« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

30 Oca

2023

Bergamalı Ahmet Cevdet

1873 – 08.02.1825 01 Ocak 1970

İslâm bilgini, çevirmen (D. Şubat 1873, Alibeyli / Bergama / İzmir – Ö. 8 Şubat 1825, Kızıltoprak / İstanbul). İlk tahsilini Bergama’da gördükten sonra İstanbul’a gitti. Ayasofya dersiâmlarından Eğinli İbrahim’in derslerine devam ederek icazet aldı. 27 Şubat 1898’de ders vermeye başladı. Meşrutiyet’in ilânından sonra Meclis-i Mesâlih-i Talebe üyeliğine atandı. Darülhilâfe medreselerinde ve Darülfünün İlâhiyat şubesinde hocalık, İlâhiyat şubesinin kaldırılmas üzerine kurulan Medresetü’l-Mütehassisîn’de Tefsir müderrisliği yaptı. Dârü’l-Hikmeti’l-Aliyye üyeliğine ve Huzur Dersleri mukarrirliğine atandı. Mustafa Sabri Efendi’nin şeyhülislâmlığı zamanında bu görevlerinden azledildi. Tedrisatın birleştirilmesi ve medreselerin kapatılmasından sonra Darülfünûn İlâhiyat şubesinde tefsir müderrisi oldu. Ebü’l-Alâ el-Maarrî ve şiirleri hakkındaki incelemesi basılmadı. Şiir yazmışsa da şiirleri kitaplaşmadı.

ESERLERİ:

Tefsirler ve Müfessirler, Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn (Mâverdî’den çeviri, Sadl. Yaşar Çalışkan, 1993).
https://www.biyografya.com/biyografi/719

Ziyaret -> Toplam : 88,89 M - Bugn : 28019

ulkucudunya@ulkucudunya.com