midir? Olmaz a, diyelim ki yapıldı böyle bir saçmalık, bu, insanlara en mühimi de Ülkücülere –‘Ülkücüden geçinenler’ ile ‘Ülkücü geçinenlere’ değil, onlara, menfaatlerine halel getirmemesi şartıyla her şey anlatılabilir- nasıl izah edilir?

Dündar TAŞER: TÜRKEŞ’in Ülkücü Hareket’i beraberce kurup, başlattığı kader arkadaşı TAŞER… Dündar TAŞER, ölünceye veya öldürülünceye kadar en büyük yardımcısı ve destekçisi olarak, hep TÜRKEŞ’in yanındaki ve en yakınındaki kişiydi… TAŞER, rahatça diyebilirim ki Ülkücü Hareket’in gençlik yapılanması olan Ülkü Ocakları’nın oluşturulması, Türkiye sathında teşkilâtlanması ve ilk Ülkücü kadronun teşkil edilip, eğitilmesinde belki de TÜRKEŞ’ten bile daha çok pay sahibiydi.

TAŞER’in ‘DEVLET Dergisi’nde yazdığı bütün yazılar, MESELE başlığı altında kitap hâline getirilmiştir. (Mesele’nin 12 Eylül sonrasındaki ilk baskısını biz yaptık…) Hatta Dündar TAŞER’in Ülkücü gençler ve başka bazı milliyetçilerle yaptığı sohbetler de Ziya Nur AKSUN tarafından ‘DÜNDAR TAŞER’İN BÜYÜK TÜRKİYESİ’ adıyla kitap hâline getirildi… DÜNDAR TAŞER NE YAZILARINDA NE DE KAYIT ALTINA ALINMIŞ SOHBETLERİNDE BİR KERE DAHİ “LİDER, TEŞKİLÂT, DOKTRİN ELEŞTİRİLMEZ. ELEŞTİRİLEMEZ” DEMİYOR. NEDEN? YOK, BÖYLE BİR “KAİDE”, ÇÜNKÜ!

Galip ERDEM: Galip ERDEM, vefat edinceye kadar Ülkücü Hareket’in en müthiş zekâsı ve en keskin kalemi ve bütün Ülkücülerin ‘GALİP AĞABEYİ’ydi… Yazıları 1950'den itibaren Türk Yurdu, Tercüman, Son Havadis, Yeni İstanbul, Babıâli'de Sabah, Zafer, Bizim Anadolu, Devlet, Töre, Ocak, Bozkurt, Ortadoğu, Hergün, Yeni Sözcü, Olaylara Bakış başlıklı gazete ve dergilerde yayınlandı… Bu gazete ve dergilerde yayınlanan yazılarının çoğu kitap haline de getirildi.

Bana söyler misiniz? ‘GALİP AĞABEY’ HANGİ KİTABINDA “LİDER, TEŞKİLÂT, DOKTRİN ELEŞTİRİLMEZ. ELEŞTİRİLEMEZ” DİYOR… MİLLİYETÇİLİK ve SOSYALİZM ÜZERİNE MEKTUPLAR da mı, SUÇLAMALAR 1 veya 2’de mi, ÜLKÜCÜNÜN ÇİLESİ’nde mi yoksa MEKTUPLAR da mı? Hangisinde? HİÇBİRİNDE!

Necmettin HACIEMİNOĞLU: Ülkücü Hareket’in ilk ideologlarından HACIEMİNOĞLU HOCA’nın Türk Dili, Türk Yurdu, Türk Kültürü, Töre, Devlet, Hisar ve Türk Edebiyatı Dergilerinde, Hergün, Ortadoğu, Tercüman ve Yeni Düşünce gazetelerinde birçok yazıları yayınlandı… Bu yazıları, daha sonra MİLLİYETÇİLİK-ÜLKÜCÜLÜK-AYDINLAR ve TÜRKİYE'NİN ÇIKMAZLARI başlıklı kitaplarında toplandı… BU KİTAPLARDA “LİDER, TEŞKİLÂT, DOKTRİN ELEŞTİRİLMEZ. ELEŞTİRİLEMEZ” DİYE BİR KONU YAHUT “KAİDE”DEN İMA YOLUYLA DA OLSA BAHİS VAR MI? YOK!

Necmettin HACIEMİNOĞLU’nun mükemmel –her Ülkücünün mutlaka okuması gereken- YENİ BİR DÜNYA başlıklı bir hikâye kitabı da var… Yeni Bir Dünya, bir hikâye kitabı olduğuna göre “Lider, Teşkilât, Doktrin eleştirilmez. Eleştirilemez” konusuna direkt olarak temas edilmiş olamazdı, peki, bu anlamı çağrıştıran yahut bunu ima eden bir cümle yahut cümlecik var mı? YOK!

Erol GÜNGÖR:, Erol GÜNGÖR’ün Ülkücü Hareket’in en mühim ve büyük mütefekkirlerinin başında geldiğini ve dahi cesur bir Ülkücü olduğunu eminim her Ülkücü kabul eder… O’nun mütefekkirliğini herkes bilir, lâkin cesaretinin hemen hiç kimse farkında değildir. Onu da ben söylemiş olayım: Şu kadarını söyleyeyim, gerisini Ülkücüler zaten hemen anlarlar… “Ülkücü Geçinenler”, 12 Eylül döneminde; zulmün, işkencenin ve baskıların kol gezdiği zamanlarda yani, Ülkücü olmadıklarını ispat etmek için taklalar atar, amutlara kalkarlarken, O Millet Gazetesi’nde başyazar olarak makaleler yazmaya devam etti!

Erol GÜNGÖR’ün yazıları sadece Millet Gazetesi’nde değil, Türk Yurdu, Hisar, Türk Birliği, Töre, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü, Milli Eğitim ve Kültür, Milli Kültür, Konevî, Toprak ve Diriliş, Yeni Sözcü dergileri ile Millet, Hergün,Yeni Düşünce, Yeni İstanbul ve Ortadoğu gazetelerinde de yayınlandı.

Erol GÜNGÖR sadece makaleler ve köşe yazıları yazmakla iktifa etmedi, keza AHLÂK PSİKOLOJİSİ ve SOSYAL AHLÂK, İSLÂM’IN BUGÜNKÜ MESELELERİ, İSLÂM TASAVVUFUNUN MESELELERİ, TÜRK KÜLTÜRÜ ve MİLLİYETÇİLİK, KÜLTÜR DEĞİŞMESİ ve MİLLİYETÇİLİK, DÜNDEN BUGÜNE, TARİHTE TÜRKLER ve SOSYAL MESELELER ve AYDINLAR başlıklı çok kıymetli kitapları da yazdı.

Şimdi, bir “Ülkücüden geçinenler” veya “Ülkücü geçinenler” söylesin, bana, EROL GÜNGÖR O MAKALELERİ İLE BU KİTAPLARINDA BİR DEFA VE İMA ŞEKLİNDE DAHİ, “LİDER, TEŞKİLÂT, DOKTRİN ELEŞTİRİLMEZ. ELEŞTİRİLEMEZ” DİYOR MU? DEMİYOR!

S. Ahmet ARVASÎ: ARVASÎ HOCA’NIN ÜLKÜCÜ HAREKET’İN EN MÜHİM VE BÜYÜK İDEOLOGU OLDUĞUNA BİR TEK ÜLKÜCÜNÜN BİLE ŞÜPHESİ VAR MI? YOK! OLAMAZ DA O, ÜLKÜCÜLÜKTE HOCAMIZDIR, ÇÜNKÜ… DOĞRU MU, BU? DOĞRU! VE ARVASÎ HOCA, BÜTÜN KİTAPLARINDA İSLAMİYET İLE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ MÜNASEBETİNİ MÜKEMMEL BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYUYOR MU? KOYUYOR! BU DA DOĞRU MU? DOĞRU!

PEKİYİ, O HALDE ARVASÎ HOCA HANGİ KİTABINDA “LİDER, TEŞKİLÂT, DOKTRİN ELEŞTİRİLMEZ. ELEŞTİRİLEMEZ” DİYOR? Bu suale cevap verebilecek bir “Ülkücüden geçinen” veya “Ülkücü geçinen” var mı? YOK! Olabilir mi? OLAMAZ!

Olursa; İLERİ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN İLKELERİ, KENDİNİ ARAYAN İNSAN, İNSAN VE İNSAN ÖTESİ, TÜRK – İSLAM ÜLKÜSÜ (1, 2, 3), DİYALEKTİĞİMİZ VE ESTETİĞİMİZ, İLM-İ HÂL, DOĞU ANADOLU GERÇEĞİ, SİZE SESLENİYORUM (1, 2), HASBİHAL (1, 2, 3, 4, 5, 6), SOHBETLER, MAMAK GÜNLERİ BAŞLIKLI KİTAPLARINDAN GÖSTEREREK, BUNU İSPAT ETMEK ZORUNDADIR! BU İSPATI YAPMAK MÜMKÜN MÜDÜR? ASLA VE KAT’A MÜMKÜN DEĞİLDİR!

İskender ÖKSÜZ: TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ FİKİR SİSTEMİ –TEORİ- başlıklı kitabı yazarak, TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ İLE DOKUZ IŞIK münasebetini mükemmel şekilde ortaya koyan müthiş bir mütefekkir ve ideolog olan İskender ÖKSÜZ… Elbette aynı zamanda MİLLET VE MİLLİYETÇİLİK, TÜRK’ÜM ÖZÜR DİLERİM, NİÇİN VE ALT AKIL: APTALLAR DİKTATÖRLER başlıklı kitapların da yazarı…

İSKENDER ÖKSÜZ, BU KİTAPLARIN HERHANGİ BİR YERİNDE VE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE “LİDER, TEŞKİLÂT, DOKTRİN ELEŞTİRİLMEZ. ELEŞTİRİLEMEZ” DİYOR MU? DEMİYOR! BU ANLAMA GELEBİLECEK BİR ŞEY SÖYLÜYOR MU? SÖYLEMİYOR! NEDEN? YOK, BÖYLE BİR “KAİDE”, ÇÜNKÜ!

Nevzat KÖSOĞLU: D. TAŞER, G. ERDEM, N. HACIEMİNOĞLU, E. GÜNGÖR, S. A. ARVASÎ VE İ. ÖKSÜZ GİBİ BİR ÜLKÜCÜ DÂHİ DAHA; N. KÖSOĞLU…

TÜRK KİMLİĞİ VE TÜRK DÜNYASI, GALİP ERDEM, DÜNDAR TAŞER, TARİHE KONUŞMALAR, MİLLİYETÇİLİKTE YENİ ARAYIŞLAR, TÜRK DÜNYASI TARİHİ VE TÜRK MEDENİYETİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER, TÜRK DÜNYASINDA YENİ BİR MEDENİYET TASARIMI, TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE OSMANLI, HUKUKA BAĞLILIK AÇISINDAN ESKİ TÜRKLER'DE-İSLAM'DA VE OSMANLI'DA DEVLET, TÜRK OLMAK YA DA OLMAMAK, TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN DOĞUŞU ZİYA GÖKALP, KÜRESELLEŞME VE MİLLİ HAYAT, MİLLİ KÜLTÜR VE KİMLİK, BUNLAR KÖSOĞLU’NUN BAZI KİTAPLARI. (Hem bu kadar kitap yazıp, hem de kaliteden asla taviz vermeyen Adama, dâhiden başka ne denir? Ben bilmiyorum, siz biliyorsanız söyleyin ben de öğreneyim.)

Son çıkan birkaç kitabı hâriç diğer KİTAPLARINI OKUDUM, HİÇBİRİNDE “LİDER, TEŞKİLÂT, DOKTRİN ELEŞTİRİLMEZ. ELEŞTİRİLEMEZ” ANLAMINA GELEN BİR CÜMLEYE DAHİ RASTLAMADIM… Okumadığım kitaplarında da böyle bir şey olacağına inanmıyorum! Böyle bir Adam ve böyle bir Ülkücü öyle bir saçmalığı kabul etmez, böyle bir saçmalığa inanmaz ve dahi böyle saçma bir şey yazmaz, çünkü! Yazdı diyen bir “Ülkücüden geçinen” veya “Ülkücü geçinen” var ise kaynak belirtsin, ben de bütün bu yazdıklarım için herkesten özür dileyeyim.

Namık Kemal ZEYBEK: 1965 yılında Ülkü Ocağı’nı ilk kuran Ülkücülerden biri N. Kemal ZEYBEK, 12 Eylül öncesinde oluşturulan MHP Eğitimciler Grubu’nun da ilk Başkanı… Bu Grup’ta verdiği seminer de ÜLKÜCÜ DÜNYA GÖRÜŞÜ… (Ben bu semineri okudum ve ÜLKÜCÜ DÜNYA GÖRÜŞÜ başlıklı kitaplarımı bu seminerden aldığım ilhâmla yazdım.) Ayrıca ÜLKÜ YOLU, MİLLİ KÜLTÜR MESELEMİZ, TÜRK OLMAK, TÜRK’ÜM gibi kitapların da yazarı.

Ama konumuzla alâkalı kitabı; ÜLKÜ YOLU… (Ülkü Yolu’nu 12 Eylül’den sonra ilk biz yayınladık.) ÜLKÜ YOLU şu bölümlerden oluşuyor: Ülkü Yolu, MİLLÎ ÜLKÜ, DİSİPLİN, Ülkücüler! Halkla Beraber, İslâm Âleminin Türkiye’si, Ülkücü Mücadele ve Gafiller, Aynı Oyun, TOPLUMCULUK, Türk - İslam Medeniyeti ve İlim, Çağlar Üzerinden, Ondokuzuncu Yüzyılda Bir Alp-Eren Başbuğ, Alperenlerin Pîrleri ve Manevî Disiplinleri, Alperenlik Kolay Değil, Alperenler, ÜLKÜCÜLER ÜLKÜCÜLÜK, BAŞBUĞ TÜRKEŞ.

ÜLKÜ YOLU biz Ülkücülerin en çok okuduğumuz kitaplardan biri… Ve bunu, MHP EĞİTİMCİLER GRUBU’NUN İLK BAŞKANI YAZMIŞ… ÜLKÜCÜ HAREKET’İN “LİDER, TEŞKİLÂT, DOKTRİN ELEŞTİRİLMEZ. ELEŞTİRİLEMEZ” DİYE BİR KAİDESİ OLSAYDI, BU KİTAPTA MUTLAKA ISRARLA VURGULANMAZ MIYDI? VURGULANIRDI! VAR MI BÖYLE BİR VURGU? YOK!

Dikkat! ÜLKÜ YOLU’nda bir bölüm olarak DİSİPLİN konusu yazılmış, fakat burada “Lider, Teşkilât, Doktrin eleştirilmez. Eleştirilemez” diye bir “kaide”den hiç bahsedilmiyor! BÖYLE BİR “KAİDE”NİN İŞLENECEĞİ YER DİSİPLİN BÖLÜMÜ DEĞİLSE NERESİDİR? DEMEK Kİ YOK BÖYLE BİR “KAİDE”?

Dikkat! ÜLKÜ YOLU’NDA MİLLİ ÜLKÜ, TOPLUMCULUK VE ÜLKÜCÜLER ÜLKÜCÜLÜK KONULARI BÖLÜMLER HALİNDE, DOKTRİN KONULARI OLARAK YAZILMIŞ VE FAKAT BU BÖLÜMLERDE “LİDER, TEŞKİLÂT, DOKTRİN ELEŞTİRİLMEZ. ELEŞTİRİLEMEZ” DİYE BİR “KAİDE”DEN HİÇ BAHSEDİLMİYOR! DEMEK Kİ YOK BÖYLE BİR “KAİDE”!

Lütfen dikkat! ÜLKÜ YOLU’NDA KURUCU LİDER MÜSTAKİL BİR BÖLÜMDE BAŞBUĞ TÜRKEŞ BAŞLIĞI ALTINDA ANLATILIYOR, FAKAT BURADA DAHİ “LİDER, TEŞKİLÂT, DOKTRİN ELEŞTİRİLMEZ. ELEŞTİRİLEMEZ” DİYE BİR “KAİDE”DEN HİÇ BAHSEDİLMİYOR! DEMEK Kİ YOK BÖYLE BİR KAİDE!

ALLAH aşkına, “Lider, Teşkilât, Doktrin eleştirilmez. Eleştirilemez” saçmalığına nasıl inanılır? Ya Hû, Ülkücü Müslüman değil mi? Elhamdülillah Müslüman! Ve dahi Ülkücü Dünya Görüşü’nün birinci unsuru İslâmiyet değil mi? Hiç şüphesiz, İslâmiyet! O halde böyle bir saçmalığa nasıl inanılır?

Biz Ülkücülerin büyük büyük büyük Müslüman ataları olan Sahabe-i Kiram, Peygamber Efendimize bir keresinde “Bu vahiy mi? Senin şahsi görüşün mü?” diye sormadı mı? Sordu! Cevap “vahiy değil, Benim şahsi görüşüm” olunca, “bu karar yanlış, biz buna uymuyoruz” demediler mi? Dediler!

Pekiyi, ÜLKÜCÜ KARDEŞLERİM –“Ülkücüden geçinenler” ile “Ülkücü geçinenler” hâriç- LİDER DEDİĞİNİZ DEVLET BAHÇELİ -HÂŞÂ- PEYGAMBER EFENDİMİZDEN DAHA BÜYÜK BİR ADAM MI? DEĞİL! LİDER DEDİĞİNİZ DEVLET BAHÇELİ’NİN EMİR VE TALİMATLARI –HÂŞÂ, SÜMME HÂŞÂ- VAHİY Mİ? DEĞİL!

O HALDE PEYGAMBER EFENDİMİZ BİLE ELEŞTİRİLEBİLİRKEN, LİDER DEDİĞİNİZ DEVLET BAHÇELİ NASIL ELEŞTİRİLMEZ, ELEŞTİRİLEMEZ OLUYOR?

ÜLKÜDAŞLARIM... SAYIN ÜLKÜDAŞLARIM, LÜTFEN AKLINIZI KULLANIN… LÜTFEN. “AKLI OLMAYANIN DİNİ OLMADIĞI” GİBİ DOKTRİNİ, İDEOLOJİSİ, FELSEFESİ; DÜNYA GÖRÜŞÜ DE OLMAZ. OLAMAZ!

Öyle ise nereden çıktı bu “Lider, Teşkilât, Doktrin eleştirilmez. Eleştirilemez” hikâyesi? Buna da İnşaAllah başka bir gün cevap veririM!

Yazarın tüm yazılarını okumak için tıklayınız.

Halim Kaya

02 Eki 2023

Bir kere bir yazarı okumaya başlayınca onun ulaşabildiğim, haberdar olduğum bütün kitaplarını okumaya çalışırım. Bernard Lewis de bu yazarlardan birsi.

Yusuf Yılmaz ARAÇ

25 Eyl 2023

Hüdai KUŞ

06 Eyl 2023

M. Metin KAPLAN

31 Tem 2023

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

10 Tem 2023

Nurullah KAPLAN

20 Şub 2023

Efendi BARUTCU

31 Oca 2023

Altan Çetin

18 Kas 2022

Ziyaret -> Toplam : 93,30 M - Bugn : 8804

ulkucudunya@ulkucudunya.com