« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

DOKUZ IŞIK ÜZERİNE KONUŞMALAR ( 2 )

 

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'de yeni bir çağ başlatmış olan partidir. Bu yeni çağ Milliyetçi aksiyon çağıdır. Bu çağ Türkiye'den, "Her şey Türk için, Türk'e göre ve Türk tarafından" Büyük Türkiye idealine dayanan Milli Doktrin çağıdır.

Yeryüzünde devamlı olarak milletler arasında bir savaş, bir mücadele vardır. Her millet kendi toplumunu daha refahlı, daha güçlü ve daha üstün duruma getirmek için, diğer milletlerle yarışmaktadır. Milletler arasındaki bu mücadele çok amansız ve merhametsiz bir mücadeledir. Uyanık olmayan, gerekli çalışma ve kalkınma kabiliyetini göstermeyen milletlerin ayaklar altında kalarak ezilmesi tehlikesi vardır. Geçen yıllarda Avrupa iktisadi işbirliği "OECD" teşkilâtının raporunda Türkiye % 7 bir kalkınma hızı ile kalkındığı takdirde ancak 249 yıl sonra, ileri memleketlerin bugünkü seviyesine ulaşabileceği yazılmıştı. İki hafta kadar önce yetkili bir hükümet üyesinin yaptığı basın toplantısında ise; Türkiye'nin % 6,5 bir kalkınma hızı ile ve nüfus artış hızı da, % 2,6 olduğuna göre, Ortak Pazar ülkelerinin seviyesine ancak 2359 yıl sonra erişebileceğimiz söylenmiştir. Binlerce yıl olarak ifade edilen bu sayıda gerçekleri aşan bir yanlışlık veya mübalağa olması muhtemel bulunmakla beraber, Türkiye'nin geri bırakılmış ve yoksul durumu meydandadır. 1965 yıllarında Türkiye'de fert başına düşen gelir 250 dolar iken, aynı tarihlerde komşumuz Yunanistan'ın da fert başına düşen geliri 250 dolar idi. Bugün Türkiye'nin fert başına düşen milli geliri 220 dolar iken, komşumuz Yunanistan'ın fert başına düşen milli geliri 800 dolara çıkmıştır. Komşumuz Bulgaristan'da ise kişi başına düşen yıllık gelir 750 doları aşmış bulunmaktadır. Ortadoğu'nun iki buçuk milyon nüfuslu İsrail Devleti ise, milli gelir yönünden milletler arası sınıflandırmada ikinci derecede zengin memleketler arasındadır.

İsrail ayrıca büyük bir savaş sanayiini de kurmuş ve geliştirmektedir. Bu memleketin hükümet yetkililerinin demeçlerine göre, dört yıl sonra mermiden savaş uçağına ve füzeye kadar bütün savaş araç ve gereçlerini üretip, imal edebileceklerdir.

Bu şekilde baş döndürücü bir hızla gelişmekte olan küçük komşulara ilâveten, büyük kuzey komşumuzdaki gelişmeleri de dikkate alınca, bunların ortasında geri bir durumda, yoksul ve zayıf bir halde bulunan Türkiye'nin gelişmemesi nedeni ile dünya kamu oyu önünde yaşama hakkının kabul edileceği tehlikeye girebilir. Bunun için biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak henüz elektrik çağına, hatta buhar çağına bile girememiş bulunan Türkiye'nin olağanüstü bir gayret seferberliği yaparak harekete geçmesini istiyoruz. İleri memleketlerin takip etmiş oldukları normal ve tarihi tekâmül safhalarına tâbi olmaksızın milletimize çağlar üzerinden bir sıçrama yaptırarak Atom, Uzay ve Füze çağına sokmak istiyoruz.

Milletlerin yükselmesi ve güçlü olabilmeleri, her şeyden önce ilim ve teknikte ileriye gidebilmelerine bağlıdır. Bunun için her işten önce dünya çapında yüksek ilim adamları ve teknisyenler kadrosu yetiştirmek için harekete geçmeliyiz. Geniş ilmî çalışmalara imkân verecek bol araştırma laboratuvarları ve ilim kurumlarını hızla kurmalıyız.

Bir takım cüce ruhlu yaratıklar, bizim bu kurtarıcı düşüncelerimizi anlamaktan acizdirler. Bu sebepten yıllardan beri yalan ve yanlış propaganda ve iftiralarla Milliyetçi Hareketin milletimiz tarafından anlaşılmasını önlemeğe çalışmaktadırlar. Gerçek demokrasi ve Hürriyet ancak milletimizin cahillikten, geri kalmışlıktan ve yoksulluktan kurtulması ile mümkündür. Hakiki refah ve kuvvet; Milliyetçilik şuuru ile dolu, sağlam ahlâklı ve modern sanayii sahip bir toplum ile yaratılabilir. Güçlü bir millî ekonomi ancak sanayi ve tarımda modern kitlevî çok üretim sağlamakla elde edilebilir. Bunlar olmadan bir Milletin gerçekten hür ve bağımsız olabilmesi mümkün değildir.


Milliyetçi Hareketin mücadelesi her engeli aşarak, Türkiye`yi ilimde, teknikte ve medeniyette en kısa zamanda en yükseğe çıkarma mücadelesidir. Mücadelemizin ruhu; insan sevgisi ve insan haysiyetine sonsuz saygı, her alanda hak ve adalet düşüncesidir. Hem de her güçlüğe rağmen, hak ve adalet düşüncesidir.

Bugüne kadar çok başarılı olduk, başarılarımız daha çok çoğalacaktır. Büyük Türkiye, Güçlü Türkiye muhakkak olacaktır.

Yusuf Yılmaz ARAÇ

27 May 2024

“Bizim için seçilmek veya seçilmemek mühim değildir. Önemli olan fikirler ve bu fikirlere göre partiyi yeniden kurmaktır. Bizi taviz verecek zannediyorlar.

Halim Kaya

27 May 2024

M. Metin KAPLAN

22 Nis 2024

Efendi BARUTCU

01 Nis 2024

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

15 Mar 2024

Nurullah KAPLAN

04 Mar 2024

Altan Çetin

28 Ara 2023

Hüdai KUŞ

19 Eki 2023

Ziyaret -> Toplam : 104,49 M - Bugn : 43744

ulkucudunya@ulkucudunya.com