« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

24 Tem

2023

Ahmet Aydın Bolak

13.08.1925 – 27.07.2004 01 Ocak 1970

13 Ağustos 1925 günü Balıkesir’de doğdu. Babası, Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne’nin 1906 yılı mezunlarından, Meclis-i Mebusan’ın son iki ve TBMM’nin ilk iki dönemleri Karesi-Balıkesir mebusu ve TBMM Hükûmeti’nin ilk Maarif Vekillerinden Mehmet Vehbi Bolak Bey’dir. Vehbi Bey de, Abacılar Kethüdası Hacı Mehmet Efendi-zade Yahya Nef’i Efendi’nin oğludur. Aydın Bolak’ın annesi Fatma Safvet Hanım, Girîdî Mehmet Paşa ailesinden, Tepecik Çiftliği sahibi Hacı Faik Bey’in kızıdır.

Altıeylül İlkokulu ve Balıkesir Lisesi’nden sonra İstanbul Hukuk Fakültesi’nden 1947 yılında mezun olan Aydın Bolak, aynı yıl Balıkesir’de Maiyet Memurluğu ve 1948’de Çağış Nahiye Müdürlüğü görevlerini üstlenmeştir. “Takdire şâyân” dereceyle bitirdiği 13’üncü devre kaymakamlık kursundan sonra Bakanlık hesabına İngiltere’ye gönderilme teklifini reddetmiş ve Adana’nın Kadirli İlçesi Kaymakamı olarak, Çukurova’daki “toprak sancısı”nı dindirmeye çalışmıştır.

1958’den sonra serbest avukatlık yaptığı Balıkesir’de arkadaşlarıyla beraber Hürriyet Partisi’ni kuran Aydın Bolak, üniversite yıllarındaki münazaralarla başlayan “topluma seslenişler”ini siyasal arenada sürdürmüş, bu arada Fakülte yıllarından arkadaşı olan Selma Gürsan Hanım’la evlenmişlerdir. Aydın Bey, CHP’nin 12. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak 1961-1965 yılları arasında TBMM’ne girmiştir.

Ahmet Aydın Bolak, Türk-İslâm gelenek ve örfüne yürekten bağlı bir gönül adamıdır. Uzun yıllar Türk kültürüne sayısız hizmetler vermiştir. Bu konuda ilk söylenmesi gereken büyük hizmeti, milletvekili iken, bugünkü “vakıf” sisteminin kurulmasını sağlayan 903 Sayılı Kanun’un çıkarılmasında, kanunun hazırlayıcısı, teklifçisi ve takipçisi olmasıdır.,

1965’ten sonra politikadan çekilerek ticaret hayatına giren Aydın Bolak sosyal ve kültürel hareketlerin dışında kalmamış, başta “vakıflar” olmak üzere pek çok hayrî müessesenin kuruluşuna ve yönetimine katılmıştır. Bu kuruluşlar arasında, Türkiye Kızılay Cemiyeti, Türk Eğitim Vakfı, TÜSİAD, Türkpetrol Vakfı, Türk Kalp Vakfı, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, Türk Mûsıkîsi Vakfı, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı, TEMA Vakfı, İstanbul Trafik Vakfı…akla ilk gelenlerdir.

Aydın Bolak uzun yıllar boyunca, vakıflar, milliyetçilik, Türklerde ahlâk anlayışı, millî birliğin unsurları, kültür ve din, eğitim, enerji, petrol gibi konularla ilgili konferanslar verip yazılar yazmış, ayrıca televizyon ve radyo sohbetleri yapmıştır. Bu konferans, yazı ve sohbetleri, “Söylediklerim ve Yazdıklarım”(İstanbul 1987), “Sohbetler”(İstanbul 1994), “Hayatın İçinden”(İstanbul 1996), “Hayatın Öğrettikleri”(İstanbul 1998) ve “Yüz Yılın Yetmişbeşi” (İstanbul 2000) isimli kitaplarında toplanmıştır.Aydın Bolak,1986 yılında Balıkesir’de ‘Milli Mücadele’de Balıkesir’konulu bir sempozyum toplanmasını sağlamıştır. Bu sempozyuma “Balıkesir’de Kuva-yi Milliye Çalışmaları”, “Balıkesir Hey’et-i Temsiliyesi’nin Karar Defteri” ve “Alaşehir Kongresi’nin 66. Yıldönümü Vesilesiyle Millî Mücadele’de Balıkesir Kongreleriyle İlgili Kısa Tebliğ” başlıklı üç tebliğle katılmış ve bu sempozyumdaki tebliğlerin tamamını “Milli Mücadele’de Balıkesir” adıyla bastırmıştır (İstanbul 1986).

‘TBMM tarihindeki en iyi hatipler’ listesinde iki Balıkesir milletvekilinin,baba Mehmed Vehbi Bolak ve oğul Ahmet Aydın Bolak’ın isimleri üst sıralarda yer alır. Aydın Bolak hukuk mezunu olmakla birlikte, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaşayan Türk aydınlarının çoğunu yakından tanımak ve onların sohbet meclislerinde bulunmak fırsatını iyi değerlendirilmiştir. Bu imkânların yanısıra kitap sevgisi ve güçlü hafızası, ayrıca sanat eserlerine hayranlığı ve koleksiyon merakı, kültür enginliğinin sebepleridir.

10 Nisan 1992’de Marmara Üniversitesi’nce ‘Tarih” ve 01 Nisan 1995’de Selçuk Üniversitesi’nce “Hukuk” konularında kendisine fahrî doktorluk ünvanları verilen Aydın Bolak, şahsen veya ilgili olduğu vakıflar kanalıyla çok sayıda bilimsel tez ve yayın için katkı sağlamış, sayısız hayırlar yapmış ve 27 Temmuz 2004 günü Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Muhterem eşi Ayşe Selma Bolak Hanımefendi’nin vefat tarihi de 18 Şubat 2006’dır.

Ziyaret -> Toplam : 105,94 M - Bugn : 17542

ulkucudunya@ulkucudunya.com