« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

10 Eyl

2018

Algı yaratmakla ekonomi yürümüyor

Esfender Korkmaz 01 Ocak 1970

İyimser veya kötümser yazmakla, gerçeği anlatmak farklıdır. Gerçeği de veriler gösteriyor. Bu verileri farklı yorumlarsanız, asıl o zaman toplumu yanlış yönlendirmiş ve zarar vermiş olursunuz.

Söz gelimi dış borçlarda biz ne dersek diyelim, alacaklı olanlar bizim ekonomiyi bizden çok daha iyi değerlendiriyor. Aksi halde canları yanar. Dahası bu riskleri en önce ekonomi yönetimi görmelidir. Zira teşhis olmadan tedavi olmaz. Biz algı yaratma peşinde iken dünya uluslararası piyasalarda oluşan verileri görüyor ve değerlendiriyor.

Geçen seneden bu seneye ekonomik dengeler baş döndürücü bir hızla bozuldu. Söz gelimi geçen sene bu vakitler, dış borç göstergeleri kriz boyutunda değildi. IMF raporlarında da Türkiye'nin dış borçlarını çevirebileceği belirtiliyordu.

DIŞ BORÇ GÖSTERGELERİ:

1- 2018 Dış Borç Yükü: (Dış Borç Stoku= 46. 7/GSYİH = 761) = Yüzde 61.4

Açıklanan 2018 ilk çeyrek dış borç stoku 467 milyar dolardır. Gayri safi yurt içi hasılaya oranı yüzde 61.4'tür. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde dış borçlarda risk sınırı için genellikle yüzde 60 oranı telaffuz edilmektedir. Bana göre böyle bir sınır net bir gösterge değildir. Risk sınırı ülkeye, ülkenin döviz kazanma potansiyeline ve iktisadi konjonktüre göre değişebilir.

2- Dış Borç Reel Yükü: (7 Eylül 2018 TL Reel Değeri = -41.45)

Merkez Bankası reel kur endeksine göre TL'nin döviz sepetine göre yüzde 41.45 oranında düşük değerde olması, dış borçların TL karşılığını artırdı. Bu kayıp reel olarak hesaplandığı için, Türkiye'nin dış borç TL karşılığı da reel olarak aynı oranda arttı.

Özel sektörün bu yükü karşılamak için hem daha yüksek gelir sağlaması, hem de bu geliri dövize çevirmesi gerekir. Özel sektörün yurt dışında kayıt dışı tasarrufları varsa dış borçlarını ödeyebilir. Ne var ki bugünkü şartlarda bu da zor görünen bir çözümdür.

3- Dış Borç Ödeme Kapasitesi: 2018 Cari Açık =55/ GSYH= 761 = Yüzde: 7.2

Bu sene ilk 6 ayda cari açık 31 milyar dolar oldu. Yıl sonuna kadar biraz düşme olur. Yıl sonunda tahminen 55 milyar dolara çıkar.

Uluslararası standartlara göre cari açık/GSYH oranı yüzde 5 sınırından sonra riskli kabul edilmektedir. Türkiye devamlı cari açık verdiği için bu sınır bile yüksektir. Kaldı ki 2018 için yüzde 7.2 olarak tahmin ettiğimiz cari açık oranı, tereddütsüz risklidir.

4- Dış Şok Göstergesi: İlk 6 Ay Yabancı Sermaye Girişi 2017 2018

Doğrudan Yatırımlar (Milyar Dolar) 5.1 4.9

Portföy Yatırımları (Milyar Dolar) 17.7 0.2

Türkiye'ye döviz girişinde portföy yatırımlarında şok bir gerileme olmuştur. 2017 ilk 6 ayında 17.7 milyar dolar olan Portföy yatırımları net girişi 2018 yılının aynı döneminde 0.2 milyar dolara düşmüş ve dolayısıyla döviz arzı daralmıştır.

5- Türkiye Kredi Risk SWAP'ı (Baz Puan) Eylül 2017 =160.74 2018 = 551.11

Dış borçlarda yüksek riskin en belirgin göstergesi, uluslararası piyasalarda 5 yıllık Türkiye tahvilleri için oluşan sigorta risk primi, (Kredi risk Swapı)'dir. Risk Swapı geçen sene Eylül'de 160.74 baz puandan bu sene 7 Eylül'de 551.11 baz puana yükseldi.

6- MB Resmi Rezervler (Milyar Dolar)

2017 Temmuz 2018 Temmuz

A. Resmi Varlıklar 107.6 100.7

B.Döviz 86.5 76.9

C.Altın 19.7 18.2

D.Şarta Bağlı Yükümlülük 63.4 57.6

E .(B-D) 23.1 19.3

Geçen yıllarda da Merkez Bankası'nın döviz rezervleri zaten ihtiyaca cevap verecek düzeyde değildi. Bu Temmuz'da iyice azaldı. Döviz rezervlerinin, güven açısından da psikolojik etkisi oluyor.

7- Türkiye'nin Raitingi Kurum Not AnlamıMoody's Ba3 Alt Orta Sınıf

Standart And Poor's B+ Son Derece Spekülatif

Fitch B+ Son Derece Spekülatif

Standart and Poor's ve Fitch raiting notumuzu B+ya indirdi. Bu seviye karşılığı ''Son Derece Spekülatif ''tir. Türkiye'ye borç verecek olanlar, Türkiye tahvillerini alacak olanlar bunların notuna bakıyor.

Sonuç; mevcut politikalar ile veya algı yaratarak, ya da iyi temenni olarak bu da geçer diyerek, dış borç riskini atlatamayız. Önlem almalıyız. İnşallah bu veriler dışında bizim bilmediğimiz ve iktidarın düşündüğü normal piyasa ekonomisine ve mülkiyet güvencesine dayanan çözümler vardır.

HARBİDEN
Efendi BARUTCU

27 Eyl 2022

Herşeyden önce kabul etmemiz gereken en önemli gerçek “milliyetçi gençliğin meseleleri” başlığı altında ele alacağımız konuların bütün insanlığın ortak meseleleri olduğudur.

M. Metin KAPLAN

12 Eyl 2022

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

04 Eyl 2022

Halim Kaya

11 Ağu 2022

Hüdai KUŞ

06 May 2022

Yusuf Yılmaz ARAÇ

02 May 2022

Nurullah KAPLAN

02 Mar 2022

Ziyaret -> Toplam : 84,21 M - Bugn : 12089

ulkucudunya@ulkucudunya.com