« Ana Sayfa »      « Bize Yazın »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

ÖNCEKİ HABER

Cezayir'in Fethi (1516)

, 14 Tem 2019

SONRAKİ HABER

Talât Paşa

, 13 Mar 2007

13 Mar

2007

Kara kaplı defterdeki gerçek

01 Ocak 1970

Sadrazam Talat Paşa, eşi Hayriye Talat Hanım'ın torunu Ayşegül Bafralı'nın bugüne dek özenle sakladığı 10x15 cm ebadındaki defterde, 1915 sonrasındaki nüfus hareketlerini ve istatistikleri dikkatle kaydetti.

27 Mayıs 1915'te çıkan 'Geçici Tehcir Kanunu' uyarınca mecburi göçe tabi tutulan Ermeniler'in sayısı, Talat Paşa'nın kayıtlarına göre, 924 bin 158. Sürgünün en yoğun şekilde uygulandığı şehir 141 bin 592 kişiyle Sivas, en az sayıda Ermeni'nin nakledildiği vilâyet ise 4 bin 381 kişiyle Konya ERMENİ tehciriyle ilgili sayılar, Talât Paşa'nın kara kaplı defterinin üçüncü kısmını oluşturuyor. Paşa, defterin tehcire ayrılan sayfalarında önce ne kadar Ermeni'nin zorunlu göçe tabi tutulduğunu yazıyor, arkasından tehcir kanununun imparatorluğun hangi vilâyetinde ve hangi sancağında kaç Ermeni'ye uygulandığını liste halinde veriyor.

27 Mayıs 1915'te çıkan 'Geçici Tehcir Kanunu' uyarınca mecburi göçe tabi tutulan Ermeniler'in sayısı, Talát Paşa'nın kayıtlarına göre, 924 bin 158. Sürgünün en yoğun şekilde uygulandığı şehir 141 bin 592 kişiyle Sivas, en az sayıda Ermeni'nin nakledildiği viláyet ise 4 bin 381 kişiyle Konya

ERMENİ tehciriyle ilgili sayılar, Talát Paşa'nın kara kaplı defterinin üçüncü kısmını oluşturuyor. Paşa, defterin tehcire ayrılan sayfalarında önce ne kadar Ermeni'nin zorunlu göçe tabi tutulduğunu yazıyor, arkasından tehcir kanununun imparatorluğun hangi viláyetinde ve hangi sancağında kaç Ermeni'ye uygulandığını liste halinde veriyor.

TEHCİRİN EN ÖNEMLİ BELGESİ

Ermeni tehciri konusunda ilk elden belge olma özelliği taşıyan yukarıdaki liste, Sadrazam Talát Paşa'nın kara kaplı defterinde bu şekilde yeralıyor. Listenin yeni harflere çevrilmiş hálini ise yanda görüyorsunuz. Defterde bu listenin bulunduğu sayfadan sonra Ermeni yetimlerin ve yine Ermeniler'den kalan boş binalarla gayrimenkullerin, çiftliklerin ve maden imtiyazlarının dökümü geliyor.

Sadrazam, Dahiliye Nazırı ve Ermeni tehcirinin mimarı olan Talát Paşa, 1915 olaylarının üzerinden tam 90 sene geçtikten sonra, ilk defa bugün konuşuyor ve tehcir tartışmalarına özel arşivinde bulunan, şimdiye kadar hiç yayınlanmamış belgelerle katılıyor!

Dün, sayfamda dizinin tanıtımını yaparken de yazmıştım: Bu dizide yeralan tehcir sayılarıyla diğer bilgilerin temeli, Sadrazam Talát Paşa'ya ait olan ve Paşa'nın hanımı Hayriye Talát Hanım'ın torunu Ayşegül Bafralı'dan yayınlamak üzere aldığım 10x15 santim ebadında bir defterle yine Talát Paşa'ya ait bulunan ve senelerden beri bende bulunan diğer belgelere dayanıyor. Paşa'nın Anadolu'da 1915 sonrasındaki nüfus hareketlerini ve istatistikleri kaydettirdiği kara kaplı defter, üç fasıldan meydana geliyor: Müslüman muhacirler, tehcir edilen Ermeniler, devlet aleyhine çalıştıkları için aynı şekilde mecburi göçe tabi tutulan Rumlarla Araplar ve gayrımüslimlerden kalan mallar...

Dizinin hemen başlangıcında, bir hususa dikkat çekmem lázım:

Talát Paşa'nın kara kaplı defterinde ve Paşa'ya ait diğer belgelerdeki sayılar bizde bu konularda şimdiye kadar gereken gerçekçi çalışmalar pek yapılmadığı için çoğumuza bir hayli yabancı, hattá yüksek gelebilir, fakat hepsi birinci derece kaynak olan bu sayılar, abartılmış rakamlarla dolu "soykırım" suçlamalarına karşı birer savunma kanıtı gibidir.

"Sadece Ermeniler"i değil, Kürtler'i de kesmiştik. Yaptığımız soykırım dolayısıyla özür dileyelim, mesele hallolsun" diyen gönüllü cahillerimiz gölge etmesinler; akademik çevrelerimiz de "Biz onları değil, onlar bizi öldürmüştü" ucuzluğunu bir tarafa bırakıp ilmi yola girsinler, yeter...

Leylekyan müsterih olsun, Talát Paşa'nın mezarını çöplük yaptık

Gazetelerde görmüşsünüzdür: Merkezi Brüksel'de bulunan "Avrupa Ermeni Federasyonu" isimli örgütün başkanı Laurent Leylekyan, geçen hafta Türk hükümetinden bazı garip taleplerde bulundu.

Adıyla kafa yapısının tam bir uyum içerisinde bulunduğu taleplerinden belli olan Bay Leylekyan, Talát Paşa'nın İstanbul'daki mozolesinin yıkılmasını, "Talát" ve "Enver" isimlerini taşıyan caddelere başka isimler verilmesini, Ermeniler'in Türkler'e yönelik cinayetlerinin sergilendiği müzelerin kapatılmasını ve "soykırım" kavramından bahsedilmesini yasaklayan kanunların kaldırılmasını istiyordu.

Leylekyan'ın saçmalıklarını okuduktan sonra, Farsça eski bir deyimi, "Diváne rá kalem nist" yani "Deliye günah yazılmaz" sözünü hatırlayıp güldüm ama dün sabah Şişli taraflarında gördüklerim, gülüşümü acı bir tebessüme çevirdi ve "Leylekyan"ın bazı taleplerini biz kendi kendimize çoktaaaan yerine getirmişiz" diye düşündüm.

Dün sabah, bu dizide kullanmak maksadıyla Talát Paşa'nın Şişli'de, Hürriyet-i Ebediye Tepesi'nde bulunan kabrinin fotoğraflarını çekmeye gittim ve kabir yerine bir mezbeleyle karşılaştım! Talát, Enver, Mahmud Şevket ve Midhat Paşalar ile beraber 31 Mart ayaklanmasında şehid edilen diğer askerlerin türbelerinin bulunduğu mekánda sanki yeni bir isyan yaşanmıştı. Ábidenin altındaki türbenin kilidi kırılmış ve merdivenle inilen mezarlık artık akşamcıların mekánı olmuştu. Bahçedeki láhidler boş şişelerle dolu bira sandığı niyetine kullanılıyordu ve sözün kısası, etraftaki herşey içler acısı haldeydi.

Aynı mekán, 1996'da, Enver Paşa'nın cenazesinin Tacikistan'dan naklinden önceki günlerde de bu şekildeydi ve vaziyetini gündeme getirmemden sonra alelácele temizlenmiş fakat Paşa'nın cenaze merasiminden sonra her şey yine eski tas, eski hamam olmuştu.

Avrupa Ermeni Federasyonu'nun başkanı Laurent Leylekyan, müsterih olsun ve Türk Hükümeti'nden böyle taleplerde bulunarak kendisini yormasın. Hürriyet-i Ebediye Tepesi'nin bakımından sorumlu olan Büyükşehir Belediyesi umursamazlığına devam ettiği ve mekán askeriyeye devredilmediği takdirde, sadece Talát Paşa'nın değil, ebedi uykularını bu şehitlikte uyuyanların mezarlarından çok yakında tek bir iz bile kalmayacak!

Posta memuruydu sadrazam oldu

Adını bulvarlara, caddelere, mahallelere ve okullara verdiğimiz Talát Paşa'nın kim olduğunu mutlaka biliyorsunuzdur ama, gene de kısaca hatırlatayım:

Tam adı "Mehmed Talát" olan Talát Paşa, Edirne'de 20 Ağustos 1874'te doğdu. Genç yaşlarındayken babasını kaybetti ve ailesini geçindirebilmek için Posta ve Telgraf İdaresi'ne girdi. İttihad ve Terakki'nin kurucularından oldu, Abdülhamid rejimi aleyhindeki çalışmalara katıldığı için tutuklandı, 25 ay hapis yattı ve Selánik'e sürgün edildi.

Burada seyyar postacılık yapan Mehmed Talát, 1908'de İkinci Meşrutiyet'in ilánından sonra Edirne'den milletvekili seçildi, Hüseyin Hilmi Paşa Kabinesi'nde Dahiliye, Küçük Said Paşa Hükümeti'nde de Posta ve Telgraf Nazırlığı'na getirildi. Talát Bey, 23 Ocak 1913'teki Babıali baskınının düzenleyicilerinden ve Enver ve Cemal Paşalar ile birlikte İttihad ve Terakki Partisi'nin üç liderinden biriydi. 1913'ün 13 Haziran'ında kurulan Said Halim Paşa Hükümeti'nde yeniden Dahiliye Nazırı oldu ve 1915'teki Ermeni tehcirini bizzat yürüttü. 4 Şubat 1917'de sadrazamlığa, yani başbakanlığa getirildi ve "Paşa" unvanı aldı.

Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmemiz üzerine 8 Ekim 1918'de istifa eden Talát Paşa, İttihad ve Terakki'nin diğer liderleriyle beraber 2 Kasım gecesi bir Alman denizaltısıyla Türkiye'yi terketti. Önce Rusya'ya, oradan da Almanya'ya gitti.

Talát Paşa, savaş yıllarında Anadolu'da yaşanan Ermeni olayları sırasında aldığı tedbirler sebebiyle diaspora Ermenileri tarafından "en büyük düşman" ilán edilmişti ve Berlin'de, 1921'in 15 Mart sabahı Sogomon Tehliryan adında bir Ermeni komitacı tarafından ensesinden vurularak katledildi. Tehliryan yargılandığı Alman mahkemesinde beraat ederken, Paşa'nın kemikleri cinayetten 24 yıl sonra, 25 Şubat 1944'te Berlin'den İstanbul'a getirildi ve büyük bir askeri törenle Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne defnedildi.

HARBİDEN
Efendi BARUTCU

13 Tem 2019

“TEPELERDEN KANLI AYLAR DOĞARDI, DEV ÖMÜRLER BİR NAMLUYA SIĞARDI, SAÇLARIMIZ BİR GECEDE AĞARDI SİZLER O GÜNLERİ BİLEMEZSİNİZ. GÖKLER, YAĞLI DUMAN GİBİ PUSARDI, DAĞLAR HANÇERLENMİŞ GİBİ SUSARDI, YEDİ YÖNDE YEDİ BORAN ESERDİ SİZLER O GÜNLERİ BİLEMEZSİNİZ” O.

Nurullah KAPLAN

02 Tem 2019

Yusuf Yılmaz ARAÇ

17 Haz 2019

M. Metin KAPLAN

23 Eyl 2018

Ziyaretçi -> Toplam : 51,83 M - Bugün : 5170