« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

ÖNCEKİ HABER

Hazreti Fatıma

(609 - 632, 22 Kas 2021

SONRAKİ HABER

Hüseyin Cahit Yalçın

07.12.1875 – 18.10.1957, 18 Eki 2021

18 Eki

2021

Enis Behiç Koryürek

11.03.1891 – 18.10.1949 01 Ocak 1970

27 Mart 1893 yılında İstanbul’da doğdu. Çocukluğu Makedonya’da geçti, ilköğrenimini özel öğretmenlerden ve babasından aldığı dersler ile evde geçirir. Lise öğreniminin bir kısmını Selanik ve Üsküp idadilerinde gördükten sonra İstanbul İdadisi’nde tamamlamıştır. 1913 yılında Mülkiye Mektebi’ni bitirdi ve bir yıl sonra Hariciye Nezareti Umur-ı Ticariyye Şubesi katipliğine tayin edildi. Bir süre Bükreş Konsolosluğu’nda ardından Budapeşte Başkonsolosluğu’nda görev yaptı. 1919 yılında yurda dönüp 1921 yılında Edirne Vilayeti Umur-ı Hukukiyye müdürlüğüne getiriir. Ardından sırasıyla Ankara’da Ticaret Vekaleti baştercümanlığı, Ticaret Mukaveleleri Dairesi başkan yardımcılığı, Başbakanlık Yüksek İktisat Meclisi umumi katipliği, İktisat Vekaleti İş Dairesi başkanlığı görevlerinde bulundu. 1946 yılında Demokrat Parti’den Zonguldak milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. Ölümüne kadar bir daha kendisine resmi görev verilmediğinden son yıllarını sıkıntı içinde geçirdi ve 17 Ekim 1949 tarihinde hayatını kaybetti.

Şiir ve Çalışmaları

Şiire Mekteb-i Mülkiye’de öğrenci iken başladı. Çoğu Şehbal ve Hürriyet-i Fikriyye dergilerinde çıkan, aruz vezniyle yazdığı ilk şiirlerinde aşk ve tabiat gibi ferdi temalara yoğunluk verirken sonraki şiirlerine göre daha ağır bir dil kullanır. Balkan Savaşı’nın patlak vermesi ve bozgunla sonuçlanması üzerine bu bozgunun sebep olduğu millî matemi dile getiren “Vatan Mersiyesi”, “Vatana Mersiye”, “Buhran”, “Mağlûplar ve Guruplar I-II” gibi şiirleriyle tanınmaya başlar. I. Dünya Savaşı döneminde yazdığı, yine milli duyguları işleyen şiirlerinin bir kısmını Donanma dergisinde yayımlanır.1927’den sonra aralıklarla şiir yazmayı sürdüren Enis Behiç bazı şiirlerini Hayat (1929) ve Varlık (1933) dergilerinde yayımlar. Seçimlerden sonra kendisine verilen resmi bir görevlerden uzak kalan ve maddi sıkıntı çeken şair, büyük bir değişim geçirir ve kendisini dine ve tasavvufa verir. Türkiye'de Bedri Ruhselman'ın öncülük ettiği ruh çağırma (ispritizma) seanslarına katılan Koryürek, bu seanslarda irticalen söylediği şiirleri yakınları tarafından kaydedildi. 18. yüzyılda Trabzon’da yaşamış Çedikçi Süleyman Çelebi adlı bir mevlevinin ruhuyla temas sonucu doğduğunu söylediği bu dini ve dini ve tasavvufi şiirleri 1949’da kitap olarak yayımladı.

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

15 Kas 2021

Hüseyin Namık Orhun’un deyişiyle “Türk”, mukaddes soyumuzun ebedi adıdır.Yazarını heyecana gark eden bu ifade bize de heyecan vermelidir. Sadece bu gün yeryüzünde yaşayan Türkler değil, en azından ikibin (bize göre en az on bin) sene öncesine kadar varan bir geçmiş içinde yaşamış bulunan milyonlarca insan (atalarımız) ve bizden sonra yaşayacak olan torunlarımız, hep bu “mukaddes Türk soyuna” dâhildir.

M. Metin KAPLAN

03 Kas 2021

Halim Kaya

27 Eyl 2021

Hüdai KUŞ

20 Eyl 2021

Efendi BARUTCU

20 Eyl 2021

Nurullah KAPLAN

15 Eyl 2021

Yusuf Yılmaz ARAÇ

15 Mar 2021

Ziyaret -> Toplam : 76,64 M - Bugün : 9265

ulkucudunya@ulkucudunya.com