« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

17 Ara

2012

Prof. Dr. Kâmil TURAN

01 Ocak 1970

Her akademisyene nasip olmayan basarılara ve ilklere imza atan hocamız
Prof.Dr. Kâmil TURAN, sadece Gazi Üniversitesi'nde asistanlıktan
baslatarak 6 Profesör, 2 Doçent ve 6 Yardımcı Doçent'in yetismesine doğrudan
katkıda bulunmustur. Ayrıca halen akademik, idari, siyasi ve sosyal
hayatta nüfuz eden 100 lerce seçkin zevatın yetismesinde de hocamızın
büyük emekleri vardır.
Asistanı olmaktan gurur duyduğum Prof.Dr. Kâmil TURAN, yasantısı
ve davranısları ile fakültemiz ve üniversite camiasında hep örnek alınan
kisi olmustur. Hocamızın bu örnek yasantısı ve davranısları, yetistirdiği
bütün öğretim elemanlarınca da bir düstur olarak kabul edilmis ve meslektasları
arasında örnek gösterilen kisiler olmuslardır.
Hocamızın, master yaptığımız dönemde hazırladığımız seminerleri
sunmak için bana ve diğer arkadaslara verdiği 15 dakikalık süreye sonuna
kadar bağlı olusu, birkaç saniyede olsa ek süre tanımaması yada
verilen sürenin altında sunusun tamamlanması durumunda 15 dakikalık
süre doluncaya kadar kürsüde bizi bekletmesi, bizi o yıllarda çok rahatsız
etmis ise de, bugün benim ve hocamızın yetistirdiği diğer öğretim üyelerinin
vazgeçemediği kural olarak varlığını korumaya devam etmektedir.
Prof. Dr. Kâmil TURAN doğrudan yetismesine katkıda bulunduğu öğretim
elemanlarına verdiği katkı ile yetinmemis ve onlar için maddi manevi
inanılmaz fedakarlıklarda bulunmus ve büyük sıkıntılara katlanmıstır.
Hata yapan asistanlarına kendisi kızmıs, onları kendisi acımasızca
uyarmıs, ancak onlara baskalarının kızmasına ve uyarmasına fırsat vermemistir.
Bir baska ifade ile, severse de döverse de kendisi sevmis ve
dövmüs ancak baskalarının sevmesine ve dövmesine izin vermemistir.
Türkiye'nin "Sosyal Politika", "Uluslararası Sosyal Politika" ve "Uluslararası
Dliskiler" konularında yetistirdiği ender bilim adamlarından birisi
olan hocamız akademik hayatının ilerleyen dönemlerinde Ds Hukuku'na
Kamu-Ds; C: 7, S: 2/2003
yönelmis ve bu alanda da öğrencilere ve okuyuculara çok değerli eserler
bırakmıstır.
Hocamızın akademik çalısmaları yanında, Üniversite içi ve dısı idari
görevler ve danısmanlık hizmetlerini yoğun olarak üstlenmis olması, takip
eden yıllarda öğrencileri tarafından da adeta kopya edilmis ve yetistirdiği
öğretim üyelerinin tamamı aktif idari görevlerde bulunmus ve bulunmaya
devam etmektedir.
Hocamızın akademik hayatı dısında, yaptığı görevler içerisinde Doğruyol
Partisi Genel Baskan Yardımcılığı görevini kendi ifadesi ile "galiba
en çok sevdiğim isi yapıyorum" seklindeki açıklaması ben ve diğer öğrencileri
tarafından da paylasılmaktadır.
Büyük bir onur ve sevgi ile yürüttüğü Gazi Üniversitesi Dktisadi ve
Ddari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeliği görevinden hocamızı ancak zorunlu
sebepler ayırabildi. Nitekim, hocamız ilgili mevzuatın amir hükümleri
gereği yas sınırı ile görevinden ayrılmak zorunda kalmıstır.
Hayatı basarılarla dolu olan hocamızın yas tahdidi nedeni ile emekli
olusunun önüne geçemezdik. Ancak, Prof.Dr. Kâmil TURAN Gazi Üniversitesinde,
diğer bir ifade ile kendi yuvasında hem lisans hem de yüksek
lisans düzeyinde öğrenciler yetistirmeye ve akademik hayata katkıda bulunmaya
devam edecektir. Sadece bununla da kalınmayacak ve bizlerin
bası sıkıstığında ilk müracaat edilen kisi olarak varlığını korumaya devam
edecektir.
Hocamız Prof.Dr. Kâmil TURAN 1935 yılında Siverek'te(URFA) doğdu
ilk ve orta okulu doğduğu sehirde bitirdikten sonra Saint George Avusturya
Kolejine girdi ve 1955-1956 döneminde Koleji bitirdi. 1956 yılında
Paris'e giderek 1 yıl dil eğitiminden sonra Paris Üniversitesi Siyasal Bilgilerde(
Sciences Politiques) Milletlerarası Dliskiler Bölümünü bitirdi. 1960
yılında Strasburg'da ilk dönemini açan Dünya Üniversitesi'nin çalısmalarına
katıldı, ve bu çalısmalar sonucunda Dünya Üniversitesi Sertifikasını
aldı.
Mezuniyetinden sonra 7 yıl muhtelif gazetelerde Dıs Politika yazarlığı
yaptı. 1967-1969 yılları arasında Türk-Ds'e bağlı Seker-Ds Sendikasında
Eğitim ve Arastırma Müdürlüğü yaptı.
1968 yılında Ankara Dktisadi ve Ticari Dlimler Akademisinde basladığı
doktora çalısmalarını 1972 yılında bitirdi ve Doktora ünvanını aldı. 1970
yılında Akademinin Ds Hukuku ve Sosyal Politika bölümüne asistan olarak
girdi. 1974 yılında Doçent, 1979 yılında da Profesör oldu.
1967 yılından günümüze kadar Çalısma Bakanlığı'nın Dsçi Sendikalarının
ve Dsveren Sendikalarının çesitli planda düzenledikleri eğitim ve
Kamu-Ds; C: 7, S: 2/2003
ilmi çalısmalarında yardımcı oldu, Devlet Dsçi ve Dsveren kuruluslarının
Milletlerarası toplantılarına katıldı.
1984 yılından beri Yüksek Hakem Kurulu Üyesi olan Prof.Dr. Kâmil
TURAN 3 yıl Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcılığı yaptı.
Kurulduğu 1982 yılından itibaren Bölüm Baskanlığı görevini yürüten
Prof.Dr. Kâmil TURAN ayrıca Gazi Üniversitesi Karadeniz Ülkeleri Türk
Cumhuriyetleri ve Balkanlar Ekonomik ve Sosyal Arastırma ve Uygulama
Merkezi Merkez Baskanlığı görevi yanında Hukuk Fakültesi Dekanlığını
yürütmüs ve bu görevinden yas sınırı nedeni ile emekli olmustur. Hocamız
halen Doğruyol Partisi Genel Baskan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
Fransızca, Almanca ve Dngilizce bilen Hocamız evli ve 2 çocuk babasıdır.

ESERLERİ

I-KİTAPLAR
1- Seker-Ds, isimsiz yayın, Toplu Sözlesme Tekniği, Seker-Ds Yayınları No:6
Ayyıldız Matbaası A.S., Dstanbul, 1969.
2- Seker-Ds, Emek Sermaye ve Dnsan, Dsimsiz yayın, Seker-Ds Yayınları No:7,
Ayyıldız Matbaası A.S., Dstanbul,1969.
3- Seker-Ds, Sendika Yönetme Tekniği, Dsimsiz Yayın, Seker-Ds Yayınları No:9
Ayyıldız Matbaası A.S., Dstanbul,1969.
4- Dsçilerin Yönetime Katılması ve Türkiye Uygulaması ADTDA Yayınları No:57,
Sosyal Politika ve Sosyal Hukuk Enstitüsü, Yayınları No:1,Emel Matbaacılık
Sanayii, Ankara, 1973.
5- Türk Tarım Toplumunun Sosyal Politika Açısından "Merkez Köyler" Projesinin
Uygulama Olanakları, ADTDA Yayını No:92, Sosyal Politika ve Sosyal Hukuk
Enstitüsü, Yayın No:2 Kalite Matbaası, Ankara,1975.
6- Dktisadi Doktrinler, Ülküm Yayınları, Ankara,1977.
7- Milletlerarası Sendikal Hareketler, ADTDA Yayınları, No:33, Kalite Matbaası,
Ankara,1979.
8- Kooperatifçiliğin Sosyal Politik Yapısı, ADTDA Yayınları, Kalite Matbaası, 1.
Baskı, Ankara, 1979.
9- Ds Hukukunun Genel Esasları, Kamu-Ds Yayınları, Ankara, 1990.
10- Ferdi Ds Hukuku, Kamu-Ds Yayınları, Ankara, 1993.
11- Kooperatifçiliğin Sosyal Politik Yapısı, Özkan Matbaacılık Ltd.S. 2. Baskı,
Ankara,1994.
12- Milletlerarası Sendikal Hareket ve Küresellesme, Türk-Metal Yayınları, Arastırma
Dizisi, Ankara,1999.
Kamu-Ds; C: 7, S: 2/2003

II-KİTAP TERCÜMESİ
1- ABDÜLNASIR Cemal, Dhtilalinin Felsefesi, Dngilizceden Çeviren, TURAN Kâmil,
Çınar Yayınları, Siyasi Dlimler Servisi. No:2, Ankara, 1966.
2- HDTLER Adolgf, Siyasi Vasiyetim, Fransızcadan çeviren TURAN Kâmil, Ötüken
Yayınevi, Dstanbul, 1968.
3- SPENGLER Oswald, Dnsan ve Teknik, Almancadan çeviren TURAN Kâmil,
Töre-Devlet Yayınevi, Ankara, 1973.

III-YABANCI DİLDE YAYINLAR
1- La Neutralite Turque Pendant la, Deuxieme Guerre, Mondiale, Memoire Prepare
Pour la Conference de Monsieur Castellan a L"Insttut d. Exudes Politiques,
Yayınlanmamıs, Paris, 1959.
2- Kâmil Fortress Of Freedom in the Pacific, "Fire Ring in Asia" China Publishing
Company, Taipei, Taiwan China, 1962.
3- Turkısh Co-Operative Congress, 19-21 December 1984, "Future of the Turkish
Agri-Cultural Cooperation" The Turkish Cooperative Association, Ankara,
1984.

IV-MAKALELER
1- "Türkiye'de Seker Sanayii" ADTDA Dergisi, Cilt:2, Sayı, 1970.
2- "Hizmet Kesintileri Açısından Grev ve Lokavtta Geçen Süreler", Türkiye Dktisat
Gazetesi, No:.1371,13 Aralık 1979.
3- "Dssizlik Sigortası ve Türkiye'de Uygulama Olanakları" ADTDA Fakültesi Yönetim
Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1979.
4- "Türk Toplumunun Meseleleri ve Kooperatifçilik" x. Türk Kooperatifçilik
Kongresi, Fon Matbaası, Ankara, 1981.
5- "Kıdem Tazminatı Fonu Tasarısı" Yayınlanmamıs, 1987.
6- "Dsçi ve Dsveren Kesimi Uzlasmacı Sendikacı Fikrini Benimsemeli" Dsveren
Dergisi, Cilt: XXVIII, Sayı:10, Temmuz, 1990.
7- "Çalısma Hayatında Sorunların Yığılmasına Sebep, Ekonomik ve Sosyal Hayat
Arasındaki Drtibatsızlıktır.", Dsveren Dergisi, Cilt: xxıx, Sayı:12, Eylül,
1991.
8- Türklerde Dnsani Değerler ve Dnsan Hakları, Baslangıcından Osmanlı Dönemine
Kadar, "Baslangıcından Cumhuriyete Kadar Türk Çalısma Hayatında
Dnsani Değerler" Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yayınları 3. Kitap, Dstanbul,
1993.
9- "Türk Çalısma Dliskilerinde Üçlü Yapı Arayısları", Kamu-Ds Dergisi, Cilt:.. 3,
Sayı:4, Temmuz, 1994.
10- "Küresellesen Çağımız ve Çalısma Hayatı" Kamu-Ds Dergisi, Cilt:3, Sayı:3,
Ocak, 1994.
11- "Gümrük Birliği Sürecinde Sosyal Diyalogun Önemi", Dsveren Dergisi,
Cilt:XXXIV, Sayı:6, Mart, 1996.
Kamu-Ds; C: 7, S: 2/2003
12- "Avrasya Ülkelerinde Dsçi Dsveren ve Sendikaların Sorunları, Çözüm Yolları,
Milletlerarası Avrasya Metal Dsçileri Federasyonu (MAMDF) Yayınları, Ankara,
1997. (Ayrıca Rusça'ya Tercüme Edilmistir)
13- "Dünya'da ve Türkiye'de Kamu Görevlileri Sendikalarının Hukuki Gelismeleri",
Kamu-Ds Dergisi Cilt: 4, Sayı:. 4 Ocak, 1999.
V-TEBLİĞLER
1- Yönetime Katılma ve Özyönetim "Yönetime Katılma Kavramı ve Türleri", Milli
Produktive Merkezi Yayınları, No: 231, Ankara, 1979.
2- Endüstriyel Demokrasi ve Dsçilerin Yönetime Katılması (Seminer Notları),
Türk-Ds/CFTU Ortak Semineri, "Yönetime Katılmada Sendikal Etkinlik ve
Dskandinav Ülkeleri Uygulaması, Ankara, 1979.
3- Dsçinin Yönetime Katılması Çok Uluslu Sirketler, "Türkiye Dçin Uygulanabilir
Bir Yönetime ve Kara Katılma Modeli", Türk Metal Yayınları, Ankara, 1980.
4- Dsçinin Yönetime Katılması-Çokuluslu Sirketler, "Çokuluslu Sirketler ve
Sosyalist Ülkeler", Türk-Metal Yayınları, Ankara, 1980.
5- Endüstriyel Dliskiler 1984 Yıllığı, "7. Çalısma Meclisinde Görüsülen Kıdem
Tazminatı Fonu Kanun Tasarısının Son Durumu", Kutyay Yayınları No:4,
Endüstriyel Dliskiler Yıllık Sürese:1, Dstanbul, 1984.
6- Endüstriyel Dliskiler 1984 Yıllığı "Kıdem Tazminatı Fonu ile ilgili Meseleler",
Kutyay Yayınları No:4 Endüstriyel Dliskiler Yıllık Süresi: 1, Dstanbul, 1984.
7- Bir Açık Tartısma Sosyalist Enternasyonal, Ankara Aydınlar Ocağı, 1980.

NEY_SEN(ce)
Hüdai KUŞ

22 Tem 2024

Yok bizim eskimiz yenimiz, Hâlâ dinç, en yaşlı divanemiz... ______&______ Asil olan eski usül, Sere serpe yeni nesil.

Yusuf Yılmaz ARAÇ

22 Tem 2024

Halim Kaya

08 Tem 2024

Orkun Özeller

03 Haz 2024

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

03 Haz 2024

M. Metin KAPLAN

22 Nis 2024

Efendi BARUTCU

01 Nis 2024

Nurullah KAPLAN

04 Mar 2024

Altan Çetin

28 Ara 2023

Ziyaret -> Toplam : 107,36 M - Bugn : 24780

ulkucudunya@ulkucudunya.com