« Ana Sayfa »      « Bize Yazın »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

ÖNCEKİ HABER

M. NÜZHET ERMAN (1926-1996)

, 11 Kas 2018

SONRAKİ HABER

MAX WEBER (1864-1920)

, 11 Haz 2018

11 Haz

2018

HACI HULUSİ EFENDİ

01 Ocak 1970

TERCÜME-İ HALİMDEN BIR HÜLASA

Vefatımda varislerim bu hülâsadan küçük bir hülâsa çıkarırlar.

Arabi 1313, Rumi 1312 ve Miladi 1896 senesi Ramazan-ı Şerifin birinci gecesi teravih' den çıkıldığı sırada Elaziz'in Kesrik köyündeki evimizde dünyaya geldiğim merhum validemin ifadesiyledir. İlk tahsilimi Elaziz çarşı cami-i imamı Sarı Hafızdan hususi surette yaptım. Rüştiye-i Askeriyeyi Elaziz'de, İdadi tahsilimi iki sene Erzincan'da, bir sene İstanbul Çengelköy, Kuleli askeri idadisinde ikmal ile Harbiye Mektebine geçmiş iken harb-i umuminin patlaması üzerine bir müddet ihzari talim ve terbiye gördükten sonra Rumi 8 Teşrinievvel 1330'da Zabit namzeti olarak Çanakkale'deki 3. Kolordu 9. Fırka 25. Piyade Alayına verildim. Bu alayın muhtelif bölüklerinde çalıştım. 1 Temmuz 1331'de Zabit vekili oldum. 26 Temmuz 1331'de Anafarta Conkbayırı muharebesinde 25. Alayın 10. Bölüğünde iken yüzümden, göğsümden, sol kolumdan yaralandım. Biga ve İstanbul Harbiye hastahanelerinde tedavi edildim. Kânunuevvel 1331'de Anafartalar'daki kıta'ma avdet ettim. Üç gün sonra düşman çekildi. 1 Kânunusani 1331'de Kırklareli bölgesine intikal için Çanakkale mıntıkasından ayrıldık. 24 Teşrinisani 1331'de Mülâzım-ı Sâni oldum. Nisan 1332'de Kafkas cephesine hareket ettik. Mayıs 1332 sonlarında Lazistan'da sıra ile taarruzi muharebelerinde ve müteakiben Erzincan garbına kadar ricat muharebelerinde bulundum. Eylül 1332'de Kafkas teşkilatı yapıldı. 9. Kafkas Alayı 26. Tabur 5. Hücum Taburu 9. Bölük 9. Kafkas Alayı makinalı tüfek bölüklerinde ve bu bölükle 1333 sonunda ileri harekâtta Ermeni ve Bolşeviklerle yapılan muharebelere iştirak, Gence ve Bakü'nün zaptı için yapılan muharebe ve Karabağ'ın temizlenmesi harekâtında bulundum. Hiç bir mağlubiyet acısı görmeden mütareke üzerine evvela Batum'a bilahare Trabzon'a dönüldü. Trabzon'da bölüğümüz 25. Taburun makinalı bölüğünü alıp bu kıta ile Niksar, Erbaa, Tokat, Sivas'a kadar gelmiş iken izinli olarak Elaziz'e geldim. 15. Alayın 3. Tabur 10. Bölüğüne nakil ettim. Bu alayın İstiklal harbinin Antep ve Sakarya muharebelerine iştirak ettim. Mülazım-ı Evvel oldum. 15. Fırka 56. Alay 4. ve 8. Bölük komutanlıklarında bulundum. 1338 Ağustos'ta 45. Alay 8. Bölüğüyle iştirak ettim. 21 Ağustos 1338'de Yüzbaşı oldum. Teşrinisani 1339'da Elaziz'deki 15. Alay 4. Bölüğüne bilahare 8. Bölüğüne tayin edildim. 1926 - 1341 ikmal-i tahsil ederek 1927 Ocak ayında iltihak ettiğim Midyat'taki eşkıya takibatında bulundum. 1927 Eylül' ünde garba mübadele oldum. Manisa'daki 16. Fırka 44. Alay 1. Taburunda iken 16 Kânunusani 1928'de Eğridir Dağ Talimgâh muallimliğine nakledildim. 6 Teşrinievvel 1930'da harcırahsız olarak Elaziz' deki 17. Fırka 25. Alay 6. Bölüğüne nakledildim. 1340'ta Elaziz Divan-ı Harb âzâlığında, 1340-1341'de 17. Fırka 3. Şube Müdürlüğünde, 1930-1931-1932-1933-1934'de yine aynı Tümen 3. Tümen Müdürlüğünde 1934'de 17. Tümen Erat Askeri Muhakemesi Başkanlığında bulundum. 1933 senesi Binbaşı olarak 17. Tümen Elaziz Askerlik Daire Mülhaklığında, 1936 Teşrinievvel ayında 17. Tümen 63. Alay 3. Tabur Komutanlığında, 1938 Mayıs'ında Sivas'ta 3. Ordu Küçük Kumanda Kursunda ve bu arada 1. Ordunun birinci ve ikinci safha manevrasıyla Tunceli harekâtında bulundum. 1937 ve 1940'ta Tunceli'de yer yer eşkıya takiplerinde bulunarak 25. Dağ Alayı 3. Taburu, bilahare 57. Dağ Alayı 3. Taburu, en son 67. Dağ Alayı 1. Taburlarıyla 1940 Ağustos'unda Yarbay olarak Hekimhan Askerlik Şubesine, 1941 Aralık ayında Elaziz Askerlik Şubesine, 1943 Kânunusani ayında Karapınar Askerlik Şubesine, 1943 Ağustos'unda, 41. Tümen 19. Piyade Alayı 1. Muavinliğine iltihak ettim. 14 Ağustos 1944'te 19. Alay Komutanlık vekâletim tasdik edildi. 1944 Ağustos'unda Albaylığa terfi ettim. 10 Aralık 1945'te Kars Askerlik Şubesine, 1946 Ağustos'unda Sarıkamış Askerlik Daire Başkanlığına tayin, 30 Eylül 1948'te Urfa Askerlik Daire Başkanlığında işe başladım. 3 Ocak 1950'de emekliye ayrılmak için 7. Kolordu Komutanlığına dilekçemi takdim ettim. 23 Ocak'ta Urfa Askerlik Dairesi, Askerlik Dairesini teşkil etmek üzere kadrosuyla Denizli'ye intikal için Urfa'dan 3 Mayıs 1950'de Denizli Askerlik Dairesinden emekliye ayrılmış olduğum halde ayrıldım.
36 senelik askerlik hayatımı tertemiz kapadığım için Allah'a yüz bin hamd ve şükürler ederim. Cenab-ı Hak Türk milletine, hükümetine, devletine asla zeval vermesin. Bakiye-i ömrümü her türlü siyasi entrikalara ve başka memuriyet ve hizmetlere bulaşmadan, hükümetim, vatan hizmetine davet edinceye ve ölünceye kadar sükûnetle, milletin namuslu muti bir ferdi olarak elimden gelirse insani hidematta bulunarak geçirmek isterim. Allah muvaffak buyursun, Âmin.
1950'de Fariza-i Haccı da ifa ettim. Elhamdülillah. Devamı Delailin sonunda ve cep defterimde.
Emekli Albay, İbrahim Hulûsi Yahyagil

Yusuf Yılmaz ARAÇ

30 Eki 2018

Babam ülmüşşş… Babam ülmüşşş… Dört bin kilometre doğuda, Doğu Türkistan’ın Hoten şehrinde, hiç tanımadığınız bir adam öldüğünde haberiniz bile olmaz.

Efendi BARUTCU

27 Eki 2018

M. Metin KAPLAN

23 Eyl 2018

Nurullah KAPLAN

22 Haz 2018

Ziyaretçi -> Toplam : 42,73 M - Bugün : 4107