« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

04 Şub

2009

Sultan II. Ahmed ( 29.01.1643)- (23.01.1695)

01 Ocak 1970

Osmanlı sultanlarının yirmibirincisi ve İSLAM ** #REDIRECT İslam... ** . ** Tamamı için linke tıklayınİslam halifelerinin seksenaltıncısı.

Saltanatı: 1691-1695
Babası: SultanİBRAHİM ** Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) oğullarının üçüncüsü ve bütün çocuklarının sonuncusu. Peygamber efendimizin Mısırlı Mâriye isimli ... ** . ** Tamamı için linke tıklayınİbrahim Han - Annesi: Hatice Muazzez Sultan
Doğumu: 25 Şubat ** {{ŞubatTakvimi}} '''Şubat''', Gregoryen Takvimi'ne göre yılın 5. ayı. Artık yıllarda 29, diğer yıllarda 28 çeker. Artık yıllar, 4 ile kalans... ** . ** Tamamı için linke tıklayınŞubat 1643

Vefatı: 6 Şubat 1695

SultanİBRAHİM ** Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) oğullarının üçüncüsü ve bütün çocuklarının sonuncusu. Peygamber efendimizin Mısırlı Mâriye isimli ... ** . ** Tamamı için linke tıklayınİbrahim Hanın üçüncü oğludur. 1643te EDİRNE ** İlin Kimliği Yüzölçümü : 6276 km2 Nüfûsu : 404.599 İlçeleri : Merkez, Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa,... ** . ** Tamamı için linke tıklayınEdirnede dünyaya geldi. İyi bir tahsil gördü. Arabî ve Farisîyi mükemmel bir şekilde öğrendi. Biraderi II. Süleymanın yerine

Haziran 1691de tahta çıktığı zaman 49 yaşındaydı. Ahmet Hanın cülusu sırasında

OSMANLI DEVLETİ ** on dördüncü asrın başından yirminci asrın ilk çeyreğine kadar hüküm süren dünyâ târihinde şerefli ve en uzun ömürlü bir hanedânın kurduğu devlet. Asr-... ** . ** Tamamı için linke tıklayın

Osmanlı Devleti, İkinci Viyana muhasarasını takip eden harplerle meşguldü.

Sultan II. Ahmet Han, tahta çıktıktan sonra ilk olarak;

AVUSTURYA ** DEVLETİN ADI .. Avusturya Federal Cum. BAŞŞEHRİ .................................... Viyana NÜFUSU .......................... 7.812.100 (l991)... ** . ** Tamamı için linke tıklayın

Avusturya üzerine giden serdar Fazıl Mustafa Paşaya ferman göndererek sadaretinin ve seferin devamını diledi. Fazıl Mustafa Paşa, 20 Temmuz ** {{TemmuzTakvimi}} '''Temmuz''', Gregoryen Takvimi'ne göre yılın 7. ayı olup 31 gün çeker. Eski Türkçe'de "tamu-z" "çok sıcak, cehennem" sözcüğün... ** . ** Tamamı için linke tıklayınTemmuzda Belgrada ulaşan Osmanlı ordusunu, Kırım kuvvetlerinin gelmesini beklemeden ve harp meclisinin kararına aykırı olarak Petervaradin önlerinde bulunan Avusturya ordusu üzerine sürdü. Tisa suyunun Tunaya karıştığı Salankamen mevkiinde, şiddetli geçen harbin ilk anlarında Osmanlı ordusu üstün durumda iken serdarın vurularak şehit düşmesi üzerine, vaziyet Osmanlılar aleyhine döndü. Böylece Salankamen savaşı kaybedildi. Bu savaşta tarihçilerin; alim, dindar, alicenap vakur ve adil bir kimse olarak vasıflandırdıkları, iyi bir devlet adamı ve komutan olan Fazıl Mustafa Paşanın şehit düşmesi, Osmanlılar için en büyük kayıp olmuştur.

Salankamen hezimetinden sonra, Lipva ve Varat kaleleri Avusturyalılar tarafından işgal olundu. Durumu müsait gören Lehistan kuvvetleri Kamenice kalesini muhasara edip, İsakçı civarına kadar geldiler. Ancak serdarı Kahraman Paşa tarafından bozguna uğratıldılar. Venedikli vali Morosunu Girite asker çıkarıp, Hanya kalesini muhasara etti ise de İsmail Paşanın kahramanca müdafaası sayesinde adadan ayrılmak zorunda kaldı.

1693 yılında Avusturyalılar Erdel üzerinden Eflak ve Boğdana tekrar taarruza başladılar. Yanovayı işgal eden düşman kuvvetleri, Belgredı muhasara ettiler. Ancak sadrazam Bozoklu Mustafa Paşa süratle gelerek Yanovayı aldı ve Belgradı muhasaradan kurtardı. Osmanlı ordusunun kısmi başarılarına rağmen Avusturyalıların taarruzları bitmek bilmiyordu. Osmanlıların toparlanmasına fırsat vermek istemeyen Venedikliler de devamlı saldırı halinde idiler. Nitekim serdar-ı ekremin Varadin muhasarasında olduğu bir sırada

MALTA ** DEVLETİN ADI .............................................. Malta Cumhûriyeti BAŞŞEHRİ ........................................................... ** . ** Tamamı için linke tıklayın

Malta, Floransa ve Papalık filolarından müteşekkil bir Venedik donanması Sakız adasını işgal etti. Bu haber Sultan II. Ahmet Hanı çok müteessir etti. Padişah, bu üzüntüsünü vezir-i azam Sürmeli Ala Paşaya gönderdiği hatt-ı hümayunda "Madem ki Sakız düşman elindedir, bütün Engürüs (Macaristan) memleketini fethetsen makbulüm değildir." diyerek bildirdi. Ayrıca sadrazam Edirneye gelince; "Eğer bu kış Sakız geri alınmazsa, bütün reisleri katlederim." diyerek emrini bildirdi.

Bu emir üzerine 1695 yılı ilk günlerinde

İSTANBUL ** İlin Kimliği Yüzölçümü : 5712 km2 Nüfûsu : 7.... ** . ** Tamamı için linke tıklayın

İstanbuldan hareket eden Osmanlı donanması kalyonlar kaptanı Mezemorta Hüseyin Paşanın büyük kahramanlığı sayesinde Sakız boğazındaki Koyun adaları mevkiinde Venedik donanmasına büyük zayiat verdirdi. Venedikli amiral, gemisiyle birlikte sulara gömüldü. Koyun adaları zaferinden sonra,

Türk ** #redirectTürk (anlam ayrım)... ** . ** Tamamı için linke tıklayın

Türk donanması Sakıza asker çıkarıp adayı kolayca ele geçirdi. Ancak Sultan II. Ahmet Han Sakızın fetih haberini alamadan elli iki yaşında Edirnede hayata gözlerini yumdu (6 Şubat 1695).

Çok merhametli ve vatanperver olan II. Ahmet Han, hasta olduğu zamanlarda bile, devlet işlerinden asla el çekmezdi. Zaman zaman kıyafetini değiştirerek halk arasında dolaşır, insanların dertlerini sabırla dinler, çare bulunması için gerekli yerlere emirler verirdi. İslamiyete hizmet hususunda derin bir mesuliyet hissi içinde hareket ederdi. Tahta çıktığı zaman söylediği; "Ben saltanata talip değildim. Allahü teala fazl u kereminden bu aciz kuluna nasip eyledi. Bu nimetin şükrünü eda edemem." şeklinde sözleri onun nasıl manevi bir mesuliyetle devlet reisliğini kabul ettiğini anlatmakta ve milletine hizmet duygusunun derinliğini göstermektedir.

Sultan II. Ahmet Han, bir mesele hakkında uzun uzun düşündükten ve bilenlerle istişare ettikten sonra karar verirdi.

SANAT ** Alm. Kunst (f), Handwerk (n), Fr. Art (m) (manuel), İng. Art; Craft. Hayâlde ve gerçekte bulunan bir güzelliğin, bir duygunun hünerli bir şekilde anla... ** . ** Tamamı için linke tıklayın

Sanatkarları korur, onlara değer verir, daha iyiye ve daha güzele yönelmeleri için çalışırdı. Hattat olup hattı güzeldi. Kuran-ı Kerimlerin yanında başka kitapları da yazarak çoğaltırdı. Aynı zamanda şair olan Sultan Ahmet Hanın kabri

Kanuni Sultan Süleyman ** Osmanlı padişahlarının onuncusudur (1495-1566). Batılıların «Muhteşem» sıfatıyla andıkları Sultan Süleyman, Osmanlı padişahlarının en büyüklerinden bi... ** . ** Tamamı için linke tıklayın

Kanuni Sultan Süleyman türbesi içerisindedir.

NEY_SEN(ce)
Hüdai KUŞ

22 Tem 2024

Yok bizim eskimiz yenimiz, Hâlâ dinç, en yaşlı divanemiz... ______&______ Asil olan eski usül, Sere serpe yeni nesil.

Yusuf Yılmaz ARAÇ

22 Tem 2024

Halim Kaya

08 Tem 2024

Orkun Özeller

03 Haz 2024

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

03 Haz 2024

M. Metin KAPLAN

22 Nis 2024

Efendi BARUTCU

01 Nis 2024

Nurullah KAPLAN

04 Mar 2024

Altan Çetin

28 Ara 2023

Ziyaret -> Toplam : 107,36 M - Bugn : 25096

ulkucudunya@ulkucudunya.com