« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

06 Kas

2012

Hamza Sadi Özbek

01 Ocak 1970

Hamza Sadi Özbek, H.1328 (M.1912) yılında Muğla'da doğdu. İlk ve Orta tahsilini Muğla'da yaptı. Bir süre ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra Bursa ve İzmir Liselerine devam etti. Hamza Sadi Özbek'te millî şuurun uyanmasında İzmir Lisesi hocalarından Tahsin Burdurlu'nun büyük rolü oldu. Bunun üzerine Hamza Sadi Özbek 16 yaşından itibaren Muğla'da yayınlanan "Muğla'da Halk Gazetesinde şiirler yayımlamaya başladı. İzmir Lisesinden sonra Hamza Sadi Özek, Ankara Malîye Meslek Okuluna devam etti ve burayı bitirerek de Maliyeci oldu. Ankara'da iken burada çok canlı olan milliyetçilik faaliyetlerine katıldı. Türk büyüklerini anma törenlerine iştirak etti. Bu törenlerde vazife aldı. 1944 yılında Aydın'da Tahsisat Müdürlüğünde memur olarak görev yaparken "1944 Irkçılık ve Turancılık Davasından yargılanmak üzere tutuklanarak İstanbul'a götürüldü. Burada Irkçılık-Turanalık Davası'ndan yargılanarak beraat etti. Bu davadan beraat ettikten sonra tekrar maliyeci olarak memuriyet hayatına başladı ve Torbalı Mal Müdürlüğü'ne atandı. 1950*den sonra da Muğla Maden İrtibat memurluğunda bulundu. Bu görevde iken Yatağan linyit kömürlerinin ortaya çıkartılıp işletilmesinde Hamza Sadi Bey'in büyük emeği geçti. Bu arada Hamza Sadi Özbek 1947 yılında Milas'ın yerli Türkmen ailelerinden Feyzullah Ağa'nın kızı Halide Hanım' la evlendi. Bu evliliğinden Neslihan ve Yeşimcan adında iki kızı ve Umurbeğ adında bir oğlu dünyaya geldi.2
25 Mayıs 1942 tarihinde Muğla'da 40 dokumacının iştirakiyle Muğla Güzel yayla Dokumacılar Kooperatifi kurulmuştu.3 1950 yılına gelindiğinde bu kooperatifin tasfiyesi gündeme geldi. Bunun üzerine "Maden İrtibat Memuru" Hamza Sadi Özbek bu kooperatif için müdür vekilliğine tayin edildi.4
24 Temmuz 1957*de Merkezi Ankara'da bulunan Muğla İli Yüksek Tahsil Derneği'nin Muğla Şubesi'nin kurulması kararlaştırıldı. Bunun için de Muğla'da bir Müteşebbis Heyeti oluşturuldu. Bu heyet arasında madenci Hamza Sadi Özbek de yer aldı.5 25 Temmuz 1957'de bu derneğin Muğla şubesi resmen faaliyete başladı. Dernek faaliyete geçtikten sonra ilk idare heyeti seçimi yapıldı. Bu seçim sonucu Hamza Sadi Özbek, derneğin Muğla Şubesi Muhasipliğine seçildi.8
1960'lara gelindiğinde memuriyet hayatın¬dan ayrılan Hamza Sadi Bey bu tarihten sonra linyit kömür işletmeciği ve ticaretle meşgul oldu.
Hamza Sadi Özbek, 1971 yılında yakalandığı bir amansız hastalık sonucu Önce Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde yattı. Ancak, burada tedavisinden ümit kesilince Muğla'ya götürüldü ve 5 Kasım 1971 tarihinde de bu fani âlemden ebedî âleme göç etti.7 Hamza Sadi Bey'in mezarı Muğla Şehir Eski Mezarlığındaki aile mezarlığında yer almaktadır.8
Hamza Sadi Özbek'in ölümü üzerine, 5 Kasım 1971'de Arif Nihat Asya şu mısraları kaleme aldı.9
Çalan her kim olursa olsun kapıyı.
En yakınından önce O'nu sorardı:
' Hani Ey Muğla !
Senin bir Hamza Sadi Özbek'in vardı!
Basın Hayatı:
Hamza Sadi Özbek, daha İzmir Lisesinde okurken buradaki hocalarından Tahsin Burdur-lu'nun etkisi ile Türk Milliyetçiliğine özel ilgi duymaya başladı. Bunun üzerine Hamza Sadi Bey, Türk Milliyetçiliği üzerine araştırmalar yapıp, bu konuda Muğla'da yayın yapan "Muğla'da Halk Gazetesi"nde şiirler yazmaya başladı.10
' Özbekoğlu'nun kökeni, baba soyu Orta Asya'dan, Özbekistan'dan gelmiş, " Muğla'nın Kıraba "Karabörtlen" Mahallesi'nin "Oyru" semtine yerleşmiş olan Türkmen Yörükleri'nden olup, sonradan Ula-Muğla ve Fethiye, hatta bir kolu ile İstanbul'a kadar yayılmışlardır. Babası Mehmet Saadettin olup, ecdadı ilmiye sınıfına mensup devrin kuvvetli şairlerini yetiştirmiş olan bir sülâledir. Annesi de baba tarafıyla kökten akraba olan Hasanpalaoğlu Hacı İsmet Efendi' nin kızı Sıdıka Hanım' dır.
Faydanılan Kaynaklar:
Umurbeğ Özbek özel Arşivi.
2 Umurbeğ Özbek özel Arşivi.
' Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi,Bakanlar Kurulu Kararları Fonu, 030.18.01/98.45.3

NEY_SEN(ce)
Hüdai KUŞ

22 Tem 2024

Yok bizim eskimiz yenimiz, Hâlâ dinç, en yaşlı divanemiz... ______&______ Asil olan eski usül, Sere serpe yeni nesil.

Yusuf Yılmaz ARAÇ

22 Tem 2024

Halim Kaya

08 Tem 2024

Orkun Özeller

03 Haz 2024

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

03 Haz 2024

M. Metin KAPLAN

22 Nis 2024

Efendi BARUTCU

01 Nis 2024

Nurullah KAPLAN

04 Mar 2024

Altan Çetin

28 Ara 2023

Ziyaret -> Toplam : 107,36 M - Bugn : 25674

ulkucudunya@ulkucudunya.com