« Ana Sayfa »      « Bize Yazın »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

ÖNCEKİ HABER

Kabakçı Mustafa İsyanı 25.05.1807

, 26 May 2020

SONRAKİ HABER

Cihat Yaycı Paşa’nın Merkeze çekilmesi iç hesaplaşma mı terfi mi yoksa darbe karşıtı bir önlem mi?

Ömür Çelikdönmez, 18 May 2020

18 May

2020

Ebu Said Siczî

01 Ocak 1970

Matematikçi ve astronom
10. yüzyılın ortalarına doğru Sicistan’da doğan Ebû Said SiczΒnin henüz onlu yaşlarında iken İskenderiyeli Pappus’tan çeviriler yaptığı ve 969 yılından önce kesenler teoreminin delilleri üzerine bir risâle yazdığı bilinir. 969’da Şîraz sarayına girdi ve o yıl Abdurrahman es-Sûfî’nin dönence gözlemlerine katıldı. Sarayda Ebü’l-Vefâ el-Bûzcânî, Veycen Kûhî ve Nazîf b. Yümn gibi önemli astronomlarla tanıştı. Siczî, el-Med?al ilâ ?ilmi’l-hendese adlı eserinde Sicistan’da bir planetaryum inşa ettiğini söyler. Muhtemelen aynı yıllarda Hermes, Batlamyus ve Dorotheus’un eserleriyle kendi zamanının eserlerini temel alarak ve şahsî yorumlarını da ekleyerek bir astrolojik tablo hazırladı ve sonraki dönemlerde bazı astrologlar onun bu tablosundan alıntı yaptı. Ebû Saîd es-Siczî’nin en önemli çalışması Risâle fi’ş-şekli’l-?a??â?dır. Eser iki yardımcı önermeyle başlar ve daha sonra bunlara bağlı olarak on iki teorem verilir. Fuat Sezgin, Siczî’nin bir kısmı henüz üzerinde çalışılmayan on dört risâlesinin Süleymaniye Kütüphanesi’nde kayıtlı nüshasının tıpkıbasımını J. P. Hogendijk’in yazdığı bir girişle birlikte neşretti.

Siczî’nin diğer bazı eserleri de şunlardır:
el-Med?al ilâ ?ilmi’l-hendese, Kitâbü’l-Mesâ?ili’l-mu?târât, Risâle fî keyfiyyeti ta?avvuri’l-?a??eyn elle?eyn ya?rubân ve lâ yelte?ıyân, Risâle fi’l-?avâ??i’l-?ubbeti’z-zâ?ide ve’l-mükâfiye, Mu?addime fi’l-hendese, Risâle fî i?râci’l-?u?û? fi’d-devâ?iri’l-mevzû?a mine’n-nu?a?i’l-mu??ât, Fî İsti?râc ?a??in müsta?im ile’l-?a??eyni’l-müsta?imeyni’l-mefrûzayn, İstidrâkü’ş-şek fi’ş-şekli’r-râbi? ?aşer mine’l-Ma?aleti’s_-s_âniye min Kitâbi’l-U?ûl, Risâle fi’l-cevâb ?ani’l-mesâ?ili’lletî sü?ile ?anhâ fî ba?zi’l-eşkâli’l-me??û?e min Kitâbi’l-Me??û?ât li’l-Arşimîdis, Risâle fî cevâbi mes?eletin ?an Kitâbi Yûhannâ b. Yûsuf fî in?ısâmi ?a??in müsta?im bi-nı?feyn ve tebyîni ?a?a?i Yûhannâ fî ?âlike, Kitâb fi’l-ma?rû? ve’l-kürre ve’l-üstüvâne, Kitâb fî i?râci ?a??eyn müsta?imeyn min no??ateyn mefrûzateyn yu?î?ân bi-zâviyetin ve i?râci s_elâs_eti ?u?û? min s_elâs_eti nu?a?, Burhânü Kitâbi Abulûniyûs fi’d-devâ?iri’l-mütemâsse, Kitâbü Terkîbi’l-eflâk, Kitâbü’l-Me?ânî fî a?kâmi’n-nücûm, Kitâbü ?ulûli’l-kevâkibe’l-bürûce’l-is_ney ?aşer, Kitâbü’l-Med?al ilâ ?ilmi a?kâmi’n-nücûm, Kitâbü’l-?Amel bi’?-?afî?ati’l-âfâ?ıyye, Kitâb fî ?avânîn mizâcâti’l-us?urlâbi’ş-şimâlî ma?a’l-cenûbî

HARBİDEN
Efendi BARUTCU

26 May 2020

ŞEHÂDETE YÜRÜYÜŞÜNÜN 40. YIL DÖNÜMÜNDE SONSUZ RAHMETLE Yıl 1980. Mayıs ayının son günleri. Eskişehir cezaevi ülkücüler koğuşundayız. Toplam 26 yatağın bulunduğu koğuşta 70’ten fazla tutuklu kalmaktayız.

M. Metin KAPLAN

12 May 2020

Yusuf Yılmaz ARAÇ

16 Eki 2019

Nurullah KAPLAN

02 Tem 2019

Ziyaretçi -> Toplam : 63,60 M - Bugün : 3447