« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

17 Nis

2007

Yüce Allah’ın insanlığa gönderdiği en son rahmet elçisi Resulu Ekrem

Yaşar ÇOLAK 01 Ocak 1970

Muhammet Mustafa’nın dünyaya teşrifleri münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz
Kutlu Doğum Haftası Kutlama programına hoş geldiniz diyor, davetimize nazik
icabetinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bu yıl kutlu doğum haftasında iki sevinci birlikte yaşıyoruz. Bir tarafta kutlu
doğumun coşkusu, diğer tarafta yönetimde millet iradesinin dikkate alınmaya
başlandığı dönemin başlangıç yıllarına atıfla kutladığımız 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın sevincini yaşıyoruz. Bayramınız kutlu olsun!
Konuşmamın başında burada bu günlere gelişimizde katkıda bulunan bütün
ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum.

Sevgili Peygamberimizin dünyayı gelişi, muhakkak ki Yüce Allah’ın
insanlığa en büyük lütfudur. Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bu hakikate şöyle
işaret ediyor: ‘İçlerinden kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan, onları
kötülüklerden arındıran, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber
göndermekle, Allah mü’minlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki onlar
önceleri apaçık bir sapıklıkta idiler.” (Al-i İmran:164)

Hz. Peygamber, Kur’an’ın beyanıyla; “Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı
umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için bir örnek” (Ahzab:21), “İnsanlar için şahid,
müjdeleyici, uyarıcı, Allah yoluna çağıran bir davetçi ve yolumuzu aydınlatan bir
ışık” (Ahzab:45-46) tır.

Tarih boyunca milletimiz Hz. Peygambere hep bu nazarla bakmış, gönlünde
O’nun sevgisini hiç eksik etmemiş, O’nun dünyayı teşrif ettiği geceyi mevlit kandili
olarak ihya edegelmiştir. Aziz milletimiz Diyanet İşleri Başkanlığının öncülüğünde
bu köklü geleneğe son zamanlarda yeni bir halka daha ilave ederek,
Peygamberimizin doğumuna tekabül eden haftayı Kutlu Doğum Haftası olarak
idrak ve ihya etmeye başlamıştır. Bu geleneği ihdas edenler hayırla yad ediyorum.
Ne kadar güzel bir çığır açmışlar. Bu yıl itibarıyla açılan bu güzel çığır 15 seneyi
geride bırakmıştır ve Kutlu Doğum Haftası kutlamaları, ülkemizin baştan aşağı
yer yerine, Türk dünyasına, Balkanlar’a, Kıbrıs’a, Avrupa’ya ve dünyanın bir çok
ülkesine yayılmış durumdadır. Kutlu Doğum Haftaları artık anma toplantılarının
ötesine taşınarak Hz. Peygamberi doğru anlamaya yönelik bilim, kültür, sanat ve
sosyal faaliyetlerle dolu bir şölen haline dönüşmüştür. Nitekim bu anlayış
çizgisinde içinde bulunduğumuz bu hafta boyunca dünyanın her yerinde, bütün
dillerde Hz. Muhammed Mustafa’nın adı anılmakta, O’nun getirdiği rahmet yüklü
mesajları anlatılmaktadır.

Barış Peygamberi Hz. Muhammet Mustafa’nın mesajının doğru tanıtımına
yönelik bu ve benzeri faaliyetlere günümüzde çok ihtiyacımız vardır. Çünkü en
küçük anlaşmazlıkların kavgaya dönüştüğü, güçlülerin zayıfları ezdiği, adalet
duygusunun örselendiği, kuvvetle hikmet arasındaki irtibatın koptuğu, tabiatın
hoyratça kullanıldığı ve kirletildiği, alkıl almadık sapkınlıkların görüldüğü,
insanların asude bir hayata özlem duyduğu bir zaman diliminde yaşıyoruz.
Diyalog, hoşgörü ve tolerans eksikliği, farklılıklara karşı tahammülsüzlük ve
farklılıklarla barış içinde bir arada yaşama konusunda yaşanan sorunlar gündelik
hayatımızı doğrudan etkiler hal almıştır. Böyle bir ortamda, Hz. Peygamberin
insanları kardeş yapan, insana sırf insan olduğu için değer veren, nefret olan yere
sevgiyi, kuşku olan yere inancı, ümitsizlik olan yere ümidi, karanlık olan yere
aydınlığı, üzüntü olan yere sevinci ikame eden, barış ve rahmet yüklü mesajına
daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. İnsanlığın bunca birikime rağmen onun 1400
küsür sene evvelki kendi mescidinde hıristiyanlara ibadet imkanı tanıyan
hoşgörülü yaklaşımından alacağı çok dersler vardır.

Hz. Peygamberin tertemiz imaji bazı çevrelerce fena halde kötüleniyor,
sözleri bağlamından koparılarak çarpıtılıyor, sünneti etrafında kuşkular
uyandırılmaya çalışılıyor. Hayatı boyunca barış için çabalamış, asırlardır kanlı
bıçaklı kabileleri barıştırmış, kendisini taşlayanlara en küçük kötü söz dahi
söylememiş, güçlü iken alçak gönüllü ve merhametli olmayı başarmış o büyük
insanı, savaş peygamberiymiş gibi takdim etme çabalarına büyük bir üzüntüyle
tanıklık etmekteyiz. Maalesef Hz. Peygamberi doğru tanıma fırsatı bulamamış
bazı İslam mensupları da söz ve eylemleriyle bu yanlış takdime fırsat veriyorlar.
Ancak nereye dayandırılırsa dayandırılsın, hangi gerekçe ile yapılırsa yapılsın, bu
Hz. Peygambere ve O’nun bir buçuk milyarı bulan mensuplarına büyük bir
haksızlıktır. Umuyoruz ki Kutlu Doğum toplantıları, hayatı en küçük ayrıntısına
kadar kayıt altında olan Hz. Peygamberle ilgili bu yanlış imajın tashihine önemli
katkılar sağlayacaktır.

Bu yıl Kutlu Doğum Haftası’nın ana teması, “Kutlu Doğumun Işığında Aile
ve Gençlik Probleri” olarak belirlenmiştir. Bu hafta boyunca O’nun mutlu aile
yapısı, Hz. Hatice ve Hz. Aişe validemizle dostluk, sevgi ve ardaşlık temeli
üzerine bina ettiği ilişkileri anlatılacak, gençlere onun ufuk kazandıran, himaye
eden öğretileri ve mesajları tanıtılmaya ve sevdirilmeye çalışılacaktır. Kılavuzsuz
kalan ve savrulan gençlerimizin O’nun rehberliğine ve kılavuzluğuna çok ihtiyacı
vardır. Gayesiz, ufuksuz, idealsiz ve modelsiz kalan gençlerimizin, modern
zamanların ağır problemlerinin üstesinden gelmekte zorlandıkları inkarı mümkün
olmayan bir hakikattır.

Bu duygu ve düşüncelerle Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin hayırlara
vesile olması temenni ediyor, hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum.

M. Metin KAPLAN

26 Şub 2024

M. Metin Kaplan’ın, henüz yirmi üç yaşında Bursa’da üniversite öğrencisi iken, tutuklu bulunduğu sırada, arka sayfasını tamamen “Ülkü Ocakları Sayfası” adı altında ülkücü yazarlara tahsis eden milliyetçi bir gazetede, 6.

Yusuf Yılmaz ARAÇ

26 Şub 2024

Halim Kaya

26 Şub 2024

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

24 Şub 2024

Efendi BARUTCU

20 Şub 2024

Altan Çetin

28 Ara 2023

Hüdai KUŞ

19 Eki 2023

Nurullah KAPLAN

20 Şub 2023

Ziyaret -> Toplam : 101,01 M - Bugn : 10850

ulkucudunya@ulkucudunya.com