« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

24 Haz

2024

Türkiye Kamu-Sen Kuruldu

24.06.1992 01 Ocak 1970

Türkiye Kamu-Sen, 24 Haziran 1992'de kurulmuş olan ve kamu çalışanları arasında faaliyet gösteren bir memur sendikaları konfederasyonu olup tam adı "Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu"dur.
12 Eylül darbesi ile memur derneklerinin kapatılması, derneklerin mal varlıklarına el konulması, binlerce memurun örgütsel faaliyetlerden dolayı cezaevlerine konulması memurların çalışma alanında örgütlenme faaliyetine ağır darbeler vurmuştur. Bu sebeple 12 Eylül 1980 darbesinden sonra uzun süre kamu çalışanları arasında bir sendikal faaliyet ve benzeri örgütlenme çalışmaları yapılamamıştır.

Baskıların azalmaya başladığı 1985'e gelindiğinde ise bazı bilim adamlarının 1982 Anayasası'nın 51. maddesinin sendika hakkını sadece işçilere ve işverenlere tanıdığı fakat memurlara yasaklamamış olmasından yola çıkarak kamu görevlilerinin sendikal örgütlenmelerinin ve sendika kurmalarının önünde Anayasal bir engel olmadığı, uluslararası sözleşmelerin ve 1982 Anayasası'nın 90. maddesinin kamu görevlilerine sendikal örgütlenme hakkı tanıdığı yönünde yaptıkları yorumlar ve açılımlar kamu çalışanları arasında sendikal örgütlenme girişimlerinin başlamasına katkısı olmuştur.

Bu bağlamda 1985'ten itibaren devam eden çalışmalar, 1987 yılında kamu çalışanlarının tümünü bir araya toplayacak bir örgüt halini almıştır. Sendikal örgütlenmenin mümkün olmadığı bu dönemde bir vakıf kurma yoluna gidilerek 6 Mart 1989 tarihinde Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) kurulmuştur.

Vakıf kendisine öncelikli amaç olarak "Türkiye'de kamu çalışanlarının sendikal haklarını elde edebilmesi için öncelikle kamuoyunun oluşturulması ve kamu çalışanları nezdinde iyi bir altyapı çalışmasının yapılması"nı belirlemiş ve bu doğrultuda konferans, seminer, bilgilendirme toplantıları gibi çalışmalar yapmıştır.

Bu dönemde TÜRKAV'ın koordinatörlüğünde, sendikal faaliyetler hazırlık komisyonu oluşturulmuş ve TBMM'ye sunulmak üzere "Kamu Personeli Sendika Kanunu Tasarısı" hazırlanmıştır. Ayrıca Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) normlarına uygun olarak hazırlanan kanun tasarısına uygun, tüzük çalışmaları başlatılmıştır.

Ardından hazırlanan yasa tasarısına istinaden bir konfederasyon kurulmasına ve adının "Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu" olarak belirlenmesine karar verilmiştir. 14 iş kolunda yapılandırılan sendikalar, kuruluş dilekçelerini 18 Haziran 1992 tarihinde Ankara Valiliğine vermiş ve 14 sendikanın bir araya gelmesiyle de 24 Haziran 1992'de Türkiye Kamu-Sen kurulmuştur.

Ziyaret -> Toplam : 107,19 M - Bugn : 7275

ulkucudunya@ulkucudunya.com