« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

08 Tem

2024

Tevfik Sağlam

27.05.1882 – 11.07.1963 01 Ocak 1970

1882 yılında İstanbul'da doğdu. İlk öğreniminden sonra Askeri Rüştiyeye girdi ve buradaki başarılı öğreniminden dolayı Askeri Tıp Okuluna kabul edildi. 1903 yılında yüzbaşı rütbesiyle doktor olan Tevfik Sağlam, Gülhane Askeri Hastanesinde çalışmaya başladı. Süleyman Numan ve Deyakenin İç Hastalıkları Kliniğinde asistan oldu. İyi dereceyle sertifika aldı.
Mesleğinde çok hızlı bir yükseliş gösteren Tevfik Sağlam, 1906 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörlüğüne, 1933 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı'na ve 1943 yılında da İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne yükseldi.
Ondan fazla uluslar arası derneğin üyeliğinde bulunan Salam aynı zamanda bir asker olarak da başarılarını sürdürdü. Balkan Savaşında ve 1. Dünya Savaşında Ordu Sıhhiye Reisliği görevlerinde bulundu ve Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Teşkilatına başkanlık yaptı. Kurtuluş Savaşında Müdafayi Milliye Sağlık Dairesi Başkanlığı yapan Tevfik Sağlam; kuruluşundan beri içinde bulunduğu Ulusal Verem Savaşı Derneği'nin 1949 yılında başına geçti ve ölünceye kadar da (1963 ) bu görevi sürdürdü.
Almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilen Sağlam'ın 14 kitabı ve 100'ün üzerende yayınlanmış bilimsel makalesi bulunmaktadır.
Tevfik Sağlam'ın 81 yıllık ömrü büyük bir mücadele ve başarılarla doludur. Balkan Savaşında, 1. Dünya Savaşında ve Kurtuluş Savaşındaki hizmetleriyle ne kadar övsek az. Kurtuluş Savaşında amansız bir kavgaya giren Türk Ulusu bir yandan da bulaşıcı hastalıklarla savaşıyordu. Bulaşıcı hastalıklar karşısında verdiğimiz kayıp, bazı cephelere düşmana karşı verdiğimiz şehit sayısından daha yüksekti. O yılmadan ülkeyi baştan başa geçmiş ve bulaşıcı hastalıklara karşı halkı örgütlemiştir. Onu daha 33 yaşında bir binbaşıyken şark Ordular Grubu Sağlık Başkanı olarak görüyoruz.
Seksen yıllık onurlu bir mücadele ve dolu dolu bir yaşam. İstanbul Verem Mücadele Teşkilatı'nı ikibin liralık bir bütçeyle kurmuş, çok kısa bir zamanda Sanatoryumlar, dispanserler ve çeşitli istasyonlarla İstanbul' da etkin bir mücadele başlatmıştır. Anadolu'ya şubeler kurmaya başlamış ve daha sonra devlet resmen sahip çıkmıştır.
O, emeklilik, ihtiyarlık gibi kelimelere inanmaz yaşamın sürekli bir mücadele olduğunu kabul ederdi. Dünya Sağlık Teşkilatı, Yakın Şark Tüberküloz Mücadele Merkezi'ni kurmak için bir ülke seçme düşüncesiyle Türkiye'ye geldiğinde, gördükleri karşısında hayrete düşmüşler ve bu merkezin Türkiye'ye açılmasına karar vermişlerdir. Kısa bir süre sonunda Dünya Sağlık Teşkilatı Verem Savaşı Müessesesi'nin Başkanlığına getirilen Tevfik Sağlım, Beyrut, Şam, Kahire'ye Verem Mücadele Merkezleri kurmuştur.
Bugün Türkiye'de bulaşıcı hastalıklarla mücadele başarılı bir şekilde yürütülüyorsa bundan en önemli pay Tevfik Sağlam'ındır. Kısaca özetlersek; o başarılı bir bilim adamı, iyi bir asker, mücadele dolu bir yaşamdır.

Ziyaret -> Toplam : 107,19 M - Bugn : 7625

ulkucudunya@ulkucudunya.com