« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

29 Mar

2022

Cafer Seydahmet Kırımer

01.09.1889 – 03.04.1960 01 Ocak 1970

1 Eylül 1889’da Kırım’ın Yalta şehrinin Kızıltaş köyünde doğmuştur. İlk tahsilini Kırım’da, orta ve lise tahsilini İstanbul’da yapmıştır. 1911’de Paris’e giderek Hukuk Fakültesi’ne devam etmiş, Birinci Cihan Harbi’nin başlaması üzerine Kırım’a dönmüştür. Kırım’da yakın arkadaşlarıyla birlikte inkılapçı, gizli bir teşkilat kurmuştur.

1917’de Rusya’da ihtilal başladığı zaman Besarabya cephesinde asker olan Cafer Seydahmet Kırımer, Odesa’ya geçmiş, buradan temas kurduğu Kırım’daki arkadaşlarından Çelebi Cihan’ın Başmüftülüğe, kendisinin Vakıf İşleri Müdürlüğü’ne seçildiğini öğrenmiştir.

Rusya’daki ihtilalin, memleketi anarşi içine düşürmesi, Kırım’daki münevverleri yeni teşebbüslere sevketti. Cafer Seydahmet Kırımer, seçim kanununu, kurulacak cumhuriyetin anayasa tasarısını hazırladı. Kerson’daki Kırımlı süvarileri Kırım’a getirdi. Kurultay açıldıktan sonra, 26 Kasım (9 Aralık) 1917’de Kırım Cumhuriyeti ilan edilince, Celebi Cihan’ın başkanlığındaki hükümette Harbiye ve Hariciye Müdürü (Bakanı) oldu. Bolşeviklerle yapılan Alma Savaşlarındaki mağlubiyet üzerine Besarabya’daki Müslüman Birlikleri’ni Kırım’a getirmeye teşebbüs etti.

Kırım’ın Almanlar tarafından işgali üzerine Kurultay yeniden toplandı. Süleyman Sulkievicz’in kurduğu hükümette Hariciye Bakanı oldu. Almanlar Kırım’dan çekildikten sonra Bolşeviklerin yeniden Kırım’ı işgalleri sırasında Cafer Seydahmet Kırımer, Kırım Parlamentosunun tam salahiyetli temsilcisi sıfatıyla Türkiye ve Avrupa’da bulunuyordu.

Cafer Seydahmet Kırımer’in bundan sonraki hayatı, 1921, 1922 yıllarında Kırım’da vukua gelen açlığa yardım sağlama, Rusya mahkumu milletlerin temsilcileriyle birlikte kurduğu teşkilatlar vasıtasıyla davasını dünyaya tanıtma, İkinci Dünya Savaşı sırasında, muhtelif sebeplerle, Almanya ve Avrupa’nın diğer memleketlerinde bulunan Kırımlı kardeşlerine, o günün şartları içinde yapılabilecek yardımlar üzerine çalışma, bu maksatla muhtelif hükümetlerle temas etme, kitap ve makale yazma, konferanslar verme gibi Kırım ve Türk dünyası için yaptığı hizmetlerle geçirmiştir.

3 Nisan 1960 günü saat 22’de beyin kanamasından İstanbul’da vefat etmiştir.

HARBİDEN
Efendi BARUTCU

27 Eyl 2022

Herşeyden önce kabul etmemiz gereken en önemli gerçek “milliyetçi gençliğin meseleleri” başlığı altında ele alacağımız konuların bütün insanlığın ortak meseleleri olduğudur.

M. Metin KAPLAN

12 Eyl 2022

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

04 Eyl 2022

Halim Kaya

11 Ağu 2022

Hüdai KUŞ

06 May 2022

Yusuf Yılmaz ARAÇ

02 May 2022

Nurullah KAPLAN

02 Mar 2022

Ziyaret -> Toplam : 84,09 M - Bugn : 27348

ulkucudunya@ulkucudunya.com