« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

10 Ara

2012

SABAHATTİN ZAİM

01 Ocak 1970

Özgeçmişi
I.Doğum:
Prof. Dr. Sabahaddin Zaim, 1926, evli, 5 çocuklu, İştip doğumlu.
II. Eğitim:
1. Doktora: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, 1955.
2. Lisans: Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (muadelet), 1950.
3. Lisans: Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1947.
4. İstanbul Vefa Lisesi, Klasik Şube (Latince-İngilizce), 1943.
5. İstanbul Fatih Ortaokulu, 1940.
6. İstanbul Fethiye, 16. İlkokul, 1937.
III. Son Mevkii:
1. İstanbul ve Sakarya Üniversiteleri Emekli Öğretim Üyesi.
2. Kuveyt-Türk Ö.F.K. Denetim Kurulu Üyesi.
IV. A. Akademik Görevleri:
1. Uluslararası Balkan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, 2006'dan beri, Üsküp-Makedonya.
2. Kurucu Rektör: International University of Sarajevo, 2003-2004, Saraybosna.
3. YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi), 1997-1998.
4. Dekan: Sakarya Üniversitesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, 1993-1996, Profesör, 1993-1998.
5. Profesör: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, 1965-1993.
6. Doçent: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, 1957-1965.
7. Misafir Profesör: Melik Abdülaziz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Sosyo-Teknik Etütler Bölümü, Cidde Suudi Arabistan, 1980-1982 (İ.Ü.'den izinli).
8. Misafir Öğretim Üyesi: Batı Almanya, Münih Üniversitesi, 1963-1964 (İ.Ü.'den izinli).
9. Misafir Üye: Cornell Üniversitesi, ABD, 1955-1957 (izinli).
10. Asistan: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, 1953-1957.
B. Akademik Ek Görevleri:
1. İstanbul Üniversitesi, İşletme Enstitüsü Öğretim üyeliği, 1973-1980, 1983-1993.
2. Bursa Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Öğretim üyeliği, 1976-1980 ve 1983-1986.
3. Sakarya, Kadıköy, Işık Mühendislik Akademileri ve Galatasaray Y. İktisat ve Ticaret Akademisi, 1967-1980.
C. Diğer İlmî Ek Görevleri:
1. Türk-İş Sendikacılık Koleji, Öğretim Üyeliği, 1965-1976, Ankara.
2. İşçi-İşveren Seminerleri, Konferansları, 1955-1980.
3. İslâm Kalkınma Bankası Yöneticileri Seçme ve Değerlendirme Komitesinde part-time müşavirlik, 1977-1978.
4. İslâm Konferansı (OIC), İslâm Bankacılığı Temsilciliği, 1980-1981.
D. Akademik Ek İdarî Görevleri:
1. Ankara, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği, 1977-1979.
2. Milletlerarası İslâm Üniversitesi, Mütevelli Heyeti Üyeliği, İslâmabad, Pakistan, 1985'den beri devam ediyor.
V. Ek Devlet Görevleri:
1. Millî Prodüktivite Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 1975-1977.
2. Türkiye Millî Birlik Komitesi Sosyal İşler Sivil Komitesi Üyeliği, 1960-1961.
3. İstanbul Maiyet Memurluğu, Eyüp Kaymakam Vek. ve Bel. Reis Vekili; Kâhta, Ayancık ve Abana İlçeleri Kaymakamlıkları, 1947-1953.
VI. İş Hayatı Tecrübeleri:
1. Pancar Motor, Yönetim Kurulu Üyeliği, 1958-1963.
2. Koç Holding İşçi-İşveren Münasebetleri Müşavirliği, 1966-1967.
3. Anadolu Cam Sanayii A.ª. Murakıplığı, 1975-1978.
4. Uzel Traktör Sanayii Murakıplığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği, 1977-1980.
5. TÜMOSAN Yönetim Kurulu Üyeliği, 1977-1979.
6. SOYTAŞ ve SOYTUR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1975-1980.
7. FAİSAL FİNANS KURUMU A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 1998-2001.
8. KUVEYT-TÜRK FİNANS KURUMU Müşavir ve Denetim Kurulu Üyesi, 12.4.1995'ten beri.
VII. Sosyal Faaliyetleri ve Cemiyet Üyelikleri:
1. Milletlerarası Endüstri İlişkileri Cemiyeti, İsviçre.
2. A.B.D Milletlerarası Endüstri İlişkileri Cemiyeti.
3. Milletlerarası Müslüman Sosyal Bilim Adamları Cemiyeti, Indiana, ABD.
4. Milletlerarası İslâm İktisatçıları Cemiyeti, Kurucu Üyesi, Leicester, İngiltere.
5. İlim Yayma Cemiyeti ve Vakfı, Mütevelli Heyeti Üyesi ve Kurucu Üyesi.
6. Türkiye Millî Kültür Vakfı, Kurucu Üyesi.
7. Türkiye Aydınlar Ocağı, Kurucu Üyesi.
8. İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, Kurucu Üyesi.
9. Mülkiyeliler Birliği Üyesi, No. 367.
10. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, üye no: 6985.
11. İş Dünyası Vakfı Kurucu Başkanı.
12. Anadolu Eğitim Vakfı Başkanı.
13. Vefa Lisesi Mezunları Vakfı Kurucu Üyesi.
VIII. Şeref Üyelikleri ve Armağanları:
1. 7 Şubat 1990, Türkiye Millî Kültür Vakfı, “Türk Millî Kültürüne Hizmet Şeref Armağanı”.
2. İslâm Kalkınma Bankası, 1992 yılı “İslâm Ekonomisi Dünya Ödülü”.
3. LARIBA BANKING 1996, Los Angeles, ABD; İslâm Bankası Ödülü.
4. MÜSİAD, Üstün Hizmet Ödülü ve Şeref Üyeliği, 2002.
5. Türkiye Yazarlar Birliği Üstün Hizmet Ödülü 2003.
6. Birlik Vakfı, “Vakıf İnsan'a Şükran Ödülü”, 9 Mayıs 2005.
7. Türkiye Büyük Millet Meclisi; “Üstün Hizmet Ödülü ve Madalyası”, 2 Mayıs 2006.
Televizyon Yayınları:
1. Belgesel Yayın: Samanyolu TV, “Bir Ömür Dedikleri”.
2. Belgesel Yayın: Kanal 7 TV, “Tanıklar”.
3. Belgesel Yayın: Kanal 7 TV, “Türkiye'nin Son Yüzyılı” (22 program).
Adına Olan Kurumlar:
1. “Çamlıca Sabahattin Zaim Eğitim Merkezi”, İstanbul, Üsküdar Belediyesi.
2. “Sabahattin Zaim Lisesi”, İstanbul, K. Çekmece.
3. “Anafen Sabahattin Zaim İlköğretim Okulu”, İstanbul, Ümraniye.
4. “Prof. Dr. Sabahattin Zaim Kız Lisesi”, Adapazarı.
IX. Yayınlan:
20 kitabı, 174 makalesi yayınlanmıştır.
Kitaplar:
1. İstanbul Mensucat Sanayinin Bünyesi ve Ücretler, İ.Ü. İktisat Fak. Yay., 1956.
2. Türkiye'nin İktisadî ve Sosyal Gelişmesinde İşgücü ve Prodüktivite Meselelerinin Önemi ve Tesiri, Yakın ve Ortadoğu Ens. Yay. No: 5, 1962.
3. Türkiye Fikir İşçileri ve İstihdam Şartları, T. Harsi ve İçtimai Araştırmalar Dern. Yayını, İstanbul, 1962.
4. Bursa Vilayetinin İktisadî Bünyesi ve Gelişme İmkânları Hakkında Ön Proje, Müşterek Eser, İ.Ü. İktisat Fak. ve Bursa Ticaret Odası, İstanbul, 1962.
5. İşletme İdaresi ve Moral, Tercüme, İ.Ü. İktisat Fak. Yay., İstanbul, 1962.
6. Modem İktisat ve İslâm, 3 baskı, M.T.T.B, Basın Yay. Müd. Neşriyat Bürosu, İstanbul, 1969.
7. İktisadî Doktrinler, Özel Galatasaray Y. İkt ve Tic. O., İstanbul 1970.
8. Bölge ve ªehir Planlaması Yönünden İstanbul Sanayi Bölgeleri, İ.Ü. İktisat Fak. Yay., İstanbul, 1971.
9. Çalışma Ekonomisi, 1962, 1968, 1972, 1975, 1977, 1981, 1986, 1990, 1992, 1997, İ.Ü. İktisat Fak. Yay. ve Filiz Kitabevi.
10. Türkiye'de Ücret ve Gelirler Siyaseti, T. İşveren Send. Yay. No: 28, Ankara, 1974.
11. Türkiye'de Nüfus Meselesi, Boğaziçi Yay. No: 13, İstanbul 1973.
12. Ortadoğu Ülkeleri Arasında İktisadî İşbirliği İmkânları, Kubbealtı Nşr. 4, İstanbul.
13. İslâm ve İktisadî Nizam, Tekbir, Karabük şb., 1979.
14. İslâm'ın İktisadî Görüşü, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 1981.
15. WTIC, Dünya İslâm Ticaret Merkezi-World Islamic Trade Center, Ekonomik Rapor, Türkçe, Economic report, İngilizce, Ankara, 1985.
16. İslâm, İnsan ve Ekonomi, 1., 2. Baskı, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 1989, 1992.
17. Survey of Muslim Education: TURKEY, The Islamic Academy, Cambridge, UK. 1985 (S. Zaim ve N. Dinçar)
18. Türk ve İslâm Dünyasının Yeniden Yapılanması, 2. baskı, Nil A.ª., İzmir, 1997.
19. Türkiye'nin Yirminci Yüzyılı, İşaret Yayınları, İstanbul 2005.
20. Hatıralarım, İşaret Yayınları, İstanbul, 2008.
Makalelerden Bir Kısmı:
1. Türkiye'nin Millî Ücret Siyaseti.
2. İktisadî Devlet Teşebbüslerinde Prodüktivite ve Rantabilite.
3. Sanayileşmenin Türkiye'nin Sosyal ve İktisadî Gelişmesine Tesiri.
4. Avrupa Ortak Pazarı ve Türkiye.
5. Türkiye'de Toplu Sözleşme Düzeninin İktisadî ve Sosyal Sahadaki Tesirleri.
6. İslâm Ülkeleri Arasında İktisadî İşbirliği İmkânları.
7. Toplu Sözleşmelerde Değişken Ücret Uygulaması (EŞEL-MOBİL).
8. İşçi, İşveren Kuruluşlarının Sosyoekonomik Önemi.
9. Socio-Economic Problems Of Rapid Urbanization “The Middle East City, Ancient and Traditions Confronts a Modern World”.
10. Vakıflarımızın İktisadî ve Sosyal Açıdan Değerlendirilmesi.
11. Mimar Sinan Döneminin İktisadî Durumu.
12. Modern Education in Turkey, Cambridge U.K.
13. Türkiye'nin İktisadî Meselesi: İç Borç Faiz Sarmalı.
X. Tebliğ Verilen Milletlerarası Seminer ve Konferanslardan Önemlileri:
1. Fifth International Conference on Islamic Economics, in Bahrain, 2003; Fourth in Laughboro, UK, 2000; Third in Malaysia; Second in Pakistan; First in Mecca, S.A. 1976.
2. International Seminar on Monetary and fiscal Policy in Islam, Mecca, Saudi Arabia, 1978.
3. First World Conference on Muslim Education, Mecca, Saudi Arabia, 1977; third in Bangladesh; fifth in Cairo.
4. Conference of World Assembly of Muslim Youth, Nairobi, Kenya; Istanbul, Çanakkale of Turkey and Girne of North Cyprus, 1982, 1980, 1979, 1978.
5. International Conference of Fosis, Lougboro UK, 1976.
6. First World Conference on Solidarity in Science and Technology among Muslim Countries, Riyadh, Saudi Arabia, 1976.
7. Islamic World Youth Conference, Tripoli, Libya, 1973.
8. Conference of International Industrial Relations, London, 1972; Geneva, Switzerland, 1967; Philadelphia, USA, 1962.
9. International Conference on Industrial Relations System in Islam, Islamabad, Pakistan, April 1992.

Ziyaret -> Toplam : 107,12 M - Bugn : 36911

ulkucudunya@ulkucudunya.com