« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

ÖNCEKİ HABER

ESMÂ bint YEZÎD

Ali Osman Ateş, 18 Eki 2021

SONRAKİ HABER

Leyla Hanım

1848, 27 Eyl 2021

27 Eyl

2021

Ahmed Celâleddin Dede

1853-1946 01 Ocak 1970

Gelibolu’da doğdu. Gelibolu Mevlevîhanesi şeyhi Hüseyin Azmi Dede’nin oğ­ludur. 1870’te babası Mısır Mevlevîhanesi’ne tayin edilince onunla birlikte Mı­sır’a gitti. Orada bir yandan Câmiü’l-Ezhere devam ederken bir yandan da ba­zı hocalardan özel dersler aidi; dergâh­ta da edebiyat ve mûsiki bilgisini iler­letti. Bu arada klasik mûsiki ile Mevlevî âyin ve na’tlannı, ayrıca Mısır hıdivinin kölesi neyzen Mehmed Subhi Bey’den ney üflemesini öğrendi. Manastırlı Nailî Efendi’den Farsça dersleri aldı. 1873’te yirmi yaşlarında çileye girdi. Çilesi­ni tamamladıktan sonra bir süre Kahire Mevlevîhanesi’nde kudümzenbaşılık ve neyzenbaşılık yaptı; devrin seçkin ney­zenleri arasına katıldı. 1893’te babası­nın ölümü üzerine İstanbul’a geldi. Üs­küdar’daki evinde uzunca bir süre mün­zevi bir hayat yaşadı. 1908’de önce vekâleten, daha sonra asaleten Üskü­dar Mevlevihanesi’ne şeyh ve mesnevihan oldu. 1910da Atâullah Efendi’nin vefatı ile Galata (Kulekapısı) Mevlevîhanesi şeyhliğine ve mesnevihanlığına ge­tirildi. Tekkelerin kapatılmasına kadar (30 Kasım 1925) bu görevi yürüttü. So­yadı kanunundan sonra Baykara soya­dını alan Ahmed Celâleddin Dede’nin kabri Karacaahmet Mezarlığı’nda Miskinler Tekkesi’nin arkasındadır.

Mesnevihan olarak uzun süre Mes­nevi okutan, derin bir tasavvuf bilgisi yanında geniş mûsiki bilgisine de sahip olan Ahmed Celâleddin Dede na’thanlık da yapmıştır. Kaynaklarda, Hamparsum ve Batı notalarını da çok iyi bildiği ve kıymetli bir nota koleksiyonuna sahip bulunduğu da belirtilmektedir. Genç yaştan itibaren şiir ve edebiyatta da meşgul olmuş, ancak bir divançe doldu­rabilecek sayıdaki şiirlerini ise bir araya getirmemiştir.

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

18 Eki 2021

Mevlid, doğum, doğum zamanı, doğum günü demektir. Mevlid Kandili ve ya Mevlid Gecesi, Rebiul-evvel ayının 11. gününü 12. gününe bağlayan gecedir. Alemelere rahmet, bereket ve İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, Hz.

Halim Kaya

27 Eyl 2021

M. Metin KAPLAN

23 Eyl 2021

Hüdai KUŞ

20 Eyl 2021

Efendi BARUTCU

20 Eyl 2021

Nurullah KAPLAN

15 Eyl 2021

Yusuf Yılmaz ARAÇ

15 Mar 2021

Ziyaret -> Toplam : 75,95 M - Bugün : 18714

ulkucudunya@ulkucudunya.com