« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

01 Nis

2024

Recep Peker

05.02.1889 – 01.04.1950 01 Ocak 1970

Asker, devlet ve siyaset adamı, başbakan. Ortaöğrenimini Kocamustafa Paşa Askeri İdadisi ve Harbiye Mektebi’ni bitirdikten sonra Yemen, Trablusgarp ve Balkan savaşlarına katıldı. Birinci Dünya Savaşı’nda Rumeli ve Kafkas cephelerinde bulundu. Erkân-ı Harbiye Mektebi’ni (askeri akademi) bitirdikten (1919) sonra milli mücadeleye ka­tılmak üzere 4 Şubat 1920’de Anadolu’ya geçti. 23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin Genel Sekreterliğine getiril­di. Kütahya Milletvekili seçilerek ikinci dönemde TBMM’ye girdi. Aynı yıl Cumhuriyet Halk Fırkası genel sekreterliğine, bir yıl sonra İçişleri Bakanlı­ğı görevine getirildi. Ayrıca Mübadele, İmar ve İskân bakanlıklarına ve­kâlet etti. Üçüncü ve dördüncü İsmet (İnönü) Paşa hükümetlerinde Savunma ve Bayındırlık bakanlıkları yaptı.

1931’de ikinci kez CHP Genel Sekreterliğine seçilen Peker, bu yıllarda Ankara ve İstanbul üniversiteleri ile Harp Akademisi’nde inkılâp tarihi dersleri ver­di. 1936’da faşizmi incelemek üzere İtalya’ya gönderilen Recep Peker’in dönüşünde yazdığı ve Başbakan İsmet İnönü tarafından da onaylanarak imzalanan ve TBMM üzerinde bir “Faşist Konsey” kurulmasını öngören rapor, Cumhurbaşkanı Atatürk tarafından reddedildi. Recep Peker, ertesi gün CHP’deki Genel Sekreterlik görevinden alındı.

Recep Peker, 1946 yılında yapılan hileli genel seçimden sonra hükümeti kurmakla görevlendirilerek başbakan oldu. Hükümetinin açıkladığı ve daha çok stokçuların işine yarayan ekonomik paket, yurtta tepkiyle karşılandı. Aynı yıl çıkarılan bir yasa ile de basın özgürlüğü resmen kısıtlanarak, sıkıyönetimin süresi uzatılarak ülkeye kor­ku ve sindirme politikaları egemen kılındı.. İstanbul’da “Tasvir” ve “Demokrasi” gaze­teleri süresiz olarak kapatıldı. İzmir’de ise “Yeni Asır” ve “De­mokrat İzmir” gazeteleri kapatılarak yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Başarısız yönetimi bir türlü düzelme göstermeyince, Cumhurbaşkanı İnönü tarafından istifası istenen Recep Peker, bir süre direnmeye çalışsa da nihayet 9 Eylül 1947’de istifasını vererek hiçbir olumlu icraata imza atmadığı dönemini sona erdirerek, yerini Hasan Saka’ya bıraktı. 1 Nisan 1950’de İstanbul’da öldü.

Tek parti rejiminin en etkin isimlerinden biri olan Recep Peker, sistemi perde arkasında yöneten Ge­nel Başkanlık Kurulu’nun Ata­türk ve İnönü’yle birlikte üçüncü üyesiydi. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün de yıllarca Fahri Başkanlığını yapmıştı. Döneminin ideologlarından biri olan Peker, bir süre “Hakimiyet-i Milliye” (sonradan Ulus) gazetesinin başyazarlığını yapmıştı. Halk Evleri’nin yayın organı olan “Ülkü” dergi­sinde çıkan “İnkılâp Tarihi Ders Notları”, 1935’te İnkılâp Dersle­ri” adıyla kitaplaştırılmıştır.

NEY_SEN(ce)
Hüdai KUŞ

22 Tem 2024

Yok bizim eskimiz yenimiz, Hâlâ dinç, en yaşlı divanemiz... ______&______ Asil olan eski usül, Sere serpe yeni nesil.

Yusuf Yılmaz ARAÇ

22 Tem 2024

Halim Kaya

08 Tem 2024

Orkun Özeller

03 Haz 2024

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

03 Haz 2024

M. Metin KAPLAN

22 Nis 2024

Efendi BARUTCU

01 Nis 2024

Nurullah KAPLAN

04 Mar 2024

Altan Çetin

28 Ara 2023

Ziyaret -> Toplam : 107,30 M - Bugn : 5506

ulkucudunya@ulkucudunya.com