« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

17 Nis

2023

CUMARTESİYİ PAZARA BAĞLAYAN GECE KADİR GECESİ OLABİLİR Mİ?

17 Nisan 2023

Kadir gecesi, Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle içinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan hayırlı, 83.33 yıllık bir ömre bedel, sadece İslam ümmetine verilmiş mübarek bir gecedir.
Cenâb-ı Hakk, bu mübarek gecenin adını “Kadir Gecesi“ olarak koyduğu surede şöyle buyuruyor:
“Gerçek biz onu kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazl-u şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan (daha) hayırlıdır. Onda melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selamdır.” (Kadir Suresi 1-5)
Bu ayetlerden anladığımıza göre Yüce kitabımızın ilk ayetleri olan ve Alak suresinde yer alan “İkra’ bismi Rabbikellezi halak: Oku seni yaratan Rabbinin ismiyle oku..” ayetleri bu gecede inmiş, bu emir ve ilk inen ayetlerle bir okuma, anlama ve aydınlanma seferberliği başlamıştır.
Kadir Gecesi ne zaman?
Allâhu Teâlâ Kadir Gecesi’nin zamanını bildirmeyip, Ramazan ayında gizlemiştir. Bunun hikmeti ise; Allâhu Teâlâ, kullarının Ramazan-ı Şerif’in her gecesini Kadir Gecesi gibi ihyâ etmelerini dilemesidir.
Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar. Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 2-3; Müslim, “Ṣıyâm”, 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir. Bu hususta sahâbeden gelen rivayetlerde en çok ramazanın 27. gecesi öne çıkıyorsa da (Müslim, “Ṣalâtü’l-müsâfirîn”, 179-180, “Ṣıyâm”, 220-221; Ebû Dâvûd, “Şehru Ramażân”, 2, 6; Tirmizî, “Ṣavm”, 72) bu rivayetler ihtilâflı olduğundan kesinlik ifade etmemektedir. Bazı nakillerde Hz. Peygamber’in Kadir gecesinin vaktini haber vermeye teşebbüs ettiği, ancak o sırada bir konuda anlaşmazlığa düşen iki sahâbînin Resûlullah’a başvurması üzerine buna fırsat bulamadığı, daha sonra da konunun zihninden silindiği bildirilir (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 4; Müslim, “Ṣıyâm”, 217; Dârimî, “Ṣavm”, 56).
İMAMI ŞARÂNÎ’YE GÖRE KADİR GECESİ
İmamı Şarânî’nin (r.a.), Ramazan ayının giriş günlerine bakarak tespitlerde bulunduğu ve 30 yıl bu şekilde Kadir Gecesi’ne isabet ederek ihyâ ettiği rivayet edilir. Şöyle ki;
*Ramazan-ı Şerif Pazar günü girerse Kadir Gecesi, 28’i 29’a bağlayan gece

*Ramazan-ı Şerif Pazartesi günü girerse Kadir Gecesi, 20’yi 21’e bağlayan gece

*Ramazan-ı Şerif Salı günü girerse Kadir Gecesi, 26’yı 27’ye bağlayan gece

*Ramazan-ı Şerif Çarşamba günü girerse Kadir Gecesi, 18’i 19’a bağlayan gece

*Ramazan-ı Şerif Perşembe günü girerse Kadir Gecesi, 24’ü 25’e bağlayan gece

*Ramazan-ı Şerif Cuma günü girerse Kadir Gecesi, 16’yı 17’ye bağlayan gece

*Ramazan-ı Şerif Cumartesi günü girerse Kadir Gecesi, 22’yi 23’e bağlayan gece.

İmamı Şarani’nin yukarıdaki hesabına göre; 2023 Kadir Gecesi, Ramazan ayı perşembe günü girdiği için 24'ü 25'e bağlayan gecedir yani cumartesi gecesidir.
En güzeli atalarımızın dediği gibi: “Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bilmek” ve Ramazan ayının her gecesini büyük bir fırsat bilerek ihya etmektir.
KADİR GECESİ ALAMETLERİ
İslam alimlerinin anlatımına göre; Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.
Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
* Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar. [Taberani]
* Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgâr yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır. [Taberani]
* Yıldız kayması olmaz. [Sahîhu’l-Camii’s-Sağîr, 5472.]
Kadir Gecesi Duası Nasıl Yapılır?
Peygamber Efendimiz “faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı” (Buhârî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, 173-176) müjdesini vermekte ve bu gecede
“Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle” (Tirmizi, Deavat, 84; İbn Mâce, Dua, 5) diyerek dua etmeyi tavsiye etmiştir.
Kadir gecesi ister İmam-ı Şarani’nin dediği gibi 2023 yılında Ramazan ayının 23’ünü 24’üne bağlayan gece olsun isterse 27. Gecesi olsun bu geceyi ibadet ve dua ile geçirmek, başta anne, baba, neneler ve dedelerimiz olmak üzere büyükleri ziyaret etmek, çocukları sevindirmek, sadaka vermek gibi güzel işleri yapmak gerekir.

Yazarın tüm yazılarını okumak için tıklayınız.

Yusuf Yılmaz ARAÇ

27 May 2024

“Bizim için seçilmek veya seçilmemek mühim değildir. Önemli olan fikirler ve bu fikirlere göre partiyi yeniden kurmaktır. Bizi taviz verecek zannediyorlar.

Halim Kaya

27 May 2024

M. Metin KAPLAN

22 Nis 2024

Efendi BARUTCU

01 Nis 2024

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

15 Mar 2024

Nurullah KAPLAN

04 Mar 2024

Altan Çetin

28 Ara 2023

Hüdai KUŞ

19 Eki 2023

Ziyaret -> Toplam : 104,49 M - Bugn : 42360

ulkucudunya@ulkucudunya.com