« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

11 Eki

2006

HZ. HÜSEYİN VE MUHARREM AYI

Nasreddin ESKİOCAK 01 Ocak 1970

Bismillahirrahmannirrahiym

Yüce Allah’ a hamd-ü senalar, Hz.Muhammed’ e ve aline selatü ve selam olsun.

Sevgili Canlar, değerli arkadaşlar hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Muharrem ayı geldiğinde veya zikredildiği zaman ilk olarak akla Hz.Hüseyin ve onun şehit edilmesi hatırlanır. Dolayısıyla Muharrem ayında Hz.Hüseyin’ i anmak, faziletlerini ve kudsiyetini zikredip, anlatmak zaruri bir vecibedir. Çünkü cenabı Allah, peygamberlerini ve resullerini, insanlara hidayet yolunu göstermek için göndermiştir. Kimileri Allah’ ın ilahi emirlerine uyup itaat eder, kimileri de bunlara karşı gelerek Allah’ ın gazabına uğrarlar. Çünkü bu hayat bir imtihandır, neticesinde kazanma ve kaybetme vardır.

Bilindiği gibi Hz.Hüseyin yeryüzünde bulunan en kutsal evin bir ferdidir. Bu kutsal evin fertlerine ehlibeyt, ehli aba, kurtuluş gemisi, insanların hidayet kaynağı denilmiştir. Kuran’ ı Kerimde, ehlibeyt ile ilgili olarak bir çok ayeti kerime olduğu gibi, Hz. Muhammed’ in de birçok hadisi vardır.

Araf suresinin 69.ayetinde “ Yüce Allah’ ın üstün nimetlerini zikrediniz ki kurtuluşa eresiniz “ diye buyurur. Bunun üzerine İmam Cafer Elsadık sorar: Yüce Allah’ ın üstün nimetleri nelerdir? Bilir misiniz. Bunlar; Yüce Allah’ ın kullarına en üstün nimeti olan Ehlibeyt ‘ in velayetidir.

Al-i İmran suresinin 61.ayeti (mübahele ayeti) ehli beytin kudsiyetine kafi bir delildir. Şura suresinin 23.ayetinde Cenabı Allah’ın iman eden kullarımdan, o nimetin karşılığı olarak, Hz.Muhammed’ e hitaben de ki: “ Ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum.” diye buyurur.
Yüce Allah’ ın mübarek yüzünün nurundan yaratılan Hz.Muhammed hadisi şerifinde “ Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin’ denim.” ayrıca “ Hasan ve Hüseyin cennette bulunan gençlerin efendileridir. Ey yüce Allahım onları seveni sev, buğz edene de buğz et, bunları seven beni sever, bunlara buğz eden, bana buğz etmiştir.” diye buyurmuştur.

Sevgili canlar ,sahifetül-ebrar kitabının 2.cildinin 126.sayfasında şöyle bir hadis vardır.”Hz.Muhammed günün birisinde Bilal Elhabeşiye derki :Ey Bilal medine halkına seslen toplansınlar ,kısa sürede medine halkı toplanır.Hz.Muhammed şöyle seslenir:”Ey insanlar aranızda en değerli dede ve nineye sahip olan,en üstün ana ve babaya sahip olan ,en hayırlı ve üstün amca ve halaya sahip olan ,en üstün dayı ve teyzeye sahip olan kimdir bilirmisiniz? Kim dir ya resulallah dediklerinde ,Hz.Muhammed şöyle cevap verir.Hasan ve Hüseyindir.Dedeleri Hz.Muhammed,Nineleri Haticedir. Babaları Ali, Anaları Fatimetüzzehre ‘dır.Amcaları Caferittayyar ,halaları ebu talibin kızı Ummu hani’dir.Dayıları El-kasım,teyzeleri de resulullahın kızı Zeyneptir. Ardından şöyle ekler:Cenabı Allah cennetinde bizi bu şekilde toplar.Ey Allahım sen bilirsinki Hasan’la Hüseyin cennetliktir.Dedeleri ve nineleri de cennetliktir.Babaları ve anaları da cennetliktir.Amcaları ve halaları da cennetliktir.Dayıları ve teyzeleri de cennetliktir.Ey Allahım gerçekten bilirsinki bunları kim severse cennetliktir,kim bunlara buğz ederse cehennemliktir.

Sevgili canlar, değerli dostlar. İşte Muharrem ayında anılması ve zikredilmesi gerekli olan Hz.Hüseyin, bu mukaddes ehli beytin bir ferdidir. Muharrem ayı’ nın 10’ unda Hz.Hüseyin Lanetlik Yezid tarafından şehit edilmiştir. İslam alemi ve özellikle Aleviler Hz.Hüseyin’ i muhtelif şekilde anarlar. Birçok Alevi ve özel olarak ta Akdeniz bölgesindeki Aleviler üzülmekten ve yas tutmaktan yana değildirler. Burada farklı düşünecek olursak Hz.Hüseyin bu fani ve zulüm dolu insanlar arasında kalmaktansa, kendisine layık olan bir yerde ve özlemiş olduğu kişilerle; dedesi ve babası ile, annesi ve nenesi ile, abisi ve amcası ile cennette beraber olması elbette sevindirici bir gerçektir.

Ancak yas tutulacak olursa, İslam aleminin tamamı bu menfur hadisenin İslam alemi için ve İslam tarihinde kara bir leke olduğunu düşünerek, fevkalade üzücü bir hadisedir ve utanç verici bir olaydır. Bu menfur hadisenin baş rollerindeki ve kendini müslüman zannedenler yani Emeviler, kuran’ ı kerimde “Eşşecereletel melunete fil kuran” (Kuran’ da lanetlik ağaç) diye zikredilmektedir ve bunların cehennemlik oldukları sabittir.

Cenabı Allah kuran’ ı kerimde Nisa suresinin 93.ayetinde şöyle buyurmuştur: “ Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebediyyen kalacağı cehennemdir. Allah ona azap etmiş ve lanetlemiştir.” Binanaleyh bu neticeye göre kimlerin üzülmeleri gerektiğini anlamış oluruz.

Lanetlik Yezid Hz.Hüseyin’ i suçsuz ve sebepsiz sırf makam, mevki, hırs ile küfrü ve zulmü ile şehit etmiştir. Hz.Hüseyin dünyadaki mülk ve makam hırsı için karşı koymuş değildir. Ancak İslam alemini bu gibi gaddar ve zalim hükümdarın eline teslim etmemek gayesiyle karşı gelmiştir. Ancak insanlar bu halifeyi hak ettikleri için Hz.Hüseyin bu davadan vazgeçip şehadeti tercih etmiştir. Zamanında müslümanların birçoğu Hz.Hüseyin ile beraber olduklarını söylemelerine rağmen; ya iman zaafı yüzünden veyahut zalim Yezid’in korkusundan dolayı Hz.Hüseyin’ i yalnız bırakmışlardır.

İşte Hz.Hüseyin , kadın ve çocuklar dahil olmak üzere maksimum 100 kişiden oluşan ordusuyla , yaklaşık 30.000 kişilik Yezid’ in ordusuna karşı savaşa başlar. Yezid’ in askerlerinin tümü sözde Lanetlik Yezid gibi şehadet kelimesini getirmiş ve namaz kılan insanlardı. Bunun gibi menfur bir hadise hangi dinde görülmüştür. Onun içindir ki Hz.Hüseyin bu batıl dünyadan ayrılıp, sevdiği kişilerin yanına ve özlemiş olduğu o ulvi makama göç etmeyi tercih eder. Nasıl hırıstiyanlarda olduğu gibi Hz.İsa ümmetinin günahlarının affedilmesi için kendisinin asılmasına razı olmuştur.

Hz.Hüseyin bu fani dünyadan ayrılmayı tercih etmesine rağmen, isteseydi yanındaki yetmiş kişilik grupla 30.000 kişilik orduya karşı koyabilir ve muzaffer olabilirdi. Bu durumu hıristiyan aleminden Corc Cirdak şaşkınlıkla dile getirmiştir. Bunun nedenleri altında nice gizli sırlar yatmaktadır. Bunları bilen ancak meselenin iç yüzünü anlayabilmiş olur. Hz.İsa’ nın durumu ile Hz.Hüseyin’ in durumu birbirine çok yakın benzerlikler gösterir.

Hz.Muhammed’ in, Hz.Hüseyin’ in ve ehli beytin şefaatine her müminin nail olması dileğiyle.

Yusuf Yılmaz ARAÇ

20 May 2024

İlK GÜNLER Hürriyet, 3 Ağustos 1965. Türkeş’in İlk Emri: “Kravat Takınız” Olağanüstü kongrede seçilen CKMP Genel İdare Kurulu dün ilk toplantısı yapmış, fakat bu toplantıya, eski CKMP’liler grubuna dahil üyelerin çoğu katılmamıştır.

Halim Kaya

13 May 2024

M. Metin KAPLAN

22 Nis 2024

Efendi BARUTCU

01 Nis 2024

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

15 Mar 2024

Nurullah KAPLAN

04 Mar 2024

Altan Çetin

28 Ara 2023

Hüdai KUŞ

19 Eki 2023

Ziyaret -> Toplam : 104,25 M - Bugn : 23921

ulkucudunya@ulkucudunya.com