« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

ÖNCEKİ HABER

Üryanizade Ahmet Esat Efendi

1813 - 1889, 17 Oca 2022

SONRAKİ HABER

Adil Şerif

1928 – 16.01.1980, 10 Oca 2022

10 Oca

2022

Mahmud Kefevî Hazretleri

1520 - 1581 01 Ocak 1970

Osmanlılar dönemi meşhur âlim ve velilerdendir. Adı Mahmud, künyesi Ebü'l-Fazl'dır. Babası, Hacı Süleyman b. Abdi Kefevî'dir. Şeyh Mahmud Kefevî diye meşhur olmuştur. 926 (m.1520) yılında Kırım'ın Kefe liman şeh­rinde doğmuş, 989 (m.1581) yılında Sinop'ta vefat etmiştir. Kabri, Sinop'ta Kefevî Camii avlusundadır. Babası Hacı Süleyman Efendi aslen bir Çerkes'tir. Müslüman olmadan önce Tatarlar tarafından esir edilmiş, Karadeniz kıyısında bulunan Kefe'ye götürülmüştür. Orada Müslümanlardan âlim bir zat kendisine İslamiyet'i öğ­retmiş ve Süleyman Efendi bu zata uzun yıllar hizmette bulunmuştur. Daha sonra o âlim Süleyman Efendi'yi azad ederek hürriyetini sağlamış, o da Müslümanlığını ondan sonra bir daha kaybetmemiştir. Bundan sonra ticaret hayatına atılan Süleyman Efendi kısa zamanda zen­gin olmuş, en kısa zamanda hacca giderek Hacı Süleyman Abdi Efendi unvanını almıştır. Hacı Süleyman Efendi bir rüya görmüş, rüyasında tam güney karşılarında bulunan Sinop kendisine bir cennet belde olarak gösterilmiş, Sinop şehrinin tam merkezine bir sancak dikmiş, sonra da heyecanla uyanmış ve bu rüyasını, o sıralarda Sinop'ta bulunan ve halen kabri Sinop Kefevî Camii'nin yakınında olan Selahaddin Hoca'ya giderek rüyasını anlatmıştır. O zat da kendisi­nin değil ama oğlunun Sinop'a gideceğini ve orada önemli işler göreceğini müjdelemiş, bunun üzerine Hacı Süleyman Efendi derhal evlenmiş ve bu evli­likten 926 (m.1520) yılında Mahmud adında bir oğlu dünyaya gelmiştir. Çocukluğu doğum yeri olan Kefe'de geçen Mahmud Kefevî, küçük yaşta ilim tahsiline yöneldi. Temel bilgileri öğrendikten sonra tasavvuf merakı doğ­du. Kadiriyye büyüklerinden Takiyyüddin Ebu Bekir Kefevî'den tasavvuf ter­biyesi görmeye başladı. 23 yaşına geldiğinde bu zatla birlikte İstanbul'a geldi. İstanbul âlimlerinden ilmini tamamlayarak icazet aldı ve 961 (m.1554) yılında Molla Gürani Medresesi'ne müderris tayin edildi. Kefe'de gördüğü rüya üzerine babası Hacı Süleyman Efendi onu Sinop eşrafından Hacı Ali adında bir zatın Halise adında kızı ile evlendirdi. Bu sırada Mahmud Kefevî Hazretleri humma hastalığına yakalandı. Doktorlar İstan­bul'dan ayrılmasını salık verdiler. Meslek değiştirerek kadılık yapmak üzere Rumeli illerinde dolaştı. Aynı görevle 983 (m.1575) yılında Sinop'a geldi. Bir müddet sonra kadılıktan ayrılıp kendini ilmi çalışmalara verdi. Şimdiki cami ve türbesinin bulunduğu yerin arsasını satın alarak hayalindeki tesisleri kurdu. Bu sırada Sinop'ta bulunan Halvetiyye büyüklerinden Mirza Şah diye meşhur Mahmud b. Pir Ali Hazretleri'ne intisap etti. Kısa zamanda mertebeler aşıp kendisinden hilafet aldı. Mahmud Kefevî Hazretleri defalarca Peygamber Efendimiz'i rüyasında gördü. Allah Rasulü (s.a.v.) kendisine hayli iltifatlarda bulundu. Ömrünün ken­di ömrü kadar olduğunun işaretini de verdi. Sonuç öyle de oldu. 989 (m.1581) yılında dünyadan göçtü. Sevenleri tarafından techiz edilip, kendi yaptırdığı caminin mihrabının ön tarafında defnedildi

Halim Kaya

17 Oca 2022

Türk Ocağı Başkanlığı da yapmış olan Prof. Dr. Osman Turan Selçuklu Tarihi uzmanı olarak yazdığı önemli tarih kitaplarına ve ülkemiz problemlerini dile getiren yaşadığı dönemim aktüel çeşitli problemlerine öneriler sunduğu makalelerden oluşan kitaplara sahip olmasına rağmen “Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi” adlı kitabı ile tanınmış meşhur olmuştur.

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

17 Oca 2022

Nurullah KAPLAN

15 Ara 2021

Hüdai KUŞ

15 Ara 2021

M. Metin KAPLAN

03 Ara 2021

Efendi BARUTCU

20 Eyl 2021

Yusuf Yılmaz ARAÇ

15 Mar 2021

Ziyaret -> Toplam : 77,84 M - Bugün : 27060

ulkucudunya@ulkucudunya.com