« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

16 Kas

2009

Üç Yazım

İsmet GÜLTEKİN 16 Kasım 2009

`ÜLKÜ YOLU`NU DEĞERLENDİREYİM DERKEN... NAMIK KEMAL ZEYBEK'LER HALTEDİYORLAR!!! `Bilgeoğuz Yayınları`ndan Temmuz 2006'da neşredilen Namık Kemal ZEYBEK'in `Ülkü Yolu` isimli, neredeyse her Milliyetçi-Ülkücü Türk Gençliği'nin `el kitabı`nın hatırlattıklarını yazmak üzereydim! Bugünkü Radikal'deki köşesinde, `Milliyetçiliğe Bakışımız` yazısı, `hafakanlara` sebep oldu. `...Tarih milletler mücadelesinden ibarettir...Bu anlamsız ve bilime aykırı hüküm bırakılmalıdır.Daha birçok kimlikler.....Geçmişte Türk milliyetçiliğinin siyasî hareketine bulaştırılmış altı sosyal dilime dayalı ekonomi de faşist programın taklidinden başka bir şey değildir.`(1) Yani Namık Kemal ZEYBEK'ler demek istiyor ki; hem de `Tabiî(Doğal)Türk Milliyetçiliği'nden dem vurarak; `Tarih milletler mücadelesi değildir` ve `Aslında Dokuz Işık Doktrin'e, gayr-i millîlikler bulaşmıştır...` `Halteylemiş` tabikî.. Behey Namık Kemal ZEYBEK'ler; o zaman niye Temmuz 2006'lar Türkiyesi'nde , 3 .baskısı da yapılan `Ülkü Yolu` isimli eserini `gözden geçirmeden, tashih etmeden, düşüncelerini değiştirdiğini deklare etmeden` yayınladın?Şu cümlelere ne diyeceksin?:`Millî meseleye, Türkiye'nin ve Dünya'nın içinde bulunduğu problemler açısından felsefî izahlar ve pratik çözümler getirmeyi gaye edinen DOKUZ IŞIK DOKTRİN'i ise , ülkücü hareketin temel uygulama programıdır. Bu anlamda DOKUZ IŞIK DOKTRİN'i millî ülküyü ve ideolojiyi sağlıklı, gerçekçi ve çağdaş temele oturtan yerli ve millî tek doktrindir`(2) `Ana kaynağını İslamiyet ve Türk töresinden alan DOKUZ IŞIK DOKTRİN'i...`(3) `Dokuz Işık'çı Çağlar Üzerinden Sıçrama tezi, kaynağını Türk tarihinin ana gerçeklerinde bulur...`(4) `Millet vakıasına karşı çıkmak, İlahî iradeye isyan manasını taşır. Millet vakıası olmasa idi, insanlık bugünkü seviyesine asla ulaşamazdı. İnsanlık tarihinin temel meselesi milletlerarası münasebetlerdir. Milletler dünyasında düşmanlıklar kadar dostluklara da yer vardır. Ayrılıklarla birlikte birleşmeler de milletlerarası münasebetlerin temellerindendir.`(5) Evet, zamanında, `Ülkücülük bitti!` deyip, `fırıldaklıklar`la `devlet muhiti`nden `muhit` edinmesi... Namık Kemal ZEYBEK'ler, 10.10.2009 tarihi itibari ile neredeler? Ne BBP'deler, ne de MHP'de? Çok defalar, 12 Eylül 1980 sonrası yetişen nesillerden, `Yıldıray ÇİÇEK`, kaç defa `Ortadoğu Gazetesi`nde, `eleştirel bakışlar` serdeyledi. `Ağır eleştiriler` olsa da; Namık Kemal ZEYBEK'lerin 12 Eylül sonrası yaşadığı `vetireler`i, `süreç`leri de birer `vakıa`, birer` olgu...` Dönemin Millî Eğitim Bakanlığı'nca da `tavsiyeli` `Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi-Teori` isimli eseri ile `Fikirler/İdeolojiler Vadisi`ndeki ` `fikir kavgası`nda, `Milliyetçi-Ülkücü Türk Gençlerini; hem `Yeşil Komünistler`den, hem de `Kızıl Komünistler`den ve bilumum `sahte-uyduruk fikir sistemleri`nden(Atatürkçülük gibi) koruyan ve `dik durmaları`na vesile olan bir eserdi. Eserin sahibi hâlâ `fikir mücadelesi`ni, Star `Açık Görüş`teki yazıları ile devam ettirmekte. Hâlen Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi olan Prof.İskender ÖKSÜZ; nam-ı diğer `Ayhan TUĞCUGİL`, `sistemli düşünme` namına yaptığı ve hâlen de yapmaya devam ettiği `fikir katkıları`na da `Allah razı olsun` demek gerekir elbette... `İnternet ortamı`nda rahatlıkla erişebileceğiniz, acizane benim, `İdeolojiler Vadisi'nde Sistemli Düşünme `isimli `ilk` bölümünü yazdığım yazı da da, `aktüelleştirilmiş` kısımlar ile hâlen de geçerli düşünceler mevcut. `Yeni Dünya Düzeni`, `Yeşil Kuşak Projesi`, iki blok'un çöküşü ve `yeni düşman`ın `İslamiyet` `ilan` edilmesi ve tabiki `küreselleşme/globazısyon ideolojisi` ile neticede, `Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi`nin `fikir/düşünce kuvveti` `yok` mu oldu yani?Hattâ Türk Ocakları'nın güzide bir hizmeti olarak, `özel sayı` hâlinde ele aldığı `Küreselleşme karşısında Türk Milliyetçiliği` fikri/düşüncesi yenildi mi yani? Aksine, `Soğuk Harp Yılları`nda olduğu üzre, günümüzde de, 2009'lar Türkiyesi'nde de; `İslamcılar`ın, `Marksistler`in, `Sosyalistler`in, onca propaganda gücü ve üstünlüğüne rağmen; `fikir sistemi/sistemli fikir` olarak `Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi`, yine `en kuvvetli fikir sistemi'dir. Bakmayın sizler, `tersinden Marksizm` diyenlere!!!`Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi`ne 'tersinden Marksizm` diyenler; 12 Eylül 1980 öncesi `fikir kavgaları`nda, hasımlarına neler söyleyebiliyorlardı ki?! Kaldı ki, `fikir/düşünce kuvveti` karşısında hezimete uğrayanlar, `iftiralar, karalamalar` ve akabinde adına `silahlı propaganda` denilen `şiddet-terör` yapmaktan da geri kalmadılar.Binlerce Milliyetçi-Ülkücü Türk Gencini `şehid` ettiler... Evet, `tarih elbetteki milletler mücadelesinden ibarettir.` Çünkü, İslamiyet, `Mamak Günleri` de yaşamış olan merhum ARVASÎ Hocamızın da eserlerinde sıkca vurguladığı üzre, `milletleri yok etmez. Milletleri zayıflatmaz. Bilakis milletleri kuvvetli, muhkem yapar ve milletler, böyle bir İslamî şuur kuvvetliliği ile milletler camiasında var olurlar, yarışırlar, mücadele ederler...` Bu sebeple, 2009'lar Türkiyesi'nde, `Gerçek Hayat` gibi haftalık mevkutelerinde, `yetişmiş, çilekeş Milliyetçi-Ülkücüdaşlarımız`a, `Ben de İslamcıyım` dedirtmekten `haz` duyanlara; `Evet ben de Türk'üm..Evet, ben de ülkü ,ideal sahibi olma namına da olsa Ülkücüyüm veya Alperenim`, dedirtebiliyor muyuz? `Milliyetçi-Ülkücü Hareket, İslamcı Hareket'tir` dedirtmek için, adeta `totaliter, jakoben baskı, dayatma` yapmaya yeltenenler; `Milliyetçi-Ülkücü Hareket, İslamcı Hareket'tir` dedirtmekten `dört köşe` olurken; `İslamcı Hareket de, Türklük dolu Ülkücü Hareket'tir`, dedirtebiliyor muyuz? Bütün bunları geçtik, daha `Ben de Türk'üm` dedirtemiyoruz be?!!! Evet, Namık Kemal ZEYBEK'ler, `halteylemişlerdir.`Evet, bir `dönem` `o nesil` olarak üzerlerine düşeni yapmışlardır. Ancak rahmetli şehid Muhsin YAZICIOĞLU'nun `kavramı` ile çokca sayıda da `fırıldaklaşmışlar`dır!!!Sebep? `Devlet Muhiti`nden `mevzi` edinebilmek, `statü` kazanabilmek için!!!`Milliyetçi-Ülkücü Dava'yı satmışlardır!!!`, demeyeceğim, ancak `muhit edinme namına` bir hayli de `miras`larını kullanmışlardır. 2009'lar Türkiyesi'nde Namık Kemal ZEYBEK'lerin `Milliyetçiliğe Bakışımız` yazılarında, `tarih milletler mücadelesinden ibaret değildir. ..Bu anlamsız ve bilime aykırı hüküm bırakılmalıdır...Daha birçok kimlikler de eklenmelidir...Dokuz Işık Doktrin'in de gayr-ı millî unsurlar bulaştırılmıştır` demelerine , kelimenin tam anlamı ile `halteylemek` derim. Hadi ordan siz de be!, derim... `Benzer kategori`den diyebileceğimiz TÜRKÖNE'lerin de `açılım`la ilgili fikirlerini ifade ederken; `MHP politika yapıyor` diyebilirken, derken; `AKP de politika yapıyor` diyememeleri, 12 Eylül 1980 Sonrası çok doğal, çok tabii bir şekilde yetişen bizleri, daha da `temkinli` olmaya da sevketmektedir. Gönül isterki, tıpkı `okuma-yazma-düşünme iştiyakı`nın en fazla olduğu 1970'li yıllardaki gibi, Namık Kemal ZEYBEK'lere de `en üst perde`den cevapların verilebilir olmasıdır... Dip Notlar: (1): Namık Kemal ZEYBEK, `Milliyetçiliğe Bakışımız`, Radikal Gazetesi, 10.10.09 (2): Namık Kemal ZEYBEK, `Ülkü Yolu`, Bilgeoğuz Yayınları, 3. Basım, Temmuz 2006, s.11 (3): ZEYBEK, a.g.e., s. 66 (4):ZEYBEK, a.g.e., s. 51, (5):ZEYBEK, a.g.e., s.11 10.10.09 İsmet GÜLTEKİN ismet_gultekin@mynet.com veya metgultekin@hotmail.com

HARBİDEN
Efendi BARUTCU

27 Eyl 2022

Herşeyden önce kabul etmemiz gereken en önemli gerçek “milliyetçi gençliğin meseleleri” başlığı altında ele alacağımız konuların bütün insanlığın ortak meseleleri olduğudur.

M. Metin KAPLAN

12 Eyl 2022

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

04 Eyl 2022

Halim Kaya

11 Ağu 2022

Hüdai KUŞ

06 May 2022

Yusuf Yılmaz ARAÇ

02 May 2022

Nurullah KAPLAN

02 Mar 2022

Ziyaret -> Toplam : 84,09 M - Bugn : 25833

ulkucudunya@ulkucudunya.com