« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

25 Tem

2006

OĞUZ KAĞAN'IN DUASI

01 Ocak 1970

ULU TANRI !GÜZEL TANRI !GÖK TANRI !Sen TÜRK’Ü TÜRK yurtlarını koru !Düşman şerrinden sakla ! TÜRK’Ü yiğitlikte daim et ! TÜRK’Ü erlik davasıyla

yaşat ! TÜRK’Ü gerçekçi yap ! TÜRK'ün gönlüne her şeyden önce, hatta kursağına


ekmek koymadan evvel TÜRK'lük sevgisini koy ! TÜRK’Ü ideal ile yaşat ve ideali


hakikat yapmaya çalışsınlar ! Törelerini canları gibi saklat ! TÜRK’E zevk ve


rahat verme ! Bilakis zahmete alıştır ! Zahmetle yürekleri, bedenleri demir

olsun ! Bu sayede onlara yüksek çalışma kudreti verirsin ! TÜRK’Ü faal, cevval


edersin. TÜRK’E değişmez bir seciye ver ! Zamanla seciyesi değişmesin, sade

tekemmülle tadilat görsün !ULU TANRI !Milli kuvvet, namus, ahlak, azim , sebat, ideal, TÜRKÇÜLÜK ruhu, yurtseverlik,


ilim, sanat teşkilatı, intizam, beden kuvveti ve zenginlik ile hasıl olduğundan;


TÜRK’E bunları ver ! TÜRK'ten hırsız, namussuz türerse hemen kahret ! TÜRK’E

benlik, hem de yüksek bir benlik ver ! TÜRK nefsine itimat sahibi olsun ! TÜRK’Ü


muhakemeli, ciddi adam olarak yarat ! Hissiyatına kapılıp, öfke ile ayaklanmasın


! Birden barut gibi parlamasın ! Daima soğuk kanlı olsun ! TÜRK’Ü her milletten


cesur yarat ! Öç almayı TÜRK asla unutmasın !ULU TANRI !Namussuz bir tek TÜRK yaratacağına, dünyayı yık daha iyi ! Ne kadar korkak TÜRK


varsa hepsini helak et ! TÜRK her şeyi mukayese etsin ! Yalnız akıl ve mantık


denen şeylere bırakma onu ! Sabırlı, derde dayanıklı olsun ! İradesi çelik gibi


olsun ! Dönek TÜRK yaratma ! TÜRK'leri maymun iştahlı yapma ! TÜRK daima

ihtiyatla adım atsın ! Kimsenin tatlı diline inanmasın ! Kimseye emniyet olmasın


! Çalışma zekadan üstün bir kıymet olduğundan, TANRI, sen TÜRK’Ü çalışkan et !


TÜRK’ÜN ömrü çalışma ile geçsin ! Ona daima çalışma aşkı ver ! Hele elbirliği


ile çalışmayı alet etsin ! Tembel TÜRK’Ü hemen öldür ! TÜRK’E her milletinkinden


üstün zeka ver ! Zeka ve çalışma ; ikisi bir arada olunca TÜRK'ün önünde

durulmaz ! Milli büyüklüğün tek şartı yüksek ideal, buna alışmak için de yüksek


ahlak, fedakarlık ve sebat lazım olduğundan TÜRK'leri ahlaklı, sebatlı ve fedai


kıl ! TANRI , TÜRK'leri sen kendi elinle birleştir ve her şeyden evvel ruhları


birleşsin ! Onları tek bir kafa gibi birleştirici kültür sahibi et ! TÜRK’Ü

töresine sadık kıl, Tanrı ! TÜRK budunu : Biliniz ki atalar töresi asırların

tecrübesi ile husule gelmiş büyük bir hikmettir. Tanrı beni töreye dokunmaktan


ve dokundurmaktan sakladı ve saklasın!ULU TANRI !Türk milletini lafçı değil, elinden iş gelir insanlar et ! Bir şey söylemek

vazife yapmak değildir. Onu fiilen yapmak ve yaptırmanın vazife olduğunu

beyinlere sok !GÜZEL TANRI !Sana hepsinden çok yalvardığım şudur : TÜRK’Ü dalkavukluktan kurtar !

Dalkavukluk ve emsali vasıtalara zengin olmaktan koru ! TÜRK’E kötü para hırsı


verme ! Dalkavukları yok etAMAN TANRI !TÜRK aile, töre ve disiplinini her şeyden evvel koru ! TÜRK toprağında hürler


yaşasın. Adaletten başka bir şey hüküm sürmesin ! Sen TÜRK’E tabii şeylere

tabiata karşı sevgi ver ! TÜRK yurdunda yoksulluk o kadar azalsın ki fakirlik


suç sayılsın !ACUNU ( DÜNYAYI ) YARATAN YÜCE TANRI !TÜRK’E insaniyetten evvel TÜRK milletini düşündür. İnsanların insaniyet

dedikleri şey, göz boyamak için icat edilmiş bir boyadır. İnsaniyet maskesi

taşıyan öyle milletler vardır ki maskelerinin altında canavarlar yaşar.

İnsaniyeti gören olmadı. TANRI , TÜRK’E sağlam, sürekli irade ver ! Güçlüklerde,


sabrını, tahammülünü aynı zamanda gayretini arttır ! Ona esas seciye olarak

vazife muhabbeti ve mesuliyet duygusu ver ! Mesuliyeti TÜRK yurdundan eksik etme


! En büyük kuvvetin TÜRKLÜK asi olduğunu TÜRK’E öğret !AMAN TANRI !TÜRKÇE konuşulan, TÜRK’E yurtluk etmiş olan yerleri kıyamete kadar TÜRK’ÜN

hükmü altında bırak !TANRI TÜRKÜ KORUSUN!AMİN!!!

HARBİDEN
Efendi BARUTCU

27 Eyl 2022

Herşeyden önce kabul etmemiz gereken en önemli gerçek “milliyetçi gençliğin meseleleri” başlığı altında ele alacağımız konuların bütün insanlığın ortak meseleleri olduğudur.

M. Metin KAPLAN

12 Eyl 2022

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

04 Eyl 2022

Halim Kaya

11 Ağu 2022

Hüdai KUŞ

06 May 2022

Yusuf Yılmaz ARAÇ

02 May 2022

Nurullah KAPLAN

02 Mar 2022

Ziyaret -> Toplam : 84,21 M - Bugn : 14458

ulkucudunya@ulkucudunya.com