« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

20 Kas

2023

Şapka Kanunu

25.11.1925 01 Ocak 1970

Şapka Kanunu Kanun No. 671 Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun 28 Teşrinisani (Kasım) 1341(1925):
Madde 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ile idarei umumiye ve mahalliye ve bilumum müessesata mensup memurin ve müstahdemin, Türk milletinin giymiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedirler. Türkiye halkının da umumî serpuşu şapka olup buna aykırı bir alışkanlığın devamını hükümet men eder.
Madde 2) İşbu kanun neşir tarihinden itibaren muteberdir.
Madde 3) İşbu kanun Büyük Millet Meclisi ve icra Vekilleri Heyeti tarafından icra olunur.

Ziyaret -> Toplam : 97,31 M - Bugn : 20439

ulkucudunya@ulkucudunya.com