« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

ÖNCEKİ HABER

NATO ZİRVESİNE DOĞRU*

11, 14 Haz 2021

SONRAKİ HABER

Tunus’un Fransa Tarafından İşgali

12.05.1881, 10 May 2021

10 May

2021

Hekimbaşı Abdülaziz Efendi

1736-1783 01 Ocak 1970

Türk tıp bilgini, şair ve bestekâr.
Babası meşhur Osmanlı tarihçisi Mehmed Subhi Efendi’ye (ö. 1769) nisbetle Subhîzâde lakabı ile şöhret bulmuştur. Şiirde Aziz mahlasını kullandığı için Aziz Efendi olarak da anılır.

1149’da (1736) İstanbul’da doğdu. İlk öğreniminden sonra İstanbul med­reselerinde tahsiline devam etti. Ardından tıp çalışmalarına yöneldi ve bu meslekte büyük başarı göstererek dik­kati çekti. Bir ara tıp tahsili için Viya-na’ya gittiği söylenir. Daha sonra saraya alındı ve “Etıbbâ-yı şehriyârî”ler (saray hekimleri) arasına girdi. 1757’de mü­derris oldu: bu görevini uzun müddet devam ettirdi. 19 Şubat 1776’da hekimbaşılığa getirildi; ancak bu görevin­de bir yılı doldurmadan azledildi. 1782 sonlarında Kudüs pâyesiyle Üsküdar mevleviyet’ine tayin edildi. 1783 yılında İstanköy’e sürgün edilmesinden az sonra orada vefat etti.

Arapça, Farsça, Latince. İtalyanca ve Fransızca bilen Abdülazîz Efendi, bil­hassa tıp alanında yaptığı tercümelerle Batı’daki hekimlik çalışmalarını tanıt­mış ve eserleriyle Türk hekimlik tari­hinde önemli bir yer kazanmıştır. Ayrı­ca edebiyat ve mûsiki ile de meşgul olmuştur. Şiirlerini topladığı mürettep divanı ve yaptığı bestelerle bu sahalar­daki kudretini ortaya koymuştur. Şöh­retinin parlak zamanı III. Mustafa ve I. Abdülhamid devirlerine rastlamaktadır. Astrolojiye (İlm-i ahkâm-ı nücûm) vuku­fu ile de tanınan Abdülaziz Efendi bu alanda yaptığı tercümelerde, konuyla yakından ilgilenen III. Mustafa’dan bü­yük teşvik görmüştür. Mûsikide kimler­den faydalandığı bilinmemektedir. Za­manımıza sadece altı bestesinin notası ulaşabilmiştir.

HARBİDEN
Efendi BARUTCU

14 Haz 2021

ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR Bugün Brüksel’de yapılan NATO zirvesinde gözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ABD Başkanı Con Baydın arasındaki görüşmeye çevrilmiş durumda.

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

14 Haz 2021

Halim Kaya

07 Haz 2021

M. Metin KAPLAN

08 Nis 2021

Yusuf Yılmaz ARAÇ

15 Mar 2021

Hüdai KUŞ

08 Mar 2021

Nurullah KAPLAN

04 Oca 2021

Ziyaret -> Toplam : 73,77 M - Bugün : 11591

ulkucudunya@ulkucudunya.com