« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

29 Mar

2022

Mithat Cemal Kuntay

1885 – 30.03.1956 01 Ocak 1970

1885’te İstanbul’da doğdu. Vefa İdadi’sini ve Hukuk Mektebi’ni bitirdi. Hukuk Mektebi’nde idare hukuku dersleri verdi. Adalet Bakanlığı’na bağlı çeşitli kuruluşlarda çalıştı.

İlk şiiri “Elhamra”, Resimli Kitap’ta yayımlanan Mithat Cemal, daha sonra, II. Meşrutiyet döneminde çeşitli dergilerde yayımlanan şiirlerinde ulusal duyguları önplana çıkarması ve aruzu ustaca kullanmasıyla dikkat çekti. Kolay söylenmiş izlenimini bırakan dizeleriyle Mehmet Akif, Yahya Kemal gibi aruz ustalarının etkisinde kalmış göründü. Çınaraltı (1941-1944) dergisinde en verimli döneminin şiirlerini yayımladı.

Kuntay, basit bir dil kullandığı Kemal (1912), Yirmi Sekiz Kânun-ı Evvel (1918) gibi oyunlarında yurt sevgisini işledi. Monografi türünde de Mehmet Akif (1939), İstiklal Şairi Mehmet Akif (1944), Namık Kemal (1944-56, 2 cilt), Sarıklı İhtilalci Ali Suavi (1946) gibi başarılı örnekler veren Mithat Cemal, inceleme ve araştırmalarını Hitabet ve Münazara Dersleri (1913), Hitabet Dersleri (1914) adlı kitaplarında toplamıştır. Tek şiir kitabının adı Türkün Şehnamesi’dir (1945).

Mithat Cemal Kuntay’ın tek romanı olan Üç İstanbul (1. Baskı 1938) yazara haklı bir şöhret kazandırmıştır. II. Abdülhamid, Meşrutiyet ve Mütareke dönemlerinin İstanbul yaşamından çarpıcı kesitler veren Üç İstanbul, bir dönemin panaroması çizilmek istendiğinde başvurulan önemli bir referans olmuştur. 1983’te Üç İstanbul’dan uyarlanarak yapılan aynı adlı televizyon dizisi büyük ilgi uyandırmış ve yirminci yüzyılın ilk çeyreğiyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirmiştir. Üç İstanbul bir dönemin tanıklığı olmanın ötesinde, getirdiği yeni anlatım teknikleri ve başarılı ruh çözümlemeleriyle Türk romanına önemli açılımlar kazandırmıştır.

Kuntay, 30 Mart 1956’da, İstanbul’da öldü

HARBİDEN
Efendi BARUTCU

27 Eyl 2022

Herşeyden önce kabul etmemiz gereken en önemli gerçek “milliyetçi gençliğin meseleleri” başlığı altında ele alacağımız konuların bütün insanlığın ortak meseleleri olduğudur.

M. Metin KAPLAN

12 Eyl 2022

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

04 Eyl 2022

Halim Kaya

11 Ağu 2022

Hüdai KUŞ

06 May 2022

Yusuf Yılmaz ARAÇ

02 May 2022

Nurullah KAPLAN

02 Mar 2022

Ziyaret -> Toplam : 84,21 M - Bugn : 13206

ulkucudunya@ulkucudunya.com