« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

23 Ağu

2006

EHL-İ SÜNNET VEL CEMAAT SAYILABİLMEK İÇİN NELERE İNANMAK GEREKLİDİR?

İbn Hakim ES-SEMERKANDİ 23 Ağustos 2006

Mümin olan kimsenin Ehl-i Sünnet vel Cemaatten sayılabilmesi için, aşağıda zikredilen, altmış haslete muttasıf olması gereklidir:

1. İnşaallah ben müminim diyerek imanında şüphe etmemek.

2. Ehl-i Sünnet vel Cemat'in dışına çıkmamak.

3. Sâlih ve fâcir herkesin arkasında namaz kılmak ve bunun hak olduğuna inanmak.

4. Ehl-i kıbleyi günahı sebebiyle -onu helâl saymadıkça- kâfir saymamak.

5. Ehl-i kıbleden büyük, küçük herkesin cenaze namazını kılmak ve bunu dinî vazife saymak.

6. Hayır ve şerrin Allah'ın takdiri olduğuna inanmak.

7. Haksız olarak müslümanlardan hiç bir kimseye silâh çekmemek.

8. Hazarda ve seferde mestler üzerine meshetmeyi hak görmek.

9. Her hükümdarın arkasında cuma ve bayram namazı kılmayı hak görmek.

10. İman'ın yüce Allah tarafından verilmiş bir ihsan olduğuna inanmak.

11. Kulların bütün işlerinin Allah tarafından yaratılmış olduğunu kabul etmek.

12. Allah kelâmının mahlûk olmadığına inanmak.

13. Kâbir azabını hak görmek.

14. Münker ve nekirin sualini hak görmek.

15. Hayatta olanların ölüler için yaptıkları dua ve hayırların bunlara fayda sağlıyacağına inanmak.

16. Peygamber Efendimizin şefaatini hak görmek.

17. Fahr-i Kâinat Efendimizin miracını hak bilmek.

18. Kıyamet gününde kitapların okunacağına inanmak.

19. Hisabın hak, mizanın gerçek olduğuna inanmak.

20. Sıratı hak bilmek.

21. Cennet ve cehennemin yaratılmış olduğuna ve ebedî olarak fanî olmıyacağına inanmak.

22. Yüce olan Allah'ın kıyamet gününde kullarını vasıtasız olarak hesaba çekeceğini bilmek.

23. Sahabe-i Kiramdan on kişinin cennetlik olduğuna şahadet etmek.

24. Peygamber Efendimizden sonra sahabe-i kiram arasında Hz. Ebu Bekir'den üstün bir kimsenin bulunmadığına inanmak.

25, 26, 27. Hz. Ebu Bekir'den sonra insanların en üstünü Hz. Ömer, sonra Hz. Osman, ondan sonra da Hz. Ali olduğuna inanmak ve hilafetlerini hak görmek.

28. Sahabenin hiç birine dil uzatmamak, onları gıybet etmemek.

29. Cenab-ı Hakkın iyi işlerden dolayı razı olacağına (fena şeylerden dolayı da) gazaba geleceğine itikat etmek.

30. Ahirette, Allah Tealanın zaman, mekân ve şekil düşünülmeksizin görüleceğine inanmak.

31. Peygamberlerin mertebelerinin evliyânınkinden daha üstün olduğuna itikat etmek.

32. Velilerin kerâmetlerinin inkâr edilmez bir gerçek olduğuna inanmak.

33. Cenab-ı Hakkın said bir kimseyi adaletiyle şaki; şaki bir kimseyi de lütuf ve keremi ile said yapabileceğine itikat etmek.

34. Kâfirlerin aklı, hiç bir zaman peygamber ve müminlerin aklına eşit olamıyacağını bilmek.

35. Allah Taâlanın yaratıcılık vasfının ezelî ve ebedî olup, her hangi bir değişikliğin olamıyacağına inanmak.

36. Allah'ın her şeyi bildiğine ve her şeye gücü yeteceğine itikat etmek.

37. Allah'ın, günahkâr müminlere günahları nisbetinde cehennemde azab edeceğini bilmek.

38. Yaratıklar, hayır veya şer olduğunu anlasın veya anlamasın Cenab-ı Hakkın dilediğini yaptığını ve dileyeceği her şeyi yapacağını bilmek.

39. Bilmek gerekir ki, Mushaflarda yazılı olan mecâzen değil, gerçekten Kur'an'dır; Allah kelâmıdır ve mahlûk değildir.

40. İmanın mecâzi değil, hakiki olduğuna inanmak.

41. Hasmını razı etmeden mümin olarak ölen bir kimsenin sevablarından ahiret gününde hasmına verileceğine itikat etmek.

42. Taatın muvaffakiyetle, ma'siyetin de sapıklıkla eşit olduğunu bilmek.

43. İmanın dil ile ikrar kalb ile tasdik olduğunu bilmek.

44. Allah'ı kalb ile bilip dili ile ikrar etmeyenin kâfir, dili ile ikrar edipte kalbi ile tanımayanın münafık olduğunu bilmek.

45. Allah'ı hiç bir şeye benzetmemek ve dengi olmadığını söylemek.

46. Allahü Teâlaya, zaman, mekân, gitmek ve gelmek gibi sıfatlar isnat etmemek.

47. Bazı vakitlerde rızık talep etmenin farz olduğunu bilmek.

48. İmanın amelden bir cüz olmadığını bilmek.

49. İyilik edenlerle kötülük edenlerin imanlarının müsavi olduğunu bilmek.

50. Öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna ve kıyametin gerçekleşeceğine inanmak.

51. Vitir namazının bir selâmla üç re'kattan ibaret olduğuna inanmak.

52. İmamın abdestinin bozulmasıyla cemaatın namazının da bozulacağına inanmak.

53. Durgun olan az su ile abdest almanın caiz olmadığını bilmek.

54. Mestlerin ayaktan çıkışı halinde ayakların yıkanmasının gerekli olduğuna inanmak.

55. İmanın artıp eksilmeyeceğine itikat etmek.

56. Abdest bozulunca yeniden abdest almayı gerekli görmek.

57. İblis -Allah'ın lâneti üzerine olsun- Allah'a ibadet ettiği zamanlarda hem Allah'ın indinde ve hem de meleklerin nezdinde mümin olduğunu bilmek. Ebu Bekir ile Ömer'in

(İslâm’dan önce) putlara taptıkları zaman Allah ve meleklerin nezdinde kâfir olduklarını kabul etmek.

58. Sevgiden ötürü sorumluluğun sevenden kalkmıyacağını bilmek.

59. Son nefeste imansız gitmekten korkmayı hak görmek.

60. Allah'ın rahmetinden ümit kesmenin küfür olduğuna inanmak.


İslâm İnançları ve Ehl-i Sünnet Yolu/ sh: 6-9

Ziyaret -> Toplam : 107,21 M - Bugn : 33498

ulkucudunya@ulkucudunya.com