« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

17 Tem

2007

Cumhuriyete Karşı Yeni Kapitülasyonlar ve TSK

EROL MANİSALI 17 Temmuz 2007

 - Türkiye Cumhuriyeti ülkeyi işgal edip parçalamak
isteyenlere karşı kuruldu. Avrupa emperyalizmine karşı
yüzyılın ilk Kurtuluş Savaşı'nı kazandık.
Bugün ülke ABD ve AB tarafından yeniden parçalanmak
isteniyor. İçimizdeki oligarşi, Batı emperyalizminin
taleplerini halka (ve TSK'ye) rağmen bir bir yerine
getiriyor.
- Ulusal egemenlik yalnızca işgalcilerin bozguna
uğratılması ile değil, "kapitülasyonların yırtılıp
atılması ile sağlandı" . Lozan yalnızca siyasal
egemenliğin değil iktisadi egemenliğin de
perçinlendiği bir sonuçtur.
Bugün Türkiye'nin iktisadi egemenliği, özellikle
ortadan kaldırılıyor. Kurtuluşun ve Cumhuriyet'in
yırtıp attığı kapitülasyonlar bir bir geri
getiriliyor;
- Egemenlik haklarımız Brüksel'e ve lMF'ye programlı
ve bilinçli bir biçimde devrediliyor.
Batı tekellerinin Türkiye'yi askersiz işgalleri için
yeni kapitülasyon kanunları özellikle kabul ediliyor.
- Bankalarımız bir bir yabancılara teslim ediliyor.
Oyak, düşen son kalelerden birisidir.
İçimizdeki oligarşi, emperyalizm adına Türkiye'nin
içini boşaltıyor; işbirlikçiler Cumhuriyet'i
emperyalizm ile birlikte ortadan kaldırmak için
kapitülasyonları bir bir geri getiriyor: Batı
tekelleri ile kader birliği içine giren kimi büyük
holdingler emperyalizmin taşeronları durumuna
geldiler; bölücüler ise zaten emperyalizmin ürettiği
güdümlü örgütlerdir.
Kapitülasyonların yeniden getirilmesi Cumhuriyet'in,
devletin ve gerçek demokrasinin yerine, "Batı için
parsellenmiş bir arka bahçe" hazırlıyor.
İşbirlikçi köktendinciler, tekeller ve bölücüler
Cumhuriyet'e ve devlete karşı ortak eylem içindeler.
Kurtuluş Savaşı'nda alamadıklarını şimdi sessiz ve
sivil darbelerle almaya çalışıyorlar.
Cumhuriyet yerine Osmanlılaştırma
Cumhuriyet ve gerçek demokrasi düşmanları
Osmanlılaşma adı altında Batı emperyalizminin "ılımlı
İslam modelini" getirmek istiyorlar.
"İki yüz yıldır Batı ile taleplerimiz ilk defa
örtüştü" diyen çevrelerin kastettikleri bu. İçimizdeki
oligarşi de emperyalizm de Cumhuriyet'i ve Kemalist
devrimi tamamen yok etmek istiyorlar.
Özelleştirmeler, yabancı tekeller için imtiyazlı özel
kanunlar, dışa açılmış ve Türk halkına
yabancılaştırılmış bir piyasa modeli Cumhuriyet'i
yıkmanın en kolay yolu. Emperyalizmin sessiz ve sivil
darbesi, yeni kapitülasyonlar üzerinden
sömürgeleştirme amacını güdüyor.
- Özal neden " Türkiye'nin, dünya ile ilişkilerini
ipotek altına alan Gümrük Birliği'nin yolunu açtı"?
- 6 Mart 1995'te Tansu Çiller neden ABD'nin (ve
Richard Holbrooke ) talepleri doğrultusunda Gümrük
Birliği'ni imzaladı?
- 17 Aralık 2004 ve 5 Ekim 2005'te AB ve ABD'yi
arkalarına alacak "derin anlaşmalar" TSK'ye karşı
güçbirliği değil miydi? (*)
ABD ve AB'nin yeni biçtiği elbiseye Türkiye'yi
oturtmak isteyen oligarşi yeni kapitülasyonlar ile
emperyalizmin yolunu açıyor.
Bu anlaşmalarla birlikte TSK üzerinde oligarşinin
planlı ve düzenli operasyonları başladı. Çünkü
oligarşinin ve emperyalizmin Cumhuriyet'i (ve devleti)
tasfiye etmesinin önündeki en büyük engel TSK idi.
- 28 Şubat, süreci TSK'ye karşı yeni bir işbirlikçi
ortak bulup onu iktidara getirmek için hazırladı.
Sermaye-bölücü işbirliğine işbirlikçi köktendinciler
de dahil edilerek oligarşi takviye edildi.
TSK'nin oligarşiye direnmesi
TSK içerdeki oligarşinin Washington ve Brüksel'i de
arkasına alarak üzerine gelmesine karşı, Türk halkını
yardıma çağırdı. Bu arada, gerçek düşmanları halka
teşhir etti.
Irak'ın kuzeyinde karşımızda PKK değil ABD, AB ve
İsrail var; Türkiye-AB çerçeve anlaşması Türkiye'yi
tam üye yapmak için değil, Cumhuriyet'in altını oymak
ve ülkeyi parçalamak için. Soğuk savaş sonrası NATO,
Türkiye ve bölge için bir tehdit durumuna gelmiştir.
Ve bu düşmanların içerde ortakları vardı; TSK
oligarşiyi gösteriyordu. Türkiye'de demokratik sanılan
kimi sivil örgütler emperyalizmin içimizdeki maşaları
haline gelmişlerdi. TSK isimlerini bile verdi.
Oligarşinin yeni kapitülasyonları Cumhuriyet'e karşı
bir başkaldırıdır; sessiz darbenin en etkili
silahıdır... Halkımız tehlikenin boyutlarını görmek ve
tepkisini ortaya koymak zorundadır.

Ziyaret -> Toplam : 107,21 M - Bugn : 28892

ulkucudunya@ulkucudunya.com