« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

ÖNCEKİ HABER

Lehistan Yaş Savaşı

20.09.1620, 20 Eyl 2021

SONRAKİ HABER

Henri Charrière

16 Kasım 1906 - 29 Temmuz 1973, 26 Tem 2021

26 Tem

2021

Van Gogh

30.03.1853 – 29.07.1890 01 Ocak 1970

Hollandalı post izlenimci ?essam. Bazı ?esim ve eskizle?i, dünyanın en tanınmış ve en pahalı ese?le?i a?asında ye? alı?.

Van Gogh, gençliğini bi? sanat simsa?lığı fi?masında çalışa?ak ge?i?miş, kısa sü?en bi? öğ?etmenlik deneyiminden son?a da Bel?ika’da faki? bi? madenci kasabasında misyone? olmuştu?. Resim ka?iye?ine 1880’den son?a başlamıştı?. Başlangıçta koyu ve kasvetli ?enkle?le çalışan Van Gogh, Pa?is’te tanıştığı izlenimcilik ve yeni izlenimcilik akımla?ının etkisiyle canlı ?enkle?e geçmiş; Güney F?ansa’da ge?i?diği sü?e za?fında da bugün yaygın ola?ak tanınan kendine özgü ?esim ta?zını gelişti?mişti?.

Van Gogh, öm?ünün son on yılı boyunca yaklaşık 900 suluboya/yağlıboya ?esmi ve 1100 ka?akalem çalışma ü?etmiş, en meşhu? ese?le?ini ise öm?ünün son iki yılında ya?mıştı?. sozkimin.com 1888’de ?essam Paul Gauguin ile a?kadaşlığının bozulması üze?ine sol kulağının bi? kısmını kesmiş, gide?ek kötüleşen ?uhsal hastalığı sonucunda kendini göğsünden vu?a?ak intiha? etmişti?. Kimi sanat ta?ih?ile?i Gauguin ile ya?tıkla?ı ha?e?etli bi? ta?tışma sonucu Gauguin’in isteye?ek ya da kendini ga?d amaçlı ola?ak Van Gogh’un kulağını kestiğini de iddia ede?le?.

Van Gogh, ?esim ka?iye?i boyunca ka?deşi Theo’dan aldığı maddi destek sayesinde ayakta du?abilmişti?. İki ka?deşin a?kadaşlığı, 1872’den itiba?en bi?bi?le?ine yazdıkla?ı mektupla?la ?elgelenmişti?. Van Gogh’un, Theo’ya yazdığı mektup sayısı 600’den fazla iken; Theo’nun, Van Gogh’a yazdığı sadece 40 mektup bulunabilmişti?.

20. yüzyıl sanatını ciddi şekilde etkilemiş olan Van Gogh, fovistlerin ilham kaynaklarından biridir ve Empresyonizmin öncülerinden kabul edilir.

Van Gogh’u özellikle hayatının son iki yılında ciddi şekilde etkilemiş olan akıl hastalığı i?in bugüne kadar 30’dan fazla teşhis veya olası se?ep ileri sürülmüştür. Bunlardan bazıları, şizofreni, bipolar bozukluk (eski adıyla manik depresyon), frengi, boya zehirlenmesi (soluma veya yutma yoluyla), Ménière hastalığı ve güneş çarpmasıdır. Kötü ?eslenme, aşırı çalışma, uykusuzluk ve alkol düşkünlüğü, muhtemelen hastalığın etkilerini artırmıştır.

Van Gogh’un özellikle son dönem eserlerinde açıkça görülen sarı renk düşkünlüğünün de tıbbi bir bozukluktan kaynaklandığını ileri sürenler olmuştur. Bu konudaki teorilerden birine göre, Van Gogh’un bolca içtiği absintte bulunan tuyon adlı madde, zaman i?inde Van Gogh’un görüşünü bozarak nesneleri sarımtrak renkte görmesine se?ep olmuş, bu da ressamın eserlerine yansımıştır. Bir başka teoriye göre, Van Gogh’a hastalığının tedavisi i?in yüksek dozlarda yüksük otu verilmiştir, ve yüksük otunun sarımtrak görüşe veya sarı lekeler görmeye sebep olduğu bilinmektedir.

M. Metin KAPLAN

23 Eyl 2021

Gönlümüz bütün Türklerin hatta bütün insanların Ülkücü olmasını arzu eder, fakat hiç kimse Ülkücü olmaya mecbur değildir… Hiç kimse Ülkücü olmaya zorlanamaz… Çünkü Ülkücülük gönül işidir; serbest irâde ile seçilip, kabul edilebilecek bir dünya görüşüdür.

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

23 Eyl 2021

Hüdai KUŞ

20 Eyl 2021

Efendi BARUTCU

20 Eyl 2021

Nurullah KAPLAN

15 Eyl 2021

Halim Kaya

12 Tem 2021

Yusuf Yılmaz ARAÇ

15 Mar 2021

Ziyaret -> Toplam : 75,42 M - Bugün : 35288

ulkucudunya@ulkucudunya.com