« Ana Sayfa »      « Bize Yazın »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

ÖNCEKİ HABER

Santuri Edhem Efendi

1855 – 14.09.1926, 14 Eyl 2020

SONRAKİ HABER

Dr. M. Şerif Korkut

, 16 Oca 2012

16 Oca

2012

MEHMET ŞERİF KORKUT(DOKTOR)

01 Ocak 1970

1895 Yılında Burdur’da doğdu.Burdur’un tanınmış ilim ehli kişilerinden olan babası , çıktığı Hac yolculuğunda vefat ettiğinden, küçük yaşta yetim kaldı. Akrabalarının koruması altında büyüdü.Bu günkü Recep Mahallesin de bulunan Hacı Mustafa Camii yanında ki Hacı Mustafa Mahalle mektebinde okudu.Rüştiyeden sonra Burdur İdadisini 13 yaşında iken bitirdi.Burdur idadisi ,beş yıllıktı. Okumaya müthiş arzusu olan Mehmet Şerif’in Burdur’da eğitimini sürdürmesi için gerekli olan üst sınıflı İdadi yoktu. Burdur Sancağı ,Konya Vilayetine bağlıydı.Ve Vilayet merkezinde 7 Yıllık bir idadi vardı.Vilayete bağlı Sancaklara bu okulda “Leyli Meccani” olarak yani yatılı öğrencilik için her yıl belli kontenjanlar verilirdi.

Bu meyanda Burdur’a da 2 öğrenci hakkı tanınmıştı .Ancak hamiyetli bir kişinin gayreti ile(Mevlana ailesinden bir zat ) bu sayı 3 ‘e çıkarılınca Mehmet Şerif üçüncü öğrenci olarak Konya’nın yolunu tuttu.

Konya’ya giderken maddi sıkıntılar içinde kıvranıyordu. Babasının okumak istemesi halinde oğluna verilmek üzere bir dostuna emanet bıraktığı 3 altın lira imdadına yetişmişti.7 Yıl olan Konya idadisini 2 yılda 15 yaşında bitirdi.

İdadi öğrencisi iken Konya’da Türkçülük Fikri akımıyla tanıştı. Mehmet Şerif bu sayede ömrü boyunca sürdüreceği memleket sever ve milliyetçi kişiliğinin temellerini attı.İdadiyi müteakip , 1913 senesinde İstanbul’a yüksek tahsilini tamamlamak için yollara düşen Mehmet Şerif ,Askeri Tıbbiye ye girdi.

1918 yılında okulunu bitirdi.Birinci Dünya Harbi devam ediyordu.Derhal cepheye sevk edildi .
Suriye Cephesindeki ordubirliklerinde askeri tabiplik yaptı.Harpten sonra Cumhuriyetin ilk yıllarında :1925'de askeri görevden ayrıldı.İmar ,İskan ve Mübadele Bakanlığı Sıhhi Müşavirliğine atandı.Aynı sene Hamidiye Çocuk Hastahanesi sonra Cerrah Paşa Hastahanesi asisitanlığına getirildi.1927 senesinde aynı hasta hanenin ikici kliniği Cerrahi asistanlığı görevini üstlendi. İki yıl süreyle Almanya da mesleği ile ilgili bilgi ve görgüsünü arttırmak için bulundu .Dönüşte Kayseri ve Zonguldak Devlet Hasta hanelerinde Baş Operatörlük görevlerini ifa etti.1937 ‘de Ankara Numüne Hastahanesi BaşOperatorlüğü vazifesi verildi.1946-1950 yılları aralığında Burdur Milletvekili olarak Büyük Millet Meclisinde görev yaptı.1950 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı.1957 yılında Ankara’da vefat etmiştir.

Mehmet Şerif Korkut,Cumhuriyetin Sağlık Politikasının oluşmasında ve yürütülmesinde etkili bir kişiliktir.Özellikle koruyucu Hekimliğin yerleşmesinde ” Halk Sağlığının korunmasında” önemli mesaileri görülmüştür.Çocukluğundan beri içi içe yaşadığı ve acı sonuçlarını sıkça gördüğü ,milletimizin elinden çok çektiği özellikle başta Sıtma olmak üzere bulaşıcı hastalıkların yurt çapında yok edilmesi hususundaki hizmetleri asla unutulamaz.

Hekimlik teki verimli çalışmalarının yanı sıra öğrencilik yıllarından beri sevdalısı olduğu milletine karşı duyduğu derin sevgi nedeniyle , memleketin e hizmetini ; yazmış olduğu kitaplarla da sürdürmüştür . Yazdığı yazılarında ,sağlam karakteri ve milliyetçi kişiliği göze çarpmaktadır.Eserlerinde ;çarpıcı tahlil ve tespitleriyle cemiyetimizde daha o yıllarda görülen yozlaşmanın getirmekte olduğu felaketleri haber vermiştir.

Çok sevdiği memleketi Burdur ile ilgili olarak kaleme aldığı –Hayattan Çizgiler :Tanıdıklarım adıyla yayınlanan hatıraları doğrusu çok hoş bir kitaptır.Ne yazık ki bu kitap ,vefasızlık örneği olarak unutulanlar listesine çoktan girmişti.Ancak Ötüken Yayınları tarafından 2006 yılında, 2.Baskısı yapıldığından bu insana bir teselli gibi gelmektedir..M.Şerif Korkut, Hayattan Çizgiler-Tanıdıklarım (Haz.Ali Birinci) , İstanbul, 2006 , 112 s. Ötüken yayınları

Kitabı yayına yeniden hazırlayan Prof.Dr.Ali BİRİNCİ ona :Burdur Muharriri adını vermektedir.Doğrusu da bu yerinde bir tanımlamadır...

Eserleri:Ameliyat sonrası Zatürreleri (İstanbul-1933),Harp Cerrahisi (Ankara-1944), Hayattan Çizgiler Tanıdıklarım (Ankara -1949) ,Sıhhat ve İktisat(Ankara -1949) ,Sıtma ve Çeltik (Ankara-1950)Ayrıca mesleği ile ilgili bazı eserleri tercüme ederek bu yöndende milletine hizmette bulunmuştur©
KAYNAKLAR
Türk Ansiklopedisi MEB Yayını.23.Cilt Sayfa 334

İsa KAYACAN ,Burdur Hatırlamları.Ankara -1985
Mehmet Şerif KORKUT ,Hayattan Çizgiler Tanıdıklarım (Ankara -1949)

ProfDr.Ali BİRİNCİ ,Burdur Muharriri "Mehmet Şerif Korkut" Türk Yurdu, Sayı. 106(Haziran 1996)s. 70-71

HARBİDEN
Efendi BARUTCU

18 Eyl 2020

12 Eylül Askeri darbesinden sonra Ülkücüler devlet ile zindanlarda, mahkeme salonlarında ve darağaçlarında yüzleşmek zorunda kalmışlardır. Bu insanlar devlet gibi, dost, baba olarak kutsadıkları müesseselerino yıllardaki yöneticileri (darbeciler) tarafından perişan edilmişlerdir, birçoğugençliklerini yaşayamamış bir büyük sevdaya kapılmanın dışında sevdiklerine, gönül verdiklerine dahi duygularını itiraf edememişlerdir.

Hüdai KUŞ

17 Eyl 2020

M. Metin KAPLAN

24 Haz 2020

Yusuf Yılmaz ARAÇ

16 Eki 2019

Nurullah KAPLAN

02 Tem 2019

Ziyaretçi -> Toplam : 67,33 M - Bugün : 29286