« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

06 Eyl

2021

SAKIN MÜŞRİKLER GİBİ PARAMPARÇA OLMAYIN

06 Eylül 2021

Cenâb-ı Hak ve O'nun sevgili resûlü bizi "Hepiniz birden Allahın ipine (dinine-Kur'an'a) sarılın, ayrılıp tefrikaya düşmeyin"(Ali İmran 103), "Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır" türündeki mesajlarla uyarıp, birliğin gereğine millet ve birlik olma şuurunun önemine dikkat çekmektedirler.

Yüce Allah Rum suresi 31ve 32. ayetlerde şöyle buyurur:

"Allah'a yönelerek O'na karşı gelmekten sakınınız, namaz kılınız, dinlerinde ayrılığa düşüp fırka, fırka olan, her fırkasının da kendisinde bulunanla sevindiği müşriklerden olmayınız." Bu ikazdan sonra, bu ilahi mesajı görmezden gelerek dini ve Müslümanları paramparça edenlere şöyle seslenir: "Dinlerini parça parça edip, grup grup olanlar var ya, (Habibibm) senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır… (Enam/159) (Ayrıca bak. Ali imran/102,103; Rum/32)

Sevgili Peygamberimiz de bir başka hadislerinde: "İman etmedikçe Cennete giremez, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız" buyurmaktadır. Bu ayet ve hadisler bize Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde olmalarını, kendi aralarında ayrılıp tefrikaya düşmemelerini dini ve dindarları bölüp parçalamamayı emrediyor.

Yukarıdaki ayetler ve hadisler sadece Rabbimize yönelik bir hayat yaşayın. Ona karşı takva sahibi olun; Hayatımızı Allah için yaşayın; dini paramparça etmeyin, ahiretle ilgili bölümleri dikkate alırken, dünya ile ilgili bölümleri bir kenara atmayın. İbadetle, tesettürle ilgili hükümleri dikkate alırken, faizle, zina ile, haram yeme, kamu malını talan etme ve israf ile ilgili hükümleri görmezden gelmeyin. Namazınızı ikâme edin; Namazı ayağa kaldırın çünkü Namaz dinin direği ve müminin miracıdır; Kıldığınız namaz hayatımıza hakim bir namaz olsun. Çünkü namaz Allah'a karşı verilmiş bir taahhüttür. Alllah'a "Yalnız sana kulluk ve ibadet ederim" diye söz verip te kula kul olmayın mesajlarını veriyor. Nefsinizin, tutkularınızın ve maddenin esiri olmayın. Ve yalnız Allah'a dayanıp, güvenip ondan yardım dileyin. Namazınıza özdeş bir hayat yaşayın. Namaz Ekonominize, mala bakışınıza, siyasetinize, gecenize gündüzünüze, aile hayatınıza hakim olsun. Öyle bir namaz kılın ki bu namaz Allah'tan mesaj alma makamı olsun. Öyle bir namaz kılın ki bu hayatınızın Allah'a raporunu sunmanız olsun. Öyle bir namaz kılın ki bu namaz size fakir fukaranın hakkını gözetmeyi emretsin. Öyle bir namaz kılın ki bu namaz sizi zulme götürmesin. Öyle bir namaz kılın ki bu namaz ırz ve namuslarınızı korusun. Böyle bir namaz ki bu namaz sizi Allah'a ve insanlara verdiğiniz sözlerinizde durmaya götürsün diyor.

Bu ayet ve hadisler: "Öyle bir namaz kılın ki tıpkı namazda " Allahım bizi doğru yola, nimet verdiklerinin yoluna ilet gazap ettiklerinin (Yahudilerin) ve sapıtmışların (Hıristiyanların) yoluna değil" diye söz verdiğiniz gibi olun. Yahudi ve Hıristiyanlara uymayın, onları dost edinmeyin sonra onlar seni dininizden ve yolunuzdan çıkarır." Size bir iyilik gelse, onların fenasına gider; başınıza bir kötülük gelse buna sevinirler. Sabreder ve sakınırsanız, onların hilesi size hiçbir zarar vermez. Allah işlediklerinin hepsini ilmiyle kuşatmıştır." (Al-i imran,119-120) uyarısında bulunuyor. Ali İmran suresi 28 ayette buyrukduğu gibi: "Mü'minler, mü'minleri bırakıp da kâfirleri veli edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah ile dostluğu kalmaz" deniliyor.

Kürürle Dostluk Ve Allaha İman Aynı Kalbte Bir Arada Bulunamaz

Allah düşmanlarını sevmek, mü'mine yakışmaz; zaten kâfirler de mü'minleri sevmezler:

"Ey iman edenler! Sizden olmayanı dost, sırdaş edinmeyin. Onlar sizi şaşırtmaktan, size fenâlık etmekten geri kalmazlar. Sıkıntıya düşmenizi isterler. Öfkeleri ağızlarından taşmaktadır; sînelerinin gizlediği (içlerinde sakladıkları düşmanlıkları) ise daha büyüktür. Size âyetlerimizi açıkladık, eğer düşünürseniz." (/Âl-i İmrân 3/ 118) "Kâfirler, inkâr edenler birbirlerinin dostlarıdır. Eğer siz aranızda dost olmazsanız yeryüzünde büyük fesat/kargaşa, büyük bozgun ve fitne çıkar." (8/Enfâl, 73) "Kâfirler de birbirlerinin dostudurlar." (/Enfâl 8/ 73). "Ey iman edenler! Mü'minleri bırakıp da, kâfirleri dost edinmeyin." (Nisâ 4/144)

Peygamber Efendimiz de şöyle buyurmuştur:

"İnsan, dostunun dinindedir. Bundan dolayı dost edineceği kişiye dikkat etsin." (Riyâzü's-Sâlihîn, 1/398)

"İnsan, sevdiği ile beraberdir." (Müslim, Birr 161)

Sakın Müşrikler Gibi Parça Parça Olmayın

"Allah'a yönelerek O'na karşı gelmekten sakınınız, namaz kılınız, dinlerinde ayrılığa düşüp fırka, fırka olan, her fırkasının da kendisinde bulunanla sevindiği müşriklerden olmayınız." (Rum suresi 31, 32)

Bu ayeti kerimede ise: Sakın müşriklerden olmayın, sakın Müşrikler ve Kafirler gibiolmayın ki onlar dinlerini fırka, fırka yapıp, parça, parça, grup grup oldular. Ve her bireri, her bir grup, her bir fırka, her bir cemaat kendilerinde olanlarla sevinmekte, övünmekte, şımarmakta ve böbürlenmektedir. Dini parçalamışlar, kitabı parçalamışlar, hayatı parçalamışlar. Her bireri dinin, kitabın bir bölümüne veya kendi rahiplerinin, din adamlarının sarılıp bayraklaştırmış. Her bireri kendilerince dinden, kitaptan hoşuna giden bir parçayı bayraklaştırıp din haline getirmiş ve her bireri de kendi hayatından mutmain olmuş. Her bireri kendisinin mutlak doğruluğuna ve karşısındakinin yanlışta olduğuna kanaat getirmiş. Ey Müslümanlar sizde sakın o kafirler gibi olmayın, ayrılıp, cemaat şuurunu yaşatıyoruz diye gurup, gurup, parça parça olmayın. Eğer böyle yaparsanız sizin Allah ve Rasûlü ile hiçbir bağınız kalmaz.

Yazarın tüm yazılarını okumak için tıklayınız.

Yusuf Yılmaz ARAÇ

20 May 2024

İlK GÜNLER Hürriyet, 3 Ağustos 1965. Türkeş’in İlk Emri: “Kravat Takınız” Olağanüstü kongrede seçilen CKMP Genel İdare Kurulu dün ilk toplantısı yapmış, fakat bu toplantıya, eski CKMP’liler grubuna dahil üyelerin çoğu katılmamıştır.

Halim Kaya

13 May 2024

M. Metin KAPLAN

22 Nis 2024

Efendi BARUTCU

01 Nis 2024

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

15 Mar 2024

Nurullah KAPLAN

04 Mar 2024

Altan Çetin

28 Ara 2023

Hüdai KUŞ

19 Eki 2023

Ziyaret -> Toplam : 104,27 M - Bugn : 2448

ulkucudunya@ulkucudunya.com