« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

06 Haz

2017

Arvasi Şeceresi ( Soyağacı ) Hk.

Habip Arvas 06 Haziran 2017

SAHTE SEYYİDLERE DİKKAT ! Elbette bu konuda maalesef istismarcılar var. Malumunuz yeni rejimle seyyidlerin şeceresini tutan bir kurum kalmadı. Nakibul eşraflik makamı ortadan kalkınca ve kılık kıyafette yapılan inkılaplar sebebiyle seyyidler iyice seçilemez oldu. Zaten seyyidlerin halkın arasına karışık vaziyette olup da seçilemez hale getirilmesinde bir maksat var idi. Bu sayede seyyidler tanınmaz olacak ve içlerinde sahte olanları türeyerek seyyidlik iddia edecekti. Tabi bunlar ya Şiinya da başka itikatta olacak böylece ehli sunnet itikadına bir darbe de buradan vurulacaktı. Bu yüzden sahte seyyidler türedi. Bunların bir kısmı da imtiyaz elde edebilmek için kendilerini Seyyid olarak ilan ettiler. Osmanlıda bu mümkün değildi çünkü nakibul esraflar vardı ama bu kurum kalkınca bunları denetleyen kalmadı. Türkiye`de de çok çeşitli ailelerden seyyidler vardır ve bunların en meşhurları Arvasilerdir. Bu yüzden sahte seyyidlerin en çok oranını da sahte Arvaslar oluşturmaktadır. Bu durum daha evvel bazı köylülerin yanlış bilgilerini gerçek diye kayda geçiren Suleyman Kuku`nun Ehli Beyt ve Bazı Şecereler kitabından kaynaklanır. Kendisi Van ve civarına gidip Arvasilerin şeceresini tutmasını istemiş ve bu maksat ile gidip herkesi dinlemiştir. Maalesef konuştuğu herkesi muteber zannederek onlarin ifadelerini kitaplaştırmistir. İşte hatalar zincirinin ilk çıkışı burasıdır. Arvasilerin neslinin geldiği iki ana kol vardır. Bunlardan Seyyid Abdurrahman kutup hazretlerinin 4 erkek evladı olmuş, bu dört evlattan da 3 tanesinin nesli devam etmiştir. Diğer kol ise Seyyid Abdurrahim koludur ki bu soydan gelenlere de Dogubeyazit Arvasileri denir. Türk-İslam Ülküsünü bu temiz gençliğe hediye eden, asrımızın Yesevisi merhum Seyyid Ahmet Arvasi hocamız Dogubeyazit Arvasilerindendir. Ehlibeyt şeceresinde seyyidlik kızlardan değil erkeklerden devam eder. Osmanlı da böyle yapmıştır. Yani seyyide olan bir kız yabancı biri ile evlenirse doğan çocuk Seyyid olmaz. Osmanlı da böyle yapmıştır zaten. Bazı sahte Arvaslar ise şecereye kızları bile yazmaktadır. Gelelim Suleyman beye... o ise Seyyid Abdurrahman hazretlerinin 4 değil de 9 oğlu olduğunu bildirmiş ve maalesef bu hata daha sonra evliyalar ansiklopedisine de geçmiştir. Suleyman bey sonradan hatasını fark edip 9 oğul vardır yerine 4 oğlu vardır diye ifadesini düzletmiştir ama fırsatçılar çoktan Üsküdar`ı geçmiştir. İstismar edenler çıkararak soyadını Arvasi veya Arvas yapmış ve seyyidlik iddia etmişlerdir. Bu sahte arvaslarin büyük kısmı Gevaştan çıkmıştır. Gevastan cikan gerçek Arvas sayısı maalesef artık sahte Arvas sayısından daha azdır. Çünkü önüne gelen soyadını Arvas olarak değiştirmektedir. Bunların iddiası ise kendilerinin dedesi olduğunu söyledikleri Abdullah isminde bir zatın Seyyid Abdurrahman Kutup hazretlerinin oğlu olduğudur. Halbuki bu ifade yanlıştır. Zira Tam ilmihal Saadet-i Ebediyyede Seyyid Abdurrahman`ın oğullarından bahsederken Lütfüllah ( Lütfi ), Muhammed, Abdülhamid, Tahir isimlerinden dört evlattan bahsedilir. Tahir`in nesli devam etmediği için bazı baskılarda bu isimden bile bahsedilmez. Görüldüğü gibi bu isimler arasında Abdullah diye biri yoktur. Ayrıca Hakikat Kitabevi tarafından basılan Eshabı Kiram kitabı 288. sahifede de Seyyid Abdurrahman`ın oğullarından bahsedilirken Abdullah isminde birinden bahsedilmez çünkü öyle biri yoktur. Ayrıca Yüzüncü Yıl üniversitesi tarafından bastırılan Van Kütüğü`nde de Seyyid Abdurrahman`ın Tam İlmihalde bildirildiği gibi dört oğlu olduğu yazılır. Ayrıca Ubeydullah Arvas Hocaefendi`nin babası olan merhum Taha Arvas`ın kayıtlara geçmesi için hazırladığı şecerede de Seyyid Abdurrahman kutup hazretlerinin dört oğlu olduğu yazılır ve bu bilgi de Tam İlmihal ve yukarıda yazılı diğer kaynaklar ile mutabıktır. Yine merhum Emin Garbi Arvas`ın naklettiği şecere de yukarıdaki kaynaklara mutabıktır. Sitenizde bu ailenin soyağacına ve tarihine dair köşe ayırmanıza bu ailenin bir ferdi olarak çok sevindim, müteşekkirim. Bu bilgiler arasında maalesef tahrif edilmiş bilgilere de rastladım. Bunda bir kastınız olduğunu sanmıyorum. Hata varsa da zaten bu bize aittir. Sizinle asıl bilgiyi paylaşmış olsa idik zannederim muharref bilgiler olmazdı. Ne zaman dilerseniz elimizdeki soyağacına ait bilgileri ve bunu ispat eden vesikaları paylaşmaktan memnun olurum. Selam, muhabbet ve dua ile...

Yusuf Yılmaz ARAÇ

27 May 2024

“Bizim için seçilmek veya seçilmemek mühim değildir. Önemli olan fikirler ve bu fikirlere göre partiyi yeniden kurmaktır. Bizi taviz verecek zannediyorlar.

Halim Kaya

27 May 2024

M. Metin KAPLAN

22 Nis 2024

Efendi BARUTCU

01 Nis 2024

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

15 Mar 2024

Nurullah KAPLAN

04 Mar 2024

Altan Çetin

28 Ara 2023

Hüdai KUŞ

19 Eki 2023

Ziyaret -> Toplam : 104,34 M - Bugn : 28946

ulkucudunya@ulkucudunya.com