« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

04 Şub

2009

Prof. Dr. Hikmet Tanyu ( 09 Ocak 1918 - 11 Şubat 1992 )

01 Ocak 1970

Hikmet Tanyu, 9 Ocak 1918’de Ankara’da doğdu. Doğduğu kentte Gazi İlkokulu’nu ve Gazi Lisesi’ni bitirdi. Babasının ölümü üzerine öğrenimine ara vererek Kadastro Fen heyetinde memurluğa başlamak zorunda kaldı. Bu arada üç yıl süren vatan hizmetini yedek subay olarak tamamladı. Terhisinden sonra, İç işleri Bakanlığı’nın açtığı bir sınavı kazanarak, Mahallî İdareler Genel MüdürlüğüKöycülük bürosunda çalıştı. Buradayken Meskûn Mahaller Kılavuzu adlı eserin hazırlanmasıyla görevlendirildi. Türkçü hareketlere katıldığı bahanesi ile 29 Haziran 1944’te tutaklandı ve İstanbul’a götürüldü. Türkçülüğe yönelik devlet terörünün estirildiği o dönemde, “Irkçılık-Turancılık Dâvası”nın 24 (yirmidört) sanığından biri olarak tutuklandı, işkencelere maruz kaldı, yargılandı ve sonunda beraat etti. Bu olaylar yüzünden, öğrencisi bulunduğu Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Felsefe Bölümü’nü 1948 yılında bitirebildi. Buna rağmen tabiî ve kanunî hakkı olan lise öğretmenliğine atanmadı. Pınarbaşı ve Kayseri’de ilkokul, Osmaniye’de ortaokul öğretmeni olarak çalıştırıldı. Daha sonra Ârifiye İlköğretmen Okulu’nda değişik derslerin öğretmenliğini yaptı. 1955 yılında, uzun mücadelelerden sonra, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ne “Dinler Tarihi” asistanı oldu. Doktorasını, 1955 yılında tamamladı. 1966 yılında doçent, 1973’te profesör oldu. 1960 yılında Almanya’da, 1962-1963 yıllarında İsrail’de, 1971-1972 yıllarında da Almanya, İngiltere ve Fransa’da ilmî incelemelerde bulundu. 1972 yılında üstlendiği Dinler Tarihi Kürsüsü başkanlığı görevini emekli oluncaya kadar sürdürdü. Ayrıca, 1977-1980 yıllarında A. Ü. İlâhiyat Fakültesi’nin dekanlığını yaptı. 1980’de başlayan emeklilik dönemini, ilmî çalışmalarını sürdürerek, yeni eserler yazarak ve bazı eserlerin yeni basımlarını hazırlayarak İstanbul’da (Heybeliada’da) geçirdi. Hakka yürüyüşü 11 Şubat 1992’dedir.

Yazı hayatına genç yaşında, milliyetçi dergilerde şiirler ve yazılar yayınlayarak başlayan Hikmet Tanyu, değişik dergi ve gazetelerde 300’ü aşkın makale yayınladı. Türkçülük, dinler tarihi, Türk tarihi, eğitim-öğretim, halk bilimi ve edebiyat ile ilgili 20 dolayında da kitabı yayınlandı. Başta Orkun olmak üzere, milliyetçi dergilerde çıkan bazı yazılarında Çivicioğlu, Çivicioğlu Ârif, A. Çivicioğlu iğreti adlarını kullandı.

Prof. Dr. Hikmet Tanyu, Türk milletinin yetiştirdiği değerlerden biridir. O, kimseden bir şey talep etmemiş, hiç kimsenin hatırı için de doğru bildiklerinden taviz vermemiş; 50 yıllık hizmet hayatını hep alnının teri ve hakkı ile elde etmiştir. Emekli olduktan sonra da ülküsünden, azminden ve çalışma şevkinden bir şey kaybetmemiş, kitapları kapatıp bir köşeye çekilmemiş; her güne, yeni bir şevk ve azimle başlamıştır.

Hikmet Tanyu, Türkiye’de Dinler Tarihi sahasında doktora yapan ilk akademisyendir. Dinler Tarihi’nin ilmî esaslara uygun gerçek ve saygın bir bilim dalı hâline gelmesinde emeği büyüktür.

Atsız - Sabahattin Ali dâvası vesile yapılarak Türk milliyetçiliği aleyhinde girişilen Haçlı seferi esnasında, Hikmet Tanyu, 29 Haziran 1944’te tutuklandı. İstanbul’a sevkedilen Tanyu, Emniyet Müdürlüğü Birinci Şubesinin nezarethanesindeki 14 numaralı hücreye kapatıldı. Hikmet Tanyu, bu hücrede altı ay kadar kaldı, daha doğrusu çile doldurdu.

3 Temmuz günü, o zamanlar Emniyet Umum Müdür Muavini bulunan Kâmuran Çuhruh’un huzuruna çıkarıldı. Türkçülere karşı çok zalim davranan Çuhruh, Ankara’daki gösteriler sırasında başvekile sövmüş olduğu tarzında bir takım hayâl mahsulü suçlamalarla Hikmet Tanyu’ya hücumlarda bulundu. Tanyu’nun bunları reddetmesi üzerine ise, yanında bulunan polis Muzaffer’e:

– Bunu at mutena hücreye de anlasın... emrini verdi. Mutena hücre, tabutluk denilen işkence odasının birinci şubedeki özel ismiydi. Ve Tanyu, bu emir üzerine 19 numaralı tabutluğa sokuldu.

Ayağa kaldırılmış birer tabuttan farkı olmayan bu işkence odaları, içleri madenî bir madde ile kaplı ve tavanları büyük ampullerle süslü (mutena hücre) lerdi. Tavanlarındaki 1500 mumluk ampuller, içine tıkılanın beynini pişirmek ve bu suretle suçunu (!) itirafa mecbur bırakmak vazifesini görürlerdi. Birinin numarası 19, diğerinin 20 idi. Hikmet Tanyu 19 numaralısına sokuldu ve o sıcak Temmuz ayının iki gününü, 3 ve 4 Temmuz gün ve gecesini, bu mutena hücrede geçirdi.

Tabutluğa 3 Temmuz sabahı koyulan Tanyu, ertesi gün akşam vaktine kadar orada -yemek yemesine de izin verilmeden- işkenceye maruz bırakıldı. Nöbetçi polislerin, çömelerek beklemesini tavsiye etmelerine karşı, o büyük bir kinle saatleri ayakta, hem de dim dik ayakta geçirmeyi tercih etti. Polisleri şaşırtan bu hareket,Hikmet Tanyu’nun Türklük, hak ve hürriyet için ölünceye kadar mücadele azmini kuvvetlendirmeye yaradı.

Hikmet Tanyu‘nun ifadesinin alındığı günlerde, Kâmuran Çuhruh da tahkikat odasında bulunmuş ve diğerlerinde yaptığı gibi sık sık söze karışmıştı. Hikmet Tanyu’nun haklı müdafaaları karşısında, yapmacık hareketlerle kızıp köpürüyor, bağırıyor, ağzına geleni söylüyordu. Tanyu’nun Atsız ile olan münasebetlerinden bahsettiği esnada da:

– Ulan, bu herif kim oluyor, diye gürlemitti, Kadastro’da Atsız’a yardım da ne demek?*****, hadi bakalım, şimdi o size yardım etsin sizleri buradan kurtarsın...

Tanyu’nun celâdetli sözleri karşısında bir aralık çok kızan Çuhruh:

– Ulan köpekler... Sizin sekizinizi de temizlerim!.. diye bağırmış ve tabancasını eline alarak bu tehdidi yapabilecek durumda bulunduğunu göstermek istemişti.

Tanyu, bu ifade odasında, ifade vermek değil, tehditlere göğüs germekle vazifeli imiş gibi bir vaziyetle karşılaşmış ve:

– Senin, burada sağlam dişin söküldüğünden haberin var mı?

– Seni aşağıda öldürtürsem ve doktor raporu ile de kalbden öldüğünü tevsik ettirirsem kim ne der?Bunu yapamaz mıyız?Seni kim arar sorar? gibi birbiri ardına yapılan hücumlara, tehditlere büyük bir sabır ve metanetle direnmitti.

Hikmet Tanyu, diğer Türkçülerle birlikte beraat kararı aldıktan sonra, yıllar süren bir uğraşma sonunda bu işkenceci şefler aleyhine dâva açmış ve onları sanık sandalyasına oturtmayı başarmıştır. 1944-1945 yıllarının o zilletli günlerinde, vatanlarını ve milletlerini sevmekten başka bir düşünceleri olmayan vatanseverlere kan kusturan, işkence yapan o insanlar, adaletin karşısında günahlarının hesabını verirken 1950 seçimlerinden sonra çıkarılan Af Kanunu imdatlarına yetişmiş ve Yargıtay aşamasındaki dâva durdurulmuştu. Ancak Hikmet Tanyu‘nun Türkçülük Dâvası ve Türkiyedeki İşkenceler adlı eseri, kanunun bağışladığı günahı vicdan mahkemelerinin huzuruna çıkarmak vazifesini görmüştür.


Eserleri:

1. Yehova şahitleri
Hikmet Tanyu
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları;
Ankara, 16 x 24 cm., 204 sayfa, Türkçe, Karton kapak.

2. Nuh'un Gemisi, Ağrı Dağı, Ermeniler
Hikmet Tanyu
Burak Yayınları; Azınlıklar ve Etnik Gruplar, Osmanlı Tarihi 1600-1920;
İstanbul, 1989, 15.5 x 23.5 cm., 399 sayfa, Türkçe, Karton kapak.

3. Tarih Boyunca Yahudiler ve Türkler 1. Kitap
Hikmet Tanyu
Yağmur Yayınları;
İstanbul, 1976, Türkçe.

4. Tarih Boyunca Yahudiler ve Türkler 2 Cilt TK
Hikmet Tanyu; Editör: M. Fatih Topaloğlu
Elips Kitap; İslam Mezhepleri, Tasavvuf ve Tarikatlar;
İstanbul, 2005, 1. baskı, 14 x 20 cm, 469+485 sayfa, Türkçe, Karton kapak, ISBN 9758971956 TK.

5. Türklerde Taşla İlgili İnançlar
Hikmet Tanyu
KTB Yayınları;
Ankara , 1987, 15.5 x 23.5 cm., Türkçe, Karton kapak, ISBN 9751700205.

6. Türklerin Dini Tarihçesi
Hikmet Tanyu; Hazırlayan: Bilgin İhsan İnan
Türk Kültür Yayını;
İstanbul, 1978, 13.5 x 19.5 cm., 160 sayfa, Türkçe, Karton kapak.

7. Atatürk İçin Şiirler
Hikmet Tanyu
Özleyiş Yayınları; Modern Türkiye ve Atatürk;
Ankara, 14 x 20 cm., 59 sayfa, Türkçe, Karton kapak.

8. Atatürk ve Türk Milliyetçiliği
Hikmet Tanyu
Elips Kitap; Modern Türkiye ve Atatürk, Siyasal Bilimler;
Ankara, 2007, 2. baskı, 11 x 19 cm., 189 sayfa, Türkçe, Karton Kapak, ISBN 9756132493.

9. Atatürk ve Türk Milliyetçiliği
Hikmet Tanyu
Töre- Devlet Yayınları; Modern Türkiye ve Atatürk;
Ankara, 1981, 14 x 20 cm., 200 sayfa, Türkçe, Karton kapak.

10. Dinler Tarihi Araştırmaları
Hikmet Tanyu
A.Ü. İlahiyat Fakültesi;
Ankara, 1973, Türkçe.

11. İslâm Dininin Düşmanları ve Allah'a İnananlar
Hikmet Tanyu
Burak Yayınları; İslam Araştırmaları;
İstanbul, 1989, 15.5 x 23.5 cm., 275 sayfa, Türkçe, Karton kapak.

12. Nuh’un Gemisi ve Ermeniler
Hikmet Tanyu
Elips Kitap; Azınlıklar ve Etnik Gruplar, Siyasal Bilimler;
Ankara, 2005, 14 x 20 cm, 295 sayfa, Türkçe, Karton Kapak, ISBN 9789756132517.

NEY_SEN(ce)
Hüdai KUŞ

22 Tem 2024

Yok bizim eskimiz yenimiz, Hâlâ dinç, en yaşlı divanemiz... ______&______ Asil olan eski usül, Sere serpe yeni nesil.

Yusuf Yılmaz ARAÇ

22 Tem 2024

Halim Kaya

08 Tem 2024

Orkun Özeller

03 Haz 2024

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

03 Haz 2024

M. Metin KAPLAN

22 Nis 2024

Efendi BARUTCU

01 Nis 2024

Nurullah KAPLAN

04 Mar 2024

Altan Çetin

28 Ara 2023

Ziyaret -> Toplam : 107,36 M - Bugn : 24246

ulkucudunya@ulkucudunya.com