« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

15 May

2007

GENÇ OSMAN, KARDEŞ BEDDUASI ALDIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Murat BARDAKÇI 01 Ocak 1970

 Genç Osman, 1621 Nisan’ında Polonya üzerine sefere çıkarken kendisinden dört ay küçük olan kardeşi Mehmed’i idam ettirmiş ve Mehmed, ağabeyine ‘Osman, Allah’tan dilerim ki ömrün berbat olsun! Beni hayatımdan mahrum ettin, inşallah sen de saltanat süremeyesin’ diye beddua etmişti.

Genç Osman bu hadiseden bir sene sonra ásiler tarafından feci şekilde öldürülecek ve kardeşinin bedduası yüzünden can verdiğine inanılacaktı.

OSMANLI tarihinin en trajik olaylarından biri, Genç Osman’ın 1622’nin 20 Mayıs’ında öldürülmesidir.

14 yaşında iken tahta çıkan İkinci Osman, yani Genç Osman, reform yapmaya çalışırken canından olmuştu.

Polonya üzerine sefere çıkarken idamını emrettiği kardeşi Şehzade Mehmed ‘Osman, Allah’tan dilerim ki ömrün berbat olsun! Beni hayatımdan mahrum ettin, inşallah sen de saltanat süremeyesin’ diye beddua etmişti.

Birinci Ahmed ölümünden sonra, Osmanlı tahtına devletin ileri gelenlerinin mutabakatıyla, 22 Eylül 1617 günü Birinci Ahmed’in en büyük oğlu olan Şehzade Mustafa geçirildi.

Mustafa, Genç Osman’ın ağabeyi idi ve saltanat o zamana kadar babadan oğula geçerken, tahta artık hanedanın hayattaki en yaşlı erkek üyesinin oturtulması kararlaştırılmıştı.

Ancak, Birinci Mustafa’nın akli durumundaki bozukluk yüzünden devlet işleri yürümüyordu. Durumu gören Harem Ağası Mustafa, padişahı tahttan indirmek için bir komplo hazırladı. 26 Şubat 1618 günü askerlere maaş dağıtıldığı sırada hükümdarı dairesine kilitledi ve tahta Birinci Ahmed’in diğer oğlu olan Şehzade Osman çıkartıldı.

Böyle bir emrivaki ile tahtından olan Birinci Mustafa, sadece 97 gün padişahlık edebilmişti.

Genç Osman, büyük dedeleri gibi cihangir olup şöhret kazanma hevesine düştü ve 1621 Nisan’ında Polonya üzerine sefere çıktı ama İstanbul’dan ayrılmadan önce kendisinden dört ay küçük olan kardeşi Şehzade Mehmed’i boğdurttu.

İdam için gerekli fetvayı Şeyhülislamı Esad Efendi’den alamamış ve şeyhülislamlıkta gözü olan Rumeli Kazaskeri Kemaleddin Efendi’den sağlamıştı. Şehzade Mehmed, kendisini boğmaya gelen celládları görünce, kardeşine ‘Osman, Allah’tan dilerim ki ömrün berbat olsun! Beni hayatımdan mahrum ettin, inşallah sen de saltanat süremeyesin’ diye beddua etmişti.

Polonya’da kolay bir zafer kazanacağını zanneden Genç Osman, umduğunu bulamadı ve Leh, yani Polonya askerlerinin işgal ettiği Hotin Kalesi kuşatıldıysa da fethedilemedi. Genç Osman, başarısızlığın bütün suçunu yeniçerilere yükledi. Yeniçeri Ocağı’na çekidüzen vermek istedi fakat kardeşinin bedduası üzerindeydi ve işleri hep ters gitmeye başladı.

Yeniçeriler’i disiplin altına sokamayan hükümdar, bu defa hacca gitme bahanesiyle Suriye’den ve Anadolu’dan asker toplamayı düşündü fakat planları öğrenilince zor durumda kaldı.

Askerler, padişahtan hacca gitmemesini istediler ama Genç Osman tepkilere aldırış etmedi ve Üsküdar’a geçti. Bunun üzerine yeniçerilerle sipahiler ayaklandılar.

İsyan kısa sürede büyüdü ve ásiler, padişahın akıl hocalarının kellelerini istediler. Taleplerinin kabul edilmemesi üzerine, Topkapı Sarayı’na girerek her tarafı yağmaladılar.

Hiçbir direnişle karşılaşmadan sarayın üçüncü kapısından geçerek avluya doldular ve devrik hükümdar Birinci Mustafa’yı buldular.

Genç Osman durumun vahametini kavrayınca ásilerin taleplerini kabul etti fakat askerler Birinci Mustafa’yı çoktan padişah ilán etmişlerdi. Çaresi kalmadığını gören Genç Osman, yeniçeri ocağına sığındı ve hapsedildi.

Birinci Mustafa’nın taraftarları, eski hükümdar yaşadığı sürece kendi iktidarlarının sağlam olmayacağının farkındaydılar ve bu yüzden Osman’ın ortadan kaldırılmasına karar verdiler.

Yedikule’ye hapsedilmiş olan devrik hükümdara utanç verici işkenceler yapıldı ve Genç Osman kemendle boğuldu.

Osmanlı tarihinde bir padişah ilk defa teb’ası tarafından öldürülüyordu ve Genç Osman, halkın kanaatine göre tahtını sağlamlaştırmak için canını aldığı kardeşi Şehzade Mehmed’in bedduasına uğramıştı.

M. Metin KAPLAN

26 Şub 2024

M. Metin Kaplan’ın, henüz yirmi üç yaşında Bursa’da üniversite öğrencisi iken, tutuklu bulunduğu sırada, arka sayfasını tamamen “Ülkü Ocakları Sayfası” adı altında ülkücü yazarlara tahsis eden milliyetçi bir gazetede, 6.

Yusuf Yılmaz ARAÇ

26 Şub 2024

Halim Kaya

26 Şub 2024

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

24 Şub 2024

Efendi BARUTCU

20 Şub 2024

Altan Çetin

28 Ara 2023

Hüdai KUŞ

19 Eki 2023

Nurullah KAPLAN

20 Şub 2023

Ziyaret -> Toplam : 101,01 M - Bugn : 11260

ulkucudunya@ulkucudunya.com