« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

13 May

2024

Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi

1688 - 1755 01 Ocak 1970

Molla Aşkî Cami İmâmı Yusuf Efendi’nin oğlu olarak H. 1099/M. 1688 yılında İstanbul Eğrikapı’da dünyaya geldi. Eğitimini ve ilk yazı derslerini babasından aldıktan sonra, tekemmül için Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’ye devam etti. H. 1117/M. 1705 yılında, henüz onsekiz yaşında olduğu halde aklâm-ı sitteden icâzet aldı.

Kısa zamanda hocasının takdirini kazanınca, onun tavsiyesi ile bir müddet Nevşehirli Dâmâd İbrahim Paşa’nın oğlu Genç Mehmed Paşa’ya meşk hocası oldu. Hüsn-i hattaki mahâreti, kendisi de hattat olan Sultan 3. Ahmed’in dikkatini çektiğinden, H. 1126/M. 1714 yılında, Şehîd Alî Paşa’nın delâletiyle Galata Sarayı’nın meşk hocalığına tayin edildi. 25 yıla yakın bir süre, her pazartesi günü Galata’ya giderek, gılmâna aklâm-ı sitte dersleri verdi.


Bu arada yaşı bir hayli ilerlemiş olmasına rağmen, yakın arkadaşı Kâtibzâde Mehmed Ref‘i Efendi’den ta’lik dersleri almaya başlamış, mukabele olarak da hocasına, sülüs ve nesih dersleri vermiştir. H. 1150/M. 1737 yılında icâzetini aldıktan bir müddet sonra, mevcut görevine ilâve olarak “kâtibü’s-saray-ı sultânî” ünvânı ile Topkapı Sarayı Meşkhânesi’ne ta’lik hocası olarak atanmıştır. H. 1169/M. 1755 yılında vefât ederek, ömrü boyunca oturduğu Eğrikapı civârına defnedilmiştir. Mezartaşı kitâbesi, tilmizlerinden Mestçizâde Ahmed Efendi tarafından yazılmıştır.

Yusuf Yılmaz ARAÇ

27 May 2024

“Bizim için seçilmek veya seçilmemek mühim değildir. Önemli olan fikirler ve bu fikirlere göre partiyi yeniden kurmaktır. Bizi taviz verecek zannediyorlar.

Halim Kaya

27 May 2024

M. Metin KAPLAN

22 Nis 2024

Efendi BARUTCU

01 Nis 2024

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

15 Mar 2024

Nurullah KAPLAN

04 Mar 2024

Altan Çetin

28 Ara 2023

Hüdai KUŞ

19 Eki 2023

Ziyaret -> Toplam : 104,34 M - Bugn : 27822

ulkucudunya@ulkucudunya.com