« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

25 Eyl

2023

Çirmen Savaşı

26.09.1371 01 Ocak 1970

Sırpsındığı Savaşı’ndan aldığı yaraları sarmak isteyen Sırplar epeyce büyük bir intikam duygusuyla Osmanlı İmparatorluğu’na savaş açmaya karar verilmesidir. Çirmen Savaşı, 1371 senesinde Sırpların başlattığı bir intikam savaşıdır. Çirmen konumunda I. Murat komutasındaki 800 kişilik ordu ile Sırpların 20000 kişilik ordusu arasında gerçekleşmiştir.

Türklerin Edirne’yi alması ve Rumeli bölümüne yerleşmesi neticesi Sırp kralı Macar, Bulgar ve Eflak güçleriyle birlikte Haçlı Seferi’ni başlatmıştır. Papa V. Urban seferin yayılmasını sağlayan kişidir. Çirmen Savaşı başladıktan sonra haçlılar fazlaca vermiştir. Böylece Osmanlı Devleti Çirmen Savaşı’nı galibiyetle neticelendirmiştir. Çok fazla Sırp ordusu Meriç Nehri’nde boğularak vefat etmiştir.

Çirmen Savaşı’nın Önemi

Çirmen Savaşı’nın Osmanlı Devleti bakımından önemi, fetih politikalarını daha da genişletmektedir. Fakat bu savaş Osmanlı İmparatorluğunun kendi isteğiyle meydana gelmemiş, Sırpların hareketi geçmesi ile başlamıştır. Savaşın asıl sebebi Sırpların I. Çirmen Savaşı sonucunda uğradıkları hezimetti. Sırplar bakımından bu savaş intikam alma duygusu ile yapılmıştır.

Osmanlı Devleti’nin ilerleyişini engellemek ve Türkleri oradan çıkarmak üzere akınlar başlatılmıştır. Netice olarak Osmanlı Devleti’nin isteği dışında meydana gelen savaşta Sırplar yenilgiye uğramış, Makedonya Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. Ayrıca burada olan Sırp prensleri başta olmak üzere Bizans İmparatorluğu ve Bulgarlar Osmanlı İmparatorluğunun hakimiyetini tanıdı. Bu şekilde Osmanlı Devleti’ne balkanların yolu açılmış oldu.

Edirne fethedilmişti fakat Batı Trakya’yla beraber güvenlik temin edilmesi gerekmekteydi.

Osmanlı Devleti hâkimiyetinin Haçlılar tarafından tanınması gerekmekteydi.

Balkanlar’da Osmanlı İmparatorluğu’na karşı fiili direniş güçlerinin kırılması koşuldu.

Osmanlı Devleti bakımından fetih politikaları zorunlu duruma gelmiştir. İskan politikasının gerçekleştirilmesi genişlemenin devamı için gerekli olarak görülmekteydi.

Osmanlı İmparatorluğu savaşı başlatan taraf olmasa da Balkanlara açılma beklentisi hâkim olmaya başlamıştı.

Çirmen Savaşı’nın Nedenleri

Çirmen Savaşı pek çok sebebe bağlı meydana geldi. Tarihçiler bu savaşa Haçlı Seferleri olarak bakmışlardır. Fakat asıl sebep Sırpsındığı yenilgisinin intikamını alarak Türkleri engellemekti.

Edirne alındıktan sonra Rumeli bölümüne Türkler yerleştirilmişti. Türklerin yerleştirilme orada olan halk başta olmak üzere başka devletleri rahatsız etmeye başlamıştı. Böylece Haçlı Seferi başlatmanın şart olduğu düşüncesi benimsendi.

Sırpsındığı Savaşı’nda Osmanlı ordusunun sayıca daha az olmasına rağmen yenmesi, Sırpları rahatsız olmasına sebep olmuştur. Sırp kralı bu savaşın öcünü almak düşüncesiyle Papa, Eflak, Macarlar ve Bulgarlarla beraber haçlı seferine karar vermişlerdir.

Hareket buyruğunun Macar Kralı’nın vermiş olması sebebiyle savaş fiili olarak başlamıştır.

Çirmen Savaşı’nın Sonuçları

Makedonya bölgesinin bütünü savaş neticesinde Osmanlı İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altına girmiştir ve Osmanlı İmparatorluğu Balkanlara açılma imkânı bulmuştur.

Savaş sonrasında ele geçirilen bölgelerin bütününe Türkler yerleştirilmeye başlanmıştır. (Türklerin yerleştirilmesi uygulamasına İskan Politikası denir.)

Çirmen Savaşı’ndan elde edilen zafer neticesinde Batı Trakya ve Edirne bölgesi bütünü güvenlik altına alınmıştır.

Savaş sonucunda Meriç Nehri’nin kontrolü Osmanlı İmparatorluğu’na geçmiştir.

Balkanlarda Osmanlı İmparatorluğu’na karşı olan bütün fiili direnişler çökertilmiştir.

Sırp Prenslikler, Bulgar Kralı ve Bizans, Osmanlı İmparatorluğu’nun hâkimiyetini kesin olarak tanımışlarıdır.

Bizans İmparatorluğu’nun Avrupa ile bağlı olan son toprak kesimi kesilmiş oldu. Daha sonraki zamanda Bizans'ın Haçlı seferi yapması zorlaşmış ve irtibat kesintiye uğratılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu Haçlı ordusuna ve Sırplara karşı bir kez daha kesin bir zafer elde etmiştir.

Netice olarak savaşı Osmanlı kazanmış, Sırplar ve beraber olan haçlı ordusu yenilmiştir.

M. Metin KAPLAN

26 Şub 2024

M. Metin Kaplan’ın, henüz yirmi üç yaşında Bursa’da üniversite öğrencisi iken, tutuklu bulunduğu sırada, arka sayfasını tamamen “Ülkü Ocakları Sayfası” adı altında ülkücü yazarlara tahsis eden milliyetçi bir gazetede, 6.

Yusuf Yılmaz ARAÇ

26 Şub 2024

Halim Kaya

26 Şub 2024

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

24 Şub 2024

Efendi BARUTCU

20 Şub 2024

Altan Çetin

28 Ara 2023

Hüdai KUŞ

19 Eki 2023

Nurullah KAPLAN

20 Şub 2023

Ziyaret -> Toplam : 100,99 M - Bugn : 32607

ulkucudunya@ulkucudunya.com