« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

02 Ağu

2022

Osman Keskioğlu

22.02.1907 – 04.08.1989 01 Ocak 1970

Tam adı Osman Sungur Keskioğlu. İlköğrenimini köyünde gördükten sonra Şumnu’ya gitti. Burada önce Medrese-i Aliyyede okudu. Daha sonra, Türkiye ile Bulgaristan arasında yapılan İstanbul Antlaşması (1913) gereğince Şumnu’da yeni açılan Nüvvab Okuluna girdi. On iki yıl sonra okul birincisi olarak mezun oldu. 1936 yılında Başmüftülükçe İslâmi ilimlerde ihtisas yapması için Kahire’ye gönderildi. Ezher Üniversitesi Külliyeti’ş-Şeria’l-İslâm Hukuku Fakültesinde okudu. Mezuniyetinin ardından Şumnu’ya döndü ve Nüvvab Okulunda öğretmenlik yaptı.

1950 yılında Türkiye’ye göç eden Keskioğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğüne Arapça tercümanı olarak atandı. 1961 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere Kurulu üyeliğine atandı. AÜ İlâhiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak İslâmi ilimler okuttu. Bulgaristan Türkleri halk edebiyatıyla ilgili araştırmalar yaptı. Makaleleri ve çocuklar için yazıları Diyanet gibi dergiler, gazeteler ve ders kitaplarında yayımlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğündeki görevinden 1975 yılında emekliye ayrıldı. 1986 yılında Selçuk Üniversitesi tarafından kendisine doktorluk payesi verilen Osman Keskioğlu’nun kırkı aşkın yayımlanmış eseri vardır. Cebeci Asrî Mezarlığında yatmaktadır.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Fatih Devrinde İlim ve O Devirde Yetişen İlim Adamları (Mustafa Runyun ile, 1953), Nurlu Yol (1957), Hz. Ebu Bekir (1957), Kur’an Tarihi ve Kur’an Hakkında Ansiklopedik Bilgiler (1958),

Hatemü’l-enbiya Hazreti Muhammed ve Hayatı (Ali Himmet Berki ile, 1958), Hz. Ömer (1958), Hazreti Osman Zinnureyn (1960), İmam-ı Azam (1960), İslam Dünyası Dün ve Bugün (1964), Fıkıh Tarihi ve İslâm Hukuku (1969), Fakih Sahabeler ve Mezheb İmamları (1972), Peygamberler Tarihi (1976), Kur’an Yolunda (1976), Hazret-i Peygamberin Hayatı: Siyer-i Nebi (1981), Müslümanların İlme ve Me­deniyete Hizmeleri (1983), Bul­garistan’da Türkler: Tarih ve Kültür (1985), İslamda Eğitim ve Öğre­tim (1985), Rahmet Peygamberi (1985), Son İlahi Kitap Kur’an-ı Kerim (1987), Nüzulünden İti­baren Kur’an-ı Kerim Bilgileri: Ulûm-ı Kur’an (1987), İslâm’da Fikir Hareketleri (1988), Son Çağlar­da İslâm Dünyasında Fikir Hareketle­ri (Asaf Demirbaş ve Abdullah Manaz ile, 1989), Bugünkü İslâm Devletleri ve Ülkeleri (tsz).

ÇEVİRİ: Ebû Hanife (Muhammed Ebû Zehra’dan, 1962), İmam Şafiî (1969), Gözübüyükzâde İbrahim Efendi’den Ri­sale fî Hakki’î-Besmele (1977), İmam Malik: Hayatı Görüşleri Fıkhı (1984), Ahmed İbn-i Hanbel: Hayatı-Görüşleri-Fıkıhta Yeri (1984), Şeyhülislâm Ahmed İbn-i Teymiye: Hayatı-Görüşleri-Fıkıhtaki Yeri-Usulü (1987), Kur’ân-ı Kerim ve Türkçe Açıklaması (1988), İbn Hazm (Ercan Gündüz ile, 1996), Hazret-i Muhammed [aleyhisselâm] Hakkında Kon­feranslar (Seyyid Süleyman Nedvî’den, tsz.)

Halim Kaya

11 Ağu 2022

Kitabın sunuş kısmında Kronik Kitap editoryası “Bilhassa bugün İslam’ı siyasal söyleminden ayrı, hatta siyasal söylemi olmaksızın düşünebilmek olanaksızdır.

Efendi BARUTCU

09 Ağu 2022

M. Metin KAPLAN

02 Ağu 2022

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

02 Ağu 2022

Hüdai KUŞ

06 May 2022

Yusuf Yılmaz ARAÇ

02 May 2022

Nurullah KAPLAN

02 Mar 2022

Ziyaret -> Toplam : 82,55 M - Bugn : 18378

ulkucudunya@ulkucudunya.com