« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

DOKUZ IŞIK'TA İŞ DÜZENİ

 

İNSAN ŞAHSİYETİNİN BİR PARÇASI OLARAK EMEK

Milliyetçi Hareket, insan şahsiyetine en büyük saygıyı duyar. Emek, insan şahsiyetinin bir parçası, yapıcı bir unsurudur. Emeğe saygı duymayan, emeği korumayan bir görüş, insana da saygı duyamaz. Üretici, değer yaratıcı tek varlık, emektir.

Bugün yeryüzünde uygulanmakta olan bazı sistemler, emeği bir mal, bir eşya olarak görür. Bu sistemlerin emeğe verdikleri değer, bir mal, bir eşyaya verilen değerden farklı değildir. Emeği bir mal, bir eşya olarak gören sistemler bilhassa kapitalist ve Marksist (komünist) sistemleridir.

Emek, insan şahsiyetinin bir parçası olduğuna göre, emeği eşya olarak nitelemek, insanı eşyalaştırmak demektir. Kapitalist ve komünist sistemlerde emek sahibi olan işçi, düşünen, yaratan, yeni değerler üreten bir insan olarak değil, bir eşya, bir makine olarak görülür. Her mal ve makinede olduğu gibi işçide de aranan daha fazla çalışmak, daha fazla üretmektir. Nasıl, faydasız hale gelen bir mal atılır, bir kenara bırakılırsa, bu sistemler de çâlışamaz, üretemez hale gelen işçi de atılır, bir kenarda kendi kaderine bırakılır. İşçi, bir insan, emek, insan şahsiyetinin bir parçası olarak kabul edilmediği için, insana saygı duyulmaz.

Emek, üretim faaliyetinin en kutsal unsurudur, sermaye ile birlikte emek, üretimi meydana getirir. Ancak, gerçek bu olmasına rağmen uygulamada, sermaye daima emeği sömürür. Uygulanan sistem, ister özel mülkiyet düzeninin hâkim olduğu kapitalist sistem, olsun, ister devlet mülkiyeti sisteminin hâkim olduğu komünist sistem olsun, emek üvey evlât muamelesi görmekte, sömürülmektedir. Oysa, emeksiz sermaye hiçbir üretimde bulunamaz.

Milliyetçi Hareket, her türlü sömürü düzenine karşıdır. Milliyetçi Hareket, sermayesinin emeği sömürmediği, sermaye ve emeği milli menfaatler içinde dengeleyen bir düzen taraftarıdır. Milliyetçi Hareket'te emek ve sermaye birbirini yok eden, birbiriyle mücadele eden iki düşman unsur olarak değil, birbirini tamamlayan iki kardeş olarak ele alınmakta, düzenlenmektedir. Emeği sermayeye, sermayeyi emeğe boğazlatan, soyduran sahte, sınıfçı, bölücü sistemlere inanmıyoruz. İnanç ve görüşümüz, emek­sermaye barışıdır. Millî kalkınmamızın, ekonomik gelişmemizin hızla, dengeli ve âdil bir şekilde olabilmesi ancak EMEK-SERMAYE BÜTÜNLEŞMESİYLE MÜMKÜNDÜR.

EMEK - SERMAYE BÜTÜNLEŞMESİ

Milliyetçi Hareket'in temel felsefesi, MİLLî BÜTÜNLEŞME'dir. Millî bütünleşme, milliyetçiliğin en modern anlamıdır. Milli sınırlarımız içinde 36 milyon Türk insanının her konuda, kültürde, eğitimde, ekonomide bütünleşmesi, tek vücut olması gerekir. Kamplara ve menfaat gruplarına bölünmüş bir Türkiye'nin devlet ve millet olarak varlığını koruyabilmesine imkân yoktur. Geçirdiğimiz on yıl, milli birliğimiz, devlet ve ülke bütünlüğümüz yönünden parçalayıcı, bölücü, Türk ve Türklük ismini tarih sahnesinden silici hain görüş ve sistemlerin kol gezdirdiği yıllar olmuştur. Şurasını memnuniyetle kaydetmek gerekir ki, bu hain görüş ve sistemlere en az iltifat eden, bunların sahte yalanlarına inanmayan tek topluluk, Milliyetçi - Vatansever Türk işçileri olmuştur.

Milletimiz ve ülkemizi bu hain görüşlerden korumak için daha kuvvetli, çağın gereklerine daha uygun milli görüşler bulmamız gerekir. Tarihte bir fikrin, tek başına sopa ile polis tedbirleri ile yenildiği görülmemiştir. Nasıl ki zehirin ilâcı panzehir ise, fikrin de ilâcı daha kuvvetli fikirdir. Ülkemizi parçalamak, milletimizi esir etmek, Türk işçisini köleleştirmek isteyen Komünist ve bölgeci fikirlere karşı, Milliyetçi bir fikirle karşı çıkmak zorundayız.

Türk Milliyetçilik fikrinin temeli, milli bütünleşmedir. Milli bütünleşmeden maksat, Türk milletini meydana getiren bütün fert ve sosyal grupların tasa, kader ve kıvançta ortak olmasıdır. Bu genel prensibe uygun olarak, Milliyetçi Hareket, Emek ve Sermaye sahiplerini de milli bütünleşme, ortak ülkü ve inançlara davet etmektedir. Emek ve sermaye, milli bütünlük ve menfaat dışında faaliyette bulunamaz. Bunun için gerek emek, gerek sermaye, milli menfaatlere hizmet ettikleri ölçüde korumalı ve desteklenmelidir.

Halim Kaya

17 May 2023

Merhum Mehmet Genç Hocanın “Osmanlı İmparatorluğunda Devlet Ve Ekonomi” adlı çalışmasından hemen hemen yayın dünyasında basılı p

M. Metin KAPLAN

03 May 2023

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

03 May 2023

Nurullah KAPLAN

20 Şub 2023

Yusuf Yılmaz ARAÇ

20 Şub 2023

Efendi BARUTCU

31 Oca 2023

Altan Çetin

18 Kas 2022

Hüdai KUŞ

06 May 2022

Ziyaret -> Toplam : 90,41 M - Bugn : 17801

ulkucudunya@ulkucudunya.com