« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

DOKUZ IŞIK DÜZENDE SOSYAL YAPI

 

Dünyada mevcut sistemler, sosyal değer olarak şu üç değerden birini alır, Fert, sınıf ve millet. Liberal - Kapitalist yapıya sahip devletin temeli, ferttir. Patron ve sermaye sahibi, fert olduğu ve bu sistem de ferde dayandığı için sırf onları korumak amacıyla sahte bir nizam ortaya atılmıştır. Marksist - Sosyalist (komünist) sistem, sınıfı esas alır. Bu sınıf, sözde işçi sınıfıdır.
Ancak, uygulamada hâkim olan işçi sınıfı değil, bir avuç komünist partisi üyesidir. Bu sistemde işçi sınıfı ezilmekte, sömürülmekte ve horlanmaktadır. Dokuz Işık Doktrininde ise esas alınan değer Türk milletidir. Burada, ne birkaç patron, ne de sınıf söz konusudur. Çünkü Millet, bir ülkü, tarih, kültür ve soy birliğidir. Bunun sınıflara bölünmesi, bunun belirli fertlerin hâkimiyetine terk edilmesi mümkün değildir. Buna müsaade etmeyeceğiz.

Muhterem Arkadaşlarım,

Dokuz Işık sisteminin millet anlayışını belirtmek isterim. Bize göre, Türk milleti, ortak dil, soy, ülkü, kültür ve tarih birliği gibi ayırıcı vasıfları haiz, bağımsız olarak birlikte yaşama bilincine varmış insan topluluğudur. Görülüyor ki, millet anlayışımız, tabii ve manevî faktörlere dayanmaktadır.

Tabii faktörlerin başında dil ve soy birliği gelmektedir. Milletimizi meydana getiren dil Türkçe'dir. Türkçe konuşanlar içinde Türk soyundan olmayan yoktur. Türkçe'miz, yüz yıllardan beri canlı bir şekilde yaşamamızın, tarih sahnesinde kalmamızın en önemli sebeplerinden biridir.

Soy birliği, Türk milletinin en itici, en önemli faktörüdür. Soyumuz Türk soyudur. Soy, tabii ve organik bir unsur olduğu için insanların fikrî ve fizikî özellikleri, yetenekleri birbirinden farklıdır. Türk soyunun değerli bir soy olduğu büyük bilginler tarafından kabul edilmektedir. Türk soyu tarihte büyük dünya imparatorlukları kurmakta, esasen bu değerini ispat etmiştir. Büyük komutan, devlet adamı, Mustafa Kemal Atatürk "Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur" demekle bu gerçeği ortaya koymuştur.

Soyculuk anlayışımız antropolojik ırkçılıkla, diğer milletleri küçük gören saldırgan ırkçı anlayışıyla hiçbir benzerlik göstermez. Dokuz Işıkçı sistem, soy birliğini, antropolojik (lâboratuvar) ırkçılık, yerine, ruhî bir prensip, psikolojik bir olay olarak görür. Aslolan aynı soydan gelme, aynı millete mensup olma inancıdır. Kalbinde başka bir ırkın gururunu taşımayan, kendisini samimi olarak Türk hisseden ve Türklüğe adayan herkes Türk'tür. Türk soy ve milletindendir. Millet anlayışımızın temelinde yatan soyculuk fikri, işte bu çeşit bir soyculuktur.

Türk milletini meydana getiren manevi faktörlerin başında ülkü, kültür ve tarih birliği ile bağımsız olarak birlikte yaşama arzusu gelir. Ülkü, kültür ve tarih birliği, aynı soydan geldiklerine inanan, aynı dili konuşan insanlar arasında ortak bağ ve ilişkiler kurar. Bu insanları birbirine yaklaştırır, birleştirir. San'at, destan ve hâtıraların milletlerin doğmasında rolü büyüktür. Oğuz destanı, Bozkurt ve Ergenekon mitleri, Türk milleti için büyük değer taşır.

Türk milletini meydana getiren, diğer önemli bir manevi faktör bağımsız olarak birlikte yaşama arzusu, bölünmeme, kaderde, tasada ve kıvançta bir bütün olarak devam etme arzusudur. Şurasını esefle belirtmek zorundayım ki, bugün ülkemizde millet bütünlüğümüzü parçalama amacı günden aşırı azınlık ırkçılığı ve bölgeciliği akımı vardır. Ayrı bir devlet kurmak, Türk milletini ve ülkesini bölmek isteyen bu hâinlere fırsat vermeyeceğiz. Atalarımızın aziz kanlarıyla sulanmış bu kutsal topraklar, insanlık var oldukça, Türk milletinin öz yurdu olarak kalacaktır. Bunun için gerekirse her çareye başvuracağız, yenilmeyeceğiz, yeneceğiz ve hainlerin kafaları ezilecektir.

Bağımsızlık Türk milletinin ve Milliyetçilik anlayışımızın en önemli, en vazgeçilmez unsurudur. "Amerikan emperyalizmine hayır" diyen, buna karşılık "Rus veya Çin emperyalizmine evet" diyen sahte bağımsızlıkçıları iyi tanıyınız. Türk milleti bağımlı yaşayamaz. Bağımlılık, Türk soyuna, Türk misyon ve kaderine uymaz. Tarih yaratmış, çağlar değiştirmiş bir millet ebediyen bağımsız yaşayacaktır. Her türlü emperyalizme ve bu arada komünist Rus emperyalizmine de hayır. Yaşasın Büyük Türk milletinin, Büyük Türk Soyunun bağımsızlığı; Yaşasın bu uğurda savaşan Türk Milliyetçileri, yavuz ve yiğit Bozkurtlarımız.

Sevgili Bozkurtlar,

Biz, Türk milletinin bütün fertlerini esas alıyoruz. Bu fertler sosyo-ekonomik yönden altı sosyal dilime ayrılmaktadır. Bu, Türk milletinin bir gerçeğidir. Kökü dışarıda ideolojilerin eseri ve kopyası değildir. Söz konusu altı sosyal dilim; İşçi, Köylü, Esnaf, Memur, Serbest Meslek Sahibi ve İşverenlerden ibarettir. Türk milletinin sosyal yapısı bu dilimlerden meydana gelmektedir. Bu sebeple moral, siyasi ve ekonomik kalkınmamızı bu milli gerçeklere uydurmak zorundayız. Aksi halde 200 yıldan beri olduğu gibi yerimizde sayar dururuz.

Yusuf Yılmaz ARAÇ

27 May 2024

“Bizim için seçilmek veya seçilmemek mühim değildir. Önemli olan fikirler ve bu fikirlere göre partiyi yeniden kurmaktır. Bizi taviz verecek zannediyorlar.

Halim Kaya

27 May 2024

M. Metin KAPLAN

22 Nis 2024

Efendi BARUTCU

01 Nis 2024

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

15 Mar 2024

Nurullah KAPLAN

04 Mar 2024

Altan Çetin

28 Ara 2023

Hüdai KUŞ

19 Eki 2023

Ziyaret -> Toplam : 104,49 M - Bugn : 42207

ulkucudunya@ulkucudunya.com