« Ana Sayfa »      « Bize Yazın »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

ÖNCEKİ HABER

Kabakçı Mustafa İsyanı 25.05.1807

, 26 May 2020

SONRAKİ HABER

Seçim İptali, Dövizin Ateşi ve S-400 Hava Savunma Sistemi

Ömür Çelikdönmez, 13 May 2019

13 May

2019

Adalet açığı …

Esfender KORKMAZ 01 Ocak 1970

Adalet açığı, cari açığa, bütçe açığına benzemez… Ekonomik açıkların telafisi var ve fakat adalet açığının telafisi yoktur. Yalnızca ekonomik anlamda bakarsak, eğer adalet açığı varsa, güven ve yatırım ortamı yok demektir. Bu şartlarda kimse yatırım yapmaz. Sonradan yapılan yatırımlar da geçmiş kayıpları telafi etmez. İnsan hayatında da, söz gelimi yanlış bir kararla hapis yatan birisinin sonradan suçsuz olduğu kanıtlansa bile, yattığı yılları geri veremezsiniz.

Dünya Adalet Projesi-(World Justice Project) (WJP), 2019 raporunda;

''Tahminen 5 milyar insanın küresel olarak karşılanmayan adalet ihtiyacı var; bunlar arasında gündelik sorunlar için adalet bulamayanlar, yasanın sağladığı fırsattan dışlananlar ve aşırı adaletsizlik koşullarında yaşayanlar da var. '' deniliyor. Ayrıca adalet açığının kapanması gerektiği belirtiliyor … Çünkü ''Bu adalet açığı insani gelişmeyi baltalar, yoksulluk tuzağını güçlendirir ve yüksek toplumsal maliyetler getirir.'' Deniliyor.

Dünya Adalet Projesi- (World Justice Project) (WJP), dünyadaki hukukun üstünlüğünü ilerletmek için çalışan bağımsız, çok disiplinli bir organizasyondur. WJP'ye göre, hukukun üstünlüğü, sürdürülebilir ekonomik kalkınma, hesap verebilir hükümet ve temel haklara saygı ve fırsat ve eşitliğin temelini oluşturur.

WJP'nin çalışmalarının amacı dünyada hukukun üstünlüğünü ilerletmektir. Bu kuruluş 2006 yılında Amerikan Barolar Birliği'nin girişimi ile kuruldu ve 21 ortağın desteğiyle 2009'da bağımsız ve kar amacı gütmeyen kuruluş haline geldi.

Dünya adalet Endeksinde 2019 da, 126 ülke yer alıyor.

Dünyada fert başına gelir seviyesi ile hukukun üstünlüğü puanları karşılaştırılınca genel olarak, fert başına gelir seviyesi yüksek olan gelişmiş ülkelerde, hukukun üstünlüğü de daha ileri düzeydedir. Buna karşılık fert başına gelir seviyesi düşük olan ülkelerde hukukun üstünlüğü de düşüktür.

Aşağıdaki tabloda Dünyada gelir grupları ile hukukun üstünlüğü endeks puanları karşılaştırılmıştır. Düşük gelir gurubundaki ülkelerde hukukun üstünlüğünde dünya sıralamasında en üst sıra kırkıncı sıradır. Yüksek gelirli ülkelerde ise ortalama olarak en düşük sıra 64 sıradır.

Kaynak: World Justice Project, Rule Of Law İndeks, 2019'dan derlenmiştir. Fert başına gelir ilave edilmiştir.

Türkiye de, bir hukuk reformu yapmaya gerek var mı? yok mu? Elbette bizdeki hukukun üstünlüğünün evrensel hukuk kurallarına uygunluğunu tartışmak ve Dünyanın diğer ülkeleri ile karşılaştırmak gerekir.

Dünya Adalet Projesi 2019 raporunda bu veriler yer alıyor. Bu rapora göre, Türkiye'nin 126 ülke içindeki sırası şöyledir:
* Hükümetin Gücünün Sınırlandırılmasında 123.
* Yolsuzlukla Mücadele'de 57.
* Şeffaflık'ta 94.
* Temel Haklar'da 122.
* Kişilerin Can ve Mal Güvenliği'nde 96.
* Hukuki ve İdari Düzenlemelerin Uygulanması'nda 106.
* Vatandaşların Adalete Erişebilirliği'nde 96.

Özet sonuç, Adalet açığımız var… Hem de büyük açık.

HARBİDEN
Efendi BARUTCU

28 May 2020

Emin bey sağlıklı olarak 65-68 yaşlarına kadar yaşamayı dilemektedir. 3 erkek evlat sahibi olmak; bunların uzman ziraatçı, iş adamı ve birinin de ilahiyat alanında bilim adamı olmaları gönlünden geçmektedir.

M. Metin KAPLAN

12 May 2020

Yusuf Yılmaz ARAÇ

16 Eki 2019

Nurullah KAPLAN

02 Tem 2019

Ziyaretçi -> Toplam : 63,75 M - Bugün : 12013