« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

ÖNCEKİ HABER

Lehistan Yaş Savaşı

20.09.1620, 20 Eyl 2021

SONRAKİ HABER

Prof. Hasan SAKA

1885 – 29.07.1960, 26 Tem 2021

26 Tem

2021

İbrahim Hakkı Paşa

18.04.1863 – 28.07.1918 01 Ocak 1970

Babası belediye meclis reisi Sakızlı Mehmed Remzi Efendi’dir. Sıbyan Mektebini, Beşiktaş Rüştiyesini, sınıf birincisi olarak Mekteb-i Mülkiyenin yüksek kısmını bitirdikten (1882) sonra maaşsız stajyer memur olarak Hariciye Nezâreti Tahrîrat Kaleminde göreve başladı. 1883’te II. Abdülhamid’in emriyle Yıldız Sarayı Mabeyn-i Hümayun çevirmenliğine atandı. 1889’dan itibaren Hukuk ve Ticaret mekteplerinde tarih, idare hukuku, devletler hukuku, ticaret hukuku derslerini okuttu. Padişahın Fransızca tercümanlığına getirildi (1891). Mekteb-i Mülkiyede idare ve devletler hukuku derslerini verdi. Geçici görevlerle İtalya ve Yunanistan’a gönderildi. Sıhhiye Meclisi üyeliği, Bâbıâli hukuk müşavirliği (1894), Alman İmparatoru II. Wilhelm’in İstanbul’u ziyareti sırasında maiyet memurluğunu (1898) yaptı. Devletler hukuku konusundaki uzmanlığından dolayı çeşitli milletlerarası komisyonlarda Osmanlı Devleti’ni temsil etti. Meşrutiyet’in ilânından hemen sonra kurulan Kâmil Paşa Kabinesine Maarif Nazırı (Millî Eğitim Bakanı) olarak girdi. Bir yıl kadar bu görevde kaldıktan sonra Sadrazamlığa tayin oldu. Bu görevindeyken karşılaştığı Trablusgarp sorunu nedeniyle Sadrazamlıktan istifa etti. Londra’ya gönderildi ve uzun müddet orada kaldı. Daha sonra Berlin Büyükelçiliğine (1915) atandı. Bu görevdeyken yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak öldü.

Siyasî hayatına yöneltilen bütün eleştirilere rağmen ilmî yönü herkes tarafından takdir edildi. Üstün hitabet ve yazı yeteneğine sahipti. Çalkantılı hayatına rağmen önemli bazı eserler kaleme aldı.

ESERLERİ:

Medhâl-i Hukuk-ı Beyneddüvel (1885-86), Târîh-i Hukuk-ı Beyneddüvel (1885-86), Hukuk-ı İdâre (I-II, 1889-90-1890-91, 1894-95), Usûl-i Mâliye (1897-98), Mukaddime-i İlm-i Hukuk (1901-1902, 1903), Hukuk-ı Düvel (Medhâl-i Hukuk-ı Düvel, 1909-10), Târîh-i Umûmî (I-III, 1887-88-1888-89), Küçük Osmanlı Târihi (1890-91), Zübde-i Târîh-i Osmânî (1891-92, 1894-95), Muhtasar Osmanlı Târihi (Mehmed Azmi ile, 1889-90, 1893-94, 1903-04), Muhtasar İslâm Târihi Atlaslı (Mehmed Azmi ile, 1888-89-1897-98), Muhtasar Kıbrıs Coğrafya ve Muhtasar Kıbrıs Tarihi (1922).

M. Metin KAPLAN

23 Eyl 2021

Gönlümüz bütün Türklerin hatta bütün insanların Ülkücü olmasını arzu eder, fakat hiç kimse Ülkücü olmaya mecbur değildir… Hiç kimse Ülkücü olmaya zorlanamaz… Çünkü Ülkücülük gönül işidir; serbest irâde ile seçilip, kabul edilebilecek bir dünya görüşüdür.

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

23 Eyl 2021

Hüdai KUŞ

20 Eyl 2021

Efendi BARUTCU

20 Eyl 2021

Nurullah KAPLAN

15 Eyl 2021

Halim Kaya

12 Tem 2021

Yusuf Yılmaz ARAÇ

15 Mar 2021

Ziyaret -> Toplam : 75,42 M - Bugün : 35242

ulkucudunya@ulkucudunya.com