« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

M. Metin KAPLAN

19 Oca

2018

MHP’Yİ BİZ ÜLKÜCÜLER ‘FETHEDEMEDİK’, “ÜLKÜCÜDEN GEÇİNENLER” İLE “ÜLKÜCÜ GEÇİNENLER” İŞGAL ETTİLER!

19 Ocak 2018

Bazı arkadaşlarım “MHP, niye böyle oldu?” diye şaşkın, üzgün ve hatta kızgın olarak soruyorlar; başlık, aslında bu sualin cevaplarından biri ve en mühimidir. Ancak takdir edersiniz ki bir sosyal olayı bir tek sebeple izah etmek ilme aykırıdır, işte bu yüzden en mühimidir dedim… Başka sebepleri de var, yani… Sırası geldikçe, inşaAllah bunlara da temas ederim. Ne ise…

Meseleye vakıf olan ülküdaşlarım ne demek istediğimi başlığı okur okumaz anlamışlardır. Fakat bazı arkadaşlarımın hatırlamamış yahut anlamamış olmaları ihtimaline binaen başlığı meydana getiren cümleyi ve kapsadığı konuyu -aklımın erdiği ve dilimin döndüğü kadar- izah etmem lâzım.

Arz edeyim…

14 Ekim 1973 tarihinde, Türkiye’de Genel Seçimler yapılacaktı, seçime elbette MHP’de iştirak etmekteydi. BAŞBUĞ, bu seçimle ilgili çalışmalar yapmak ve de yapılan çalışmaları denetlemek üzere İstanbul’a gelmişti. Sanırım, Mayıs ayı idi… Ben o zaman misafir öğrenci olarak Trabzon Öğrenci Yurdu’da kalmaktaydım. Ahmet BEKAROĞLU ülküdaşım da –hatırlayacaktır- Sultanahmet İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi öğrencisi olarak aynı Yurt’ta kalıyordu.

Bir gün Parti’den bir haber geldi: “ALBAY, Ülkücü gençlerle toplantı yapacak, İl Merkezi’ne gelin.” -Hatırlayanlar vardır; o zamanlar Alparslan TÜRKEŞ’e sadece “BAŞBUĞ TÜRKEŞ” sloganı atılırken BAŞBUĞ denir, onun dışında ise kendisinden ALBAY diye bahsedilirdi-. Başüstüne dedik ve kalktık, 3-5 Ülkücü Aksaray’daki MHP İl Merkezi’ne gittik… Başka Yurtlardan gelen arkadaşlarla birlikte salona doluştuk… Toplam, 50-60 kişi kadardık… ALBAY geldi, bir konuşma yaptı… ALBAY’ı birçok kez dinlediğim ve bir kere de baş başa görüşmüş olduğum halde ben dâhil hepimiz heyecandan titreyerek dinledik… Sonra, “Sorusu olan var mı?” dedi.

Bir müddet sonra bir el kalktı… Sualini sordu: “ALBAYIM, MHP ne zaman iktidar olacak?”

“Tamam, anladım… Otur evlâdım” dedi, ALBAY. Ve suali cevaplandırmaya başladı.

Bu noktada, ALBAY’ın cevabının tam olarak anlaşılabilmesi için araya girerek, kısa bir açıklama yapmam lâzım: O vakitler Ülkü Ocakları sadece üniversite bulunan illerde vardı… Zaten üniversiteler de 3-5 ilde toplanmıştı… Diğer iller ile ilçelerde ise Genç Ülkücüler Teşkilâtı, Türk Ülkücüler Teşkilâtı yahut Büyük Ülkü Derneği bulunuyordu… Ki bunların hemen tamamı da 12 Mart ara rejimi dolayısıyla kapatılmıştı… Açık olanlar da gayrı resmî olarak faaliyet yürütüyordu, yani… Yalnızca MHP Gençlik Kolları faal hâldeydi… Ne ise… Aradan 40 küsur yıl geçtiği için hatırlayabildiğim kadarıyla iktifa ederek, ALBAY’ın cevabına döneyim:

“MHP ne zaman iktidar olacak? Güzel bir soru… Söyleyeyim: MHP, Genç Ülkücüler Teşkilâtı’ndan yetişenler, ne zaman ki Ülkü Ocaklarına geçecekler, orada yetişecekler ve MHP Gençlik Kollarına geçecekler, orada piştikten sonra ne zaman ki MHP teşkilâtlarında görev alacaklar… MHP il ve ilçe başkanı, yönetim kurulu üyeleri olacaklar… MHP, işte o zaman iktidar olacak!”

Evet… Ülküdaşlarım herhalde meseleyi anlamışlardır… Lâkin bunun tam olarak anlaşılması için izninizle birkaç lâf daha edeyim. BAŞBUĞ’un söylediklerinin ana fikri –anladığım kadarıyla- şudur: MHP, HENÜZ ÜLKÜCÜ BİR PARTİ DEĞİLDİR, ÜLKÜCÜ PARTİ HÂLİNE GELDİĞİNDE/GETİRİLDİĞİNDE İKTİDAR OLACAKTIR!

BAŞBUĞ, biz Ülkücülere bir hedef gösteriyordu, yani; “MHP’NİN İKTİDAR OLMASI İÇİN MHP’Yİ FETHEDİP, ÜLKÜCÜ YAPMANIZ LÂZIM!”

MHP, Ülkücü Parti değil mi? Bu nasıl olur? MHP, niye Ülkücü Parti değildi?

Bu son sualin cevabı Parti’nin, MHP oluncaya kadar geçirdiği safahatta gizlidir.

Safahatı arz edeyim:

Türkiye’de 1946 yılında çok partili siyasî hayata geçildikten sonra ilk olarak Demokrat Parti, O’nun ardından da Millet Partisi kuruldu… MP kısa bir süre sonra kapatıldı, ardından yerine O’nun devamı niteliğinde Cumhuriyetçi Millet Partisi kuruldu… CMP, 1958 yılında, daha önce kurulmuş olan Türkiye Köylü Partisi ile birleşti ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) adını aldı.

Alparslan TÜRKEŞ, 1963 yılının Şubat ayında sürgün edildiği Hindistan’dan dönmüştü… 31 Mart 1965 tarihinde, On Dörtler’den bir grup arkadaşı ile beraber CKMP’ye katıldı... 30-31 Temmuz 1965 tarihli CKMP Olağanüstü Kongresi’nde de Genel Başkan seçildi. Muzaffer ÖZDAĞ Genel Sekreter yapıldı.

TÜRKEŞ’in Genel Başkan seçilmesinden sonra, CKMP için rahat telaffuz edilebilecek, kolayca akılda kalabilecek bir isim ve amblem arayışı çabaları başlamıştı… Nitekim 8-9 Şubat 1969 günlerinde Adana’da toplanan CKMP Kongresi’nde, Parti’ye, TÜRKEŞ’in Genel Başkan seçildiğinden beri devam eden değişikliklere uygun olan bir isim ve amblem bulundu: MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ… Ve… Kırmızı zemin üzerine beyaz “ÜÇ HİLÂL”… Dündar TAŞER, MHP’ye, bu kongrede Genel Sekreter oldu.

Geçirilen safahattan anlaşıldığı gibi MHP’nin tabanında -ister-istemez- dört partinin; yani MP’nin, CMP’nin, TKP’nin ve CKMP’nin kadroları ile üyeleri vardı... BİZ ÜLKÜCÜLER, ALBAY’IN TALİMATINI YERİNE GETİRMEK İÇİN; YA ‘BUNLARI’ ÜLKÜCÜ YAPILACAKTIK YAHUT DEMOKRATİK YOLLARLA ‘BUNLARI’ KENARA İTİP, YERLERİNİ ALACAKTIK.

Ancak… Biz ikisini de yapmadık… Yapamadık… Yapamazdık…

Biz Ülkücülerin bundan daha mühim ve öncelikli iki vazifemiz vardı, çünkü: Bir. Türkiye’nin komünistleştirilmesine ve Türk Milleti’nin esir edilmesine engel olmak… İki. Milliyetçi Türkiye’yi kurmak suretiyle Türk Milleti’ni mutlu ve müreffeh, Türk Devleti’ni millî ve güçlü yapmak…

Biz Ülkücüler, "ehemmi mühimme tercih etmek" durumunda kaldık, yani. Meseleleri önem sırasına koyduk ve bu sıralamaya riayet ederek çalıştık ve çabaladık; bir taraftan elde silâh komünizmle mücadele ederken, diğer taraftan elde kalem ve Kitap Milliyetçi Türkiye’yi kurmak için gayret ettik… Bu sırada kimimiz toprağa, kimimiz de zindanlara düştük... BU SEBEPLER VE ŞARTLAR BİZ ÜLKÜCÜLERİN MHP’Yİ FETHETME VE O’NU ÜLKÜCÜ BİR PARTİ HÂLİNE GETİRME VAZİFEMİZİ –MAALESEF- AKAMETE UĞRATTI.

Ve…

Biz Ülkücüler sokaklarda kan döküp, kan akıtırken ve dahi can verip, can alırken… Keza okullarda, laboratuarlarda, fabrikalarda, tarlalarda canla başla çalışıp ter akıtırken… Hakeza kara toprağın bağrında sessizce yatarken yahut zindanlarda çile çekerken... Bir takım kendince kurnaz ve sinsi insanlar “biz de Ülkücüyüz” dediler ve fakat etliye-sütlüye, riziko içeren hiçbir şeye karışmadan “Ülkücü geçinenler” olarak kenarda öylece ve rahat içinde beklediler… Sadece sırası geldikçe ve fırsat doğdukça MHP’ye üye oldular, ilçe ve il delegesi oldular, yönetici oldular, başkan oldular böylelikle MHP’deki köşe başlarını tuttular… Zaman içinde birbirleriyle paslaşarak MHP teşkilâtlarını ele geçirdiler… Sonra MHP’de kök saldılar, sonra da MHP’ye çöreklendiler… Ve içlerinden bazılarını MHP Genel Merkezi’ne taşıdılar… Genel Merkeze ‘taşınmış’ olan bu “Ülkücü geçinenler”, BAŞBUĞ hakka yürüyünce, biz Ülkücülerin üzüntü ve şaşkınlığından istifade edip, MİT’in aktif desteğini sağladıktan sonra içlerinden birini; Devlet BAHÇELİ’yi Genel Başkan seçtirdiler… “Ülkücü geçinenler” böylelikle ve bu sayede “Ülkücüden geçinenler” sınıfına terfi (!) etmiş oldular… Nihayet “Saray”dan ve dahi “Saray”ın maaşlı elamanları ile trollerinden aldıkları destek ve güçle MHP’yi tamamen işgal ettiler… Biz Ülkücüleri de figüran ve dolgu malzemesi olarak kullanmaya başladılar…

MHP, İŞTE BÖYLE BİR SÜREÇ SONUNDA VE BU ŞEKİLDE “ÜLKÜCÜLÜKTEN GEÇİNENLER” İLE “ÜLKÜCÜ GEÇİNENLER”İN İŞGALİ ALTINDAKİ MHP HÂLİNE GELDİ!

Yazarın tüm yazılarını okumak için tıklayınız.

HARBİDEN
Efendi BARUTCU

27 Eyl 2022

Herşeyden önce kabul etmemiz gereken en önemli gerçek “milliyetçi gençliğin meseleleri” başlığı altında ele alacağımız konuların bütün insanlığın ortak meseleleri olduğudur.

M. Metin KAPLAN

12 Eyl 2022

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

04 Eyl 2022

Halim Kaya

11 Ağu 2022

Hüdai KUŞ

06 May 2022

Yusuf Yılmaz ARAÇ

02 May 2022

Nurullah KAPLAN

02 Mar 2022

Ziyaret -> Toplam : 84,32 M - Bugn : 16022

ulkucudunya@ulkucudunya.com